Archiv pro rubriku: Škůdci

Filtr

Upozornění na škody od chroustů a ponrav v roce 2021

Na území bývalého Československa žijí tři tříleté a čtyři čtyřleté kmeny chrousta obecného. Hranice mezi tříletým a čtyřletým vývojovým cyklem je vymezena průměrnou padesátiletou teplotou ve vegetační době (1. 4. – 30. 9.). Pro Slovenskou republiku mezi 13–14 °C, pro Moravu mezi 14–15 °C. Území s průměrnou teplotou vzduchu pod...

Kategorie: Škůdci

Mráz a sníh pomohly podle zemědělců ze severních Čech proti hrabošům

Severočeští zemědělci věří, že mráz a sníh pomohly zlikvidovat hraboše. „Skutečný stav na polích však bude znám až na jaře," řekl ČTK předseda krajské agrární komory Jaroslav Brožka. Díky dostatku sněhu se vláha dostala do půdy, která trpěla dlouholetým suchem. Právě dlouhodobé sucho a přemnožení hraboši stáli za podprůměrnými výnosy...

Kategorie: Klima, Škůdci

Monitorujte invazní škůdce

Projekt NAJDI.JE u nás monitoruje přítomnost a rozšíření invazních druhů bezobratlých živočichů. Tyto druhy se, ať už přičiněním člověka nebo vlivem změny klimatu, rozšířily mimo původní oblast svého výskytu a v novém prostředí se rychle množí a šíří i proto, že v něm postrádají konkurenci. Invazní druhy mají negativní dopad...

Kategorie: Škůdci

Pomozte odhalit výskyt škůdců a původců chorob rostlin

V důsledku klimatické změny a globalizace obchodu vzniká zvýšené riziko průniku nepůvodních škůdců a původců chorob rostlin na naše území. Pro jejich včasnou a úspěšnou regulaci je zásadní co nejdříve zjistit ohniska jejich výskytu. Ústřední kontrolní a zkušební stav zemědělský (ÚKZÚZ) proto spouští rozšířený systém pro oznamování podezření z výskytu...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Pro prevenci proti šíření hrabošů – nezakládat porosty meziplodin

Z důvodu pokračující gradace hraboše na různých místech ČR je zásadní nevytvářet v době před setím a v době vzcházení ozimých plodin na orné půdě dočasné porosty, které hrabošům slouží jako přechodné útočiště a poskytují jim potravu a úkryt pro rozmnožování. Absence meziplodin v současné době představuje jednu z účinných...

Kategorie: Meziplodiny, Ochrana rostlin, Škůdci

Německé lesy také trpěly suchem

Lesy v Německu v minulých letech výrazně trpěly periodou horka a sucha. V roce 2019 bylo kvůli poškození hmyzem vytěženo 32 milionů metrů krychlových dřeva, což je téměř třikrát více než v roce 2018, kdy se z tohoto důvodu vytěžilo 11 milionů krychlových metrů dřeva. V roce 2017 to bylo...

Kategorie: Škůdci

Rozsah jarního přemnožení hraboše

V průběhu února až června 2020 provedli inspektoři ÚKZÚZ šetření celkem na 109 092 ha a kalamitní přemnožení hraboše bylo potvrzeno celkem na 89 155 ha, což představuje 82 % celkové šetřené plochy. Nejvíce byly kalamitním přemnožením hraboše postiženy pícniny (trvalé travní porosty, jeteloviny, trávy) v rozsahu 93 % prohlédnutých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci