Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Vliv rostlinných zbytků na půdu

V Troubsku proběhl workshop v anglickém jazyce v rámci mezinárodního projektu Visegrádský fond, který pořádal Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Workshop nesl název Vliv různého zpracování na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy a jeho cílem bylo přiblížit dlouhodobé účinky zemědělství na půdu.

Kategorie: Půda

Vliv zpracování na vlastnosti půdy

V Troubsku proběhl workshop v rámci mezinárodního projektu Visegrádský fond, který pořádal Zemědělský výzkum spol. s r. o. pod názvem „Vliv různého zpracování na fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy”. Jeho cílem bylo přiblížit dlouhodobé účinky zemědělství na půdu.

Kategorie: Půda

Organická hmota v půdě očima zemědělce

Velké civilizace vznikaly od pradávna v místech, kde byla zaručena obživa obyvatel, to znamená v místech s dostatkem kvalitní půdy. Půdu je proto třeba považovat za klíčový faktor rozvoje lidstva. Je nutné ji chránit a péči o půdu diferencovat na kvantitativní a kvalitativní. Proč jsou organicky hnojené půdy úrodnější, vysvětlují...

Kategorie: Půda

Úrodná půda je největším bohatstvím hospodáře

Jak toho ale dosáhnout? No to se pokouší odpovědět článek Ing. Ivany Šindelkové ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., Troubsko (Úroda 4/2018). Jak vysvětluje, je potřeba uvést do rovnováhy biologické systémy v zájmu optimální půdní činnosti. Zlepšit zdravotní stav půdy. Optimalizovat růst a vývoj rostlin v zájmu zvýšení efektu...

Kategorie: Půda

Vývoj stroje pro pásové zpracování půdy v tuzemsku

Technologie strip-till (pásové zpracování půdy) byla vyvinuta ve Spojených státech amerických a oficiálně je registrována od roku 1998. Tehdy jedním z důvodů jejího zavedení bylo krátké technologické okno pro přípravu půdy po sklizni zrnové kukuřice pro následné jarní setí a dále potřebou aplikovat do půdy hnojiva před setím tak, aby...

Kategorie: Půda

Zpracování půdy a jeho současné směřování

Půda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů na Zemi. Obecnou vlastností je její pomalá obnovitelnost. Poškození půdního prostředí různými vlivy bývá patrné i po mnoho desítek let. Současné období je charakterizováno stoupajícím tlakem na produkční schopnost půdy spolu s leckdy nevhodnými technologickými systémy obhospodařování.

Kategorie: Půda

Zájem o nákup půdy přetrvává

Společnosti FARMY.CZ a Agro21, které se zabývají obchodem se zemědělskou půdou potvrzují, že i v roce 2017 stoupla cena zemědělské půdy. O podobné pozemky je dlouhodobý zájem jak ze strany zemědělců, tak ze strany investorů. Růst cen zemědělské půdy se ale v příštích letech pravděpodobně zpomalí s tím, že větší...

Kategorie: Půda