Archiv pro rubriku: Skladování

Filtr

Skladování potravinářských zrnin v halových skladech

Pro skladování zrnin se v současné době používají jak věžové zásobníky rekonstruované či nově postavené, tak halové sklady. Většina skladovacích kapacit je vybavena provzdušňovacími systémy, mechanizovaným i nemechanizovaným naskladňováním a vyskladňováním, s kapacitou až do 5 000 t. U těchto typů skladů dochází běžně ke ztrátám 2–3 %.

Kategorie: Skladování

Příprava skladu před sklizní pro prevenci výskytu škůdců

Během posledních dvaceti let se snížil rozsah prodeje zemědělských komodit tak zvaně přímo z pole. Významná část zemědělských podniků má momentálně k dispozici poměrně kvalitní sklady, ať už podlahové, nebo sila. To jim dává možnost nejen připravit rostlinné komodity pro prodej, ale produkci uskladnit i několik měsíců. Vzniká tak požadavek...

Kategorie: Skladování

Skladování v ochranné atmosféře

Sklizňové a posklizňové ztráty způsobené špatným zacházením se surovinami, napadením hlodavci a škůdci a šířením skladištních chorob dosahují v některých případech až 25 % celkového objemu sklizených plodin. Posklizňové úpravy zemědělských surovin rostlinného původu slouží pro účely co nejrychlejšího převedení plodin do stavu vhodného k přepravě, okamžitému zpracování nebo dlouhodobému...

Kategorie: Skladování

Je pomalu čas připravit sklady

V dohledné době čeká pěstitele sklizeň a případně také uskladnění vypěstované komodity ve vlastních prostorách. Správné uchování produkce udrží její hodnotu a zredukuje vícenáklady. Pokud je ale nevhodné, kvalita i cena komodity se může výrazně snížit.

Kategorie: Obiloviny, Skladování

Efektivní úpravy kukuřice po sklizni

Kukuřice je nejpěstovanější plodina na světě. V České republice se sice neřadí na první příčky, ale i přesto představuje nezanedbatelnou část celé produkce. Kukuřici je nutné po sklizni dále upravovat – čistit a také sušit. Čištění kukuřice je nezbytné ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je odseparování nečistot a...

Kategorie: Komerční prezentace, Skladování