Archiv pro rubriku: Přehlídky a semináře

Filtr

Buďte patriotem moravského množení

Od sezóny jaro 2014 přichází OSEVA, AGRO Brno, spol. s r. o., pod hlavičkou speciálního loga s kampaní moravské a české výroby a produktů moravských a českých zemědělců, týkající se osivářské oblasti – výroby, zpracování a finalizace osivové kukuřice, která má podpořit domácí produkci osiva. Osivářské dny 2014 proběhnou v...

Kategorie: Odrůdy, Přehlídky a semináře

Jsou neonikotinoidy pro včely nebezpečné?

Samotná aplikace neonikotinoidů je podle Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze bezpečná. Nebezpečí hrozí při kombinaci s dalšími pesticidními látkami, zejména fungicidy, jejichž smáčedla pronikavě zvyšují toxický účinek na včely. Ing. Kazda to uvedl na lednovém sympoziu s tématem „Jak dále v pěstování řepky ozimé?“ na...

Kategorie: Ochrana rostlin, Přehlídky a semináře

Agrotechnické zásahy a úrodnost půdy

Hlavním cílem letošního ročníku Kukuřice v praxi 2014 bylo seznámit zemědělskou veřejnost s výsledky různých druhů zpracování půdy na výnos kukuřice na zrno, dále se světovou situací v produkci a zpracování mléka a v neposlední řadě s vlivem pomrznutí silážní kukuřice v roce 2013 na nutriční parametry kukuřičných siláží. Semináře...

Kategorie: Agrotechnika, Konference, Přehlídky a semináře

Brambory jsou perspektivní komoditou

Letošní bramborářskou sezónu charakterizuje nižší sklizeň konzumních brambor v některých důležitých bramborářských zemích, jako jsou například Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, ale též Česká republika. Jak ale zdůraznil Ing. Josef Králíček, tajemník Ústředního bramborářského svazu České republiky, medializovaný propad produkce konzumních brambor se nezdá být tak výrazný, jak se o něm...

Kategorie: Okopaniny, Přehlídky a semináře

Zimní semináře v Čechách i na Moravě

Cílem každého pěstitele je sklidit co nejvíce a prvním předpokladem pro vysokou sklizeň je kvalitní osivo. Na začátku vegetační sezóny stojí před každým agronomem rozhodnutí, jaké osivo vybrat, ať zvolí odrůdu, se kterou má dobrou zkušenost, nebo tu, která ho oslovila na některém z polních dnů. Svoje novinky i osvědčené...

Kategorie: Odrůdy, Přehlídky a semináře