Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Hydrologické funkce půd a hospodaření v podmínkách sucha

Nejprve je třeba si uvědomit, že půda je složitý pórový systém. Objem půdy tedy obsahuje různé množství pórů o různé velikosti a právě skladba těchto pórů předurčuje jak retenční, tak hydraulické schopnosti půdy. Malé (kapilární) póry vodu poutají, avšak z těch nejjemnějších je těžké vodu pro potřeby rostlin získat. Střední...

Kategorie: Půda

Nový pohled na erozní problematiku: vliv rychlosti stroje

Vodní i větrná eroze patří mezi pečlivě sledované jevy a jsou jim každoročně věnovány tisíce odborných studií po celém světě. Naopak eroze zpracováním půdy patří mezi málo zkoumané jevy, ovšem její význam v některých lokalitách může být obdobný jako u eroze vodní či větrné. Na předchozí studii hodnocení vlivu strojů...

Kategorie: Půda

Pohled odborníka v širších souvislostech

Jaké bychom potřebovali odrůdy řepky? Takové, které dosahují vysokých výnosů semen i oleje, ale zároveň s pozitivním vlivem na kvalitu půdy, odolné k chorobám a poléhání, bez velkých nároků na pesticidy, nejlépe s možností výsevu na počátku září a rychlým podzimním startem. Tak to alespoň vidí odborník z Výzkumného ústavu...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny, Půda

Půda

V Německu chtějí více chránit klima

V Německu se za předsednictví kancléřky Angely Merkelové poprvé sešel klimatický kabinet. Zabýval se tím, jak může tamní zemědělství, potravinářství a lesnictví přispět k ochraně klimatu. Ministryně pro výživu a zemědělství Julie Klöcknerová při té příležitosti představila desetibodový program, který by to měl umožnit. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové...

Kategorie: Půda

V Německu hrozí další sucho

Pokud vydrží v Německu současný průběh počasí, hrozí další suché léto. Upozornila na to Německá meteorologická služba v tiskové zprávě. Dodává, že v mnoha regionech byla v roce 2019 na začátku vegetační periody půda mnohem sušší, než je víceletý průměr.

Kategorie: Půda

Ceny zemědělské půdy již v roce 2018 nerostly

Od vstupu České republiky do EU rostly ceny zemědělské půdy rychlým tempem. Jen za posledních pět let vzrostly ceny téměř na dvojnásobek. V roce 2018 se však již tento růst prokazatelně zastavil. Další vývoj cen půdy je ale nejistý a stagnace bude patrně pokračovat i letos.

Kategorie: Půda

Eroze zpracováním půdy – nový pohled na erozní problematiku

Půda je jedním z nejdůležitějších přírodních zdrojů na Zemi. V minulosti se úspěch jednotlivých národů a kultur velmi často měřil schopností zajištění dostatku potravin pro své obyvatelstvo. Bez dostatečné plochy kvalitní zemědělské půdy toto nebylo v zásadě možné. Obecnou vlastností půdy je její pomalá obnovitelnost. Poškození půdního prostředí různými vlivy...

Kategorie: Půda

Zpřísnění hospodaření na půdě

Standardy hospodaření na zemědělské půdě se od roku 2020 zpřísní. Vyplývá to z vládního nařízení, které na začátku loňského prosince kabinet schválil. Pokud bude podle materiálu půda ohrožená erozí, budou moci zemědělci v létě pěstovat jednotlivé plodiny maximálně na 30 hektarech, jinak přijdou o část dotací.

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Koluvizemě: půdy zrozené erozí

Vodní eroze půdy je aktuální téma, kterému je věnována velká pozornost. Představuje hlavní degradační proces našich půd a spojujeme si ji především se ztrátou nejúrodnější části půdy, tedy svrchního humusového horizontu, který tvoří ornici. Celý proces eroze ale zahrnuje tři na sebe navazující fáze: oddělení půdních částic účinem dešťových kapek,...

Kategorie: Půda

Retrospektivní monitoring změn vybraných půdních vlastností

V roce 2016 byl Ministerstvem zemědělství zadán dvouletý funkční úkol zabývající se popisem změn vlastností zemědělských půd. Cílem hodnocení bylo zajištění podkladů pro strategické dokumenty státní správy směřující k optimalizaci produkčních a mimoprodukčních funkcí orné půdy opírající se o zjištěné trendy. Půdní vlastnosti nejsou neměnné a každý rok reagují na...

Kategorie: Půda