Archiv pro rubriku: Skladování

Filtr

Škůdci ve skladech zemědělských komodit

Jedním z významných problémů spojených se středně a dlouhodobým skladováním jsou skladištní škůdci. Jejich přítomnost je vždy problémem, který zvyšuje rizika reklamací a popřípadě dalších penalizací. Proto je důležité pamatovat při výběru a výstavbě skladovacích kapacit na rizika výskytu skladištních škůdců a být připraven tyto problémy řešit.

Kategorie: Skladování

Hlodavci jako škůdci ve skladech

Synantropní hlodavci patří mezi významné škůdce skladovaných surovin v zemědělských provozech rostlinné i živočišné výroby. Jejich výskyt a úspěšné rozmnožování jsou vázány na místa s dostatkem potravy a úkrytů. Sklady obilovin a krmiv právě patří mezi místa, která disponují většinou snadno dostupnými a v podstatě neomezenými zdroji potravy.

Kategorie: Skladování

Kvůli nevyhovujícím obalům vrací USA zboží

Spojené státy vracejí zásilky zboží, které je přepravováno prostřednictvím dřevěných obalů, které nesplňují dovozní fytosanitární požadavky. Především se jedná o výskyt škodlivých organismů (pilořitky, kůrovci, tesaříci) a z důvodu nedostatečného nebo chybného značení. USA nadále provádí přísné kontroly těchto obalů (se zaměřením na zboží určené pro automobilový průmysl).

Kategorie: Skladování

Pro zachování kvality

Obiloviny i olejniny jsou nesmírně cenné komodity, o které je nutné neustále pečovat, a to zejména po sklizni. Jasným cílem každého farmáře je obdržet za svou produkci nejvyšší možnou cenu. Aby bylo možné tento cíl uskutečnit, je zapotřebí produkci uskladnit a vyčkat na co nejpříznivější ceny. Důvodem je fakt, že...

Kategorie: Komerční prezentace, Skladování

Posklizňové úpravy kukuřice bez chyb

Kukuřice je jednou z nejpěstovanějších plodin na světě. V České republice sice neobsazuje přední příčky, nicméně představuje nezanedbatelnou část celkové produkce. Kukuřici je nutné po sklizni dále upravovat – čistit a také sušit. Čištění dané plodiny je nezbytné ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je odseparování nečistot a příměsí,...

Kategorie: Komerční prezentace, Skladování

Uskladněním starost nekončí

Naskladněním a „zavřením vrat skladu“ práce farmáře po sklizni nesmí skončit. Pokud se nebude věnovat skladištním škůdcům, mohou přijít značné problémy při následném prodeji v podobě reklamací a v některých případech i značných ekonomických ztrát.

Kategorie: Obiloviny, Skladování