Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Chytrá a efektivní výživa rostlin v jarním období

Naším cílem je hledat pro naše zákazníky nová řešení ve výživě a způsoby, jak reagovat na rychlý vývoj v rostlinné a živočišné výrobě. Pomáháme tím rozvíjet klasickou agrotechniku k lepší efektivitě a stabilní ekonomice. Využíváme nejnovější trendy a inovativní postupy a naše produkty z řady BioAktiv, AktiCalc, AktiFer a Akti...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Kvalitní výživa je základem bohaté sklizně

Únor je ideálním obdobím na přípravu dlouhodobé výživové strategie, která navazuje na standardní agrotechniku a zároveň bere v potaz i různé nečekané situace, které mohou v průběhu jara nastat. Poslední roky nám ukázaly, že počasí dokáže být velmi proměnlivé. Brzké teplejší jaro může přerušit mráz poškozující intenzivně vegetující porosty. Sucho...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Prodej farem v době covidové

Po výrazném zájmu o investice do zemědělských farem do roku 2017 došlo v letech 2018 a 2019 k útlumu. V roce 2020 zájem o investice do zemědělských podniků opět pozvolna rostl, a to i přes situaci způsobenou epidemií covid-19.

Kategorie: Půda

Dálkový průzkum Země a meliorace

Dálkový průzkum Země se stále vyvíjí a zdokonaluje. Moderní technologie lze úspěšně využívat v mnoha oblastech včetně precizního zemědělství. Distančně je mimo jiné možno najít drenážní soustavy. Meliorace mohou udělat dobrou službu v letech s nadbytkem vláhy. Ideální je, pokud se systémy odvodňování a závlah na jednom pozemku vzájemně doplňují.

Kategorie: Konference, Půda

Vlastníkům půdy pomůže v boji proti erozi nový web

Vlastníkům půdy pomůže v boji proti erozi nový web Propudu.cz, poradí jim s hospodařením. Každoročně kvůli špatnému hospodaření zmizí z českých polí v důsledku vodní eroze 21 milionů tun ornice, uvedla to minulý týden v tiskové zprávě Nadace Partnerství, která za webem stojí.

Kategorie: Půda

Půda a trvalé travní porosty

Trvalé travní porosty (TTP) mají velký vliv na koloběh uhlíku v půdě, půdní biologii a přírodu celkově. Jsou nástrojem na zlepšení základních půdních vlastností, tedy zlepšení struktury půdy a tím její úrodnosti. Tyto porosty velmi významně podporují biodiverzitu půdy i pestrost krajiny. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně...

Kategorie: Půda, Travní porosty

Změny v zásobenosti uhlíku po zalesnění zemědělských půd

Jedním ze způsobů, kterým je možné snížit množství skleníkových plynů v atmosféře, je fixace uhlíku do vegetace a zvyšování množství organické hmoty v půdě. Zemědělské půdy mají vysoký potenciál k akumulaci, vázání a zadržování různých forem uhlíku. V porovnání s půdami lesními se vyznačují orničním horizontem, jsou méně acidifikované a...

Kategorie: Půda

Setrvaný rozvoj jako klíč k úspěchu

Každá firma má svůj příběh. U společnosti BioAktiv CZ s. r. o. se píše od roku 2011, kdy se čeští zákazníci začali setkávat s produkty německé firmy BioAktiv-Pulver Produktions und Vertriebs GmbH. Na tuzemský trh je přivedl majitel společnosti BA Tomáš Dolejš díky studijnímu pobytu ve Velké Británii, kde se...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin