Archiv pro rubriku: Půda

Filtr

Vlastníkům půdy pomůže v boji proti erozi nový web

Vlastníkům půdy pomůže v boji proti erozi nový web Propudu.cz, poradí jim s hospodařením. Každoročně kvůli špatnému hospodaření zmizí z českých polí v důsledku vodní eroze 21 milionů tun ornice, uvedla to minulý týden v tiskové zprávě Nadace Partnerství, která za webem stojí.

Kategorie: Půda

Půda a trvalé travní porosty

Trvalé travní porosty (TTP) mají velký vliv na koloběh uhlíku v půdě, půdní biologii a přírodu celkově. Jsou nástrojem na zlepšení základních půdních vlastností, tedy zlepšení struktury půdy a tím její úrodnosti. Tyto porosty velmi významně podporují biodiverzitu půdy i pestrost krajiny. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně...

Kategorie: Půda, Travní porosty

Změny v zásobenosti uhlíku po zalesnění zemědělských půd

Jedním ze způsobů, kterým je možné snížit množství skleníkových plynů v atmosféře, je fixace uhlíku do vegetace a zvyšování množství organické hmoty v půdě. Zemědělské půdy mají vysoký potenciál k akumulaci, vázání a zadržování různých forem uhlíku. V porovnání s půdami lesními se vyznačují orničním horizontem, jsou méně acidifikované a...

Kategorie: Půda

Setrvaný rozvoj jako klíč k úspěchu

Každá firma má svůj příběh. U společnosti BioAktiv CZ s. r. o. se píše od roku 2011, kdy se čeští zákazníci začali setkávat s produkty německé firmy BioAktiv-Pulver Produktions und Vertriebs GmbH. Na tuzemský trh je přivedl majitel společnosti BA Tomáš Dolejš díky studijnímu pobytu ve Velké Británii, kde se...

Kategorie: Půda, Výživa rostlin

Zpracování půdy po sklizni obilnin a řepky při vysokých teplotách vzduchu

Po sklizni obilnin se doporučuje co nejdříve provést podmítku a vytvořit vhodné podmínky pro vzcházení výdrolu a plevelů. Jestliže je následnou plodinou řepka, je třeba, pokud to umožňuje stav půdy, vzcházení výdrolu podpořit přikulením nebo použitím půdních pěchů přímo při provádění podmítky. Pěchováním povrchu nakypřené půdy kromě podpory růstu výdrolu...

Kategorie: Agrotechnika, Půda

Vliv pH na funkci půdy – živí nás kolabující tlouštík, nebo zdravý atlet?

Optimální pH je v půdě, stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů, které určují její zdraví a vitalitu! Příklad může být člověk s cukrovkou. Při zvýšení obsahu cukru v krvi se sníží pH v těle, což naruší ostatní chemické procesy a z toho vychází další negativní následky: žízeň, odvodnění,...

Kategorie: Komerční prezentace, Půda, Výživa rostlin

Působí na výnosy i změny klimatu

O kvalitu půdy se zajímali již pradávní zemědělci a praktikovali různé postupy k udržení výnosu i regulaci zaplevelení. Organická hnojiva se do půdy přidávala od nepaměti, ale byla i období, kdy se nedalo dopustit na umělá hnojiva a ta statková mohla být považována za přežitek. Dnes se kvalita půdy, ale...

Kategorie: Půda

Lehké půdy jsou náchylnější ke kontaminaci rizikovými prvky

Z výsledků získaných v rámci vedení Registru kontaminovaných ploch vyplývá, že k překročení preventivních hodnot jsou náchylnější lehké půdy. V těchto půdách dochází nejčastěji k překročení limitních hodnot u chromu a arsenu, u ostatních půd představuje největší riziko kadmium, uvedla dnes tisková mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana...

Kategorie: Půda