Archiv pro rubriku: Travní porosty

Filtr

Maloplošné rozorání travních porostů v chráněných územích může zvýšit biodiverzitu

Rozorání částí druhově chudých travních porostů v chráněných územích by mohlo pomoci rozšíření vzácných druhů rostlin, zejména ze skupiny plevelů, které v minulosti vymizely kvůli intenzivnímu zemědělství, a zvýšit tak biodiverzitu. Zvýšení biodiverzity rostlin pak vede následně ke zvýšení biodiverzity živočichů, především hmyzu. Díky projektu, na němž se podílí v...

Kategorie: Plevele, Travní porosty

Půda a trvalé travní porosty

Trvalé travní porosty (TTP) mají velký vliv na koloběh uhlíku v půdě, půdní biologii a přírodu celkově. Jsou nástrojem na zlepšení základních půdních vlastností, tedy zlepšení struktury půdy a tím její úrodnosti. Tyto porosty velmi významně podporují biodiverzitu půdy i pestrost krajiny. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně...

Kategorie: Půda, Travní porosty

Péče o porosty začíná na podzim

Pravidelná péče o trvalé travní porosty se vyplatí. Tyto plochy zajišťují krmivo pro hospodářská zvířata, ale mají i další pozitiva. Podzim je vhodným obdobím pro plánování obnovy nebo alespoň přísev pastvin i luk. Zároveň je to čas pro přípravu porostů na zimu. Omezuje se tak výskyt škůdců a chorob a...

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Svět trav přilákal stovky návštěvníků

To, že je o trávy ať už pícní, trávníkové, či okrasné stále zájem, potvrzuje vysoká návštěvnost v pořadí osmého ročníku výstavy nazvané „Kouzelný svět trav 2020“. Cílem výstavy s expozicí okrasných, trávníkových, pícních i planých druhů trav bylo přiblížit široké veřejnosti zajímavý svět trav a práci vědců, kteří jej zkoumají....

Kategorie: Travní porosty, Výstava

Rezervy v travních porostech

Při splnění několika základních podmínek mohou být travní porosty významným zdrojem kvalitního objemného krmiva, a to i z pozemků, které lze jen obtížně využít k jiné produkci. Mezi základní podmínky patří správná druhová skladba, odpovídající způsob obhospodařování a v neposlední řadě i dobře provedená sklizeň a senážování.

Kategorie: Konference, Travní porosty