Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Vliv pH na funkci půdy – živí nás kolabující tlouštík, nebo zdravý atlet?

Optimální pH je v půdě, stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů, které určují její zdraví a vitalitu! Příklad může být člověk s cukrovkou. Při zvýšení obsahu cukru v krvi se sníží pH v těle, což naruší ostatní chemické procesy a z toho vychází další negativní následky: žízeň, odvodnění,...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Působí na výnosy i změny klimatu

O kvalitu půdy se zajímali již pradávní zemědělci a praktikovali různé postupy k udržení výnosu i regulaci zaplevelení. Organická hnojiva se do půdy přidávala od nepaměti, ale byla i období, kdy se nedalo dopustit na umělá hnojiva a ta statková mohla být považována za přežitek. Dnes se kvalita půdy, ale...

Kategorie: Půda

Lehké půdy jsou náchylnější ke kontaminaci rizikovými prvky

Z výsledků získaných v rámci vedení Registru kontaminovaných ploch vyplývá, že k překročení preventivních hodnot jsou náchylnější lehké půdy. V těchto půdách dochází nejčastěji k překročení limitních hodnot u chromu a arsenu, u ostatních půd představuje největší riziko kadmium, uvedla dnes tisková mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana...

Kategorie: Půda

Pomocné plodiny krmí půdu

Pěstování více plodin najednou na jednom pozemku není v zemědělství nic nového. Luskovinoobilné směsky se dříve běžně pěstovaly, pamětníci si možná vzpomenou i na sourež, směs pšenice a žita. Zkoušelo se také pěstování více odrůd jedné plodiny. Teprve moderní zemědělské technologie ale umožnily odstranit nedostatky těchto směsí. Nyní je možné...

Kategorie: Ochrana rostlin, Půda

Příprava a zpracování půdy s důrazem na protierozní opatření

V zemědělské praxi se uplatňují při zpracování půdy a zakládání porostů hlavních polních plodin takové agrotechnické zásahy a postupy, které jsou charakteristické zejména redukcí hloubky a intenzity zpracování půdy, ve spojování pracovních operací včetně setí, ponecháním zbytků rostlin na povrchu nebo ve svrchní vrstvě půdy, či zakládáním meziplodin po sklizni...

Kategorie: Půda

Zacíleno na půdní organickou hmotu

Jubilejní 25. konference Racionální použití hnojiv se v letošním roce zaměřila na půdní organickou hmotu jako jeden ze základních prvků tvořící půdní úrodnost. Pro zachování půdní úrodnosti mají nezastupitelnou úlohu statková a organická hnojiva. Je ale důležité si uvědomit, že různá statková a organická hnojiva mají různou hodnotu a stále...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Zelené hnojení v meziřadí sadů

Půdy, živiny, voda, plevele, hmyz a hlodavci ovlivňují produktivitu ovocných stromů. Vegetační půdní kryt poskytuje trakci pro stroje, chrání půdu před erozí, zadržuje vodu a eliminuje prašnost. S ohledem na udržitelnou produkci potravin se nabízí ozelenění meziřadí rostlinami, které přinášejí víc benefitů, než tradiční trávnatý pás.

Kategorie: Meziplodiny, Ovoce, Půda

Pátrání po řešení problémů s nedostkem vody

Voda. To je surovina, kterou spousta lidí, zejména v té „civilizované“ části světa bere jako naprostou samozřejmost. Ale v posledních letech se stále častěji setkáváme s jejím nedostatkem, a to i na místech, kde jí bylo leta letoucí dostatek. Velmi citelně to pociťují zemědělci, kteří potřebují na svých polích a...

Kategorie: Půda

Co je skryto pod povrchem, působí nejen na výnosy

Když se podíváme na pole nebo travní porost, tak s postupujícím vegetačním obdobím se stále více pozornosti věnuje novým výhonkům, stonkům, listům, květům, plodům… prostě tomu, co hodláme vypěstovat a zkrmit či zpeněžit. Ale nemělo by se zapomínat ani na to, co je lidskému zraku skryto pod povrchem, protože na...

Kategorie: Půda

Vrací život do půdy

Společnost PRP Technologies se před dvěma lety spojila s firmou Olmix a dnes je v tuzemsku známa pod názvem Olmix Group Česká republika & Slovensko. Společnost Olmix Group je jedním ze zásadních zpracovatelů mořských řas ve Francii – řasy používají pro ošetření rostlin, jako krmné a potravinové doplňky a čtvrtým...

Kategorie: Půda