Archiv pro rubriku: Polní dny

Filtr

Pomáhají rostlinám hned od začátku

Příjemnou příležitostí pro osobní setkání se svými zákazníky byla celostátní výstava Naše pole pro společnost AMALGEROL CZ, s. r. o. Hlavním produktem nabízeným zemědělcům je přípravek Amalgerol Premium. V nabídce ale najdeme také pevná a kapalná hnojiva a dvě novinky – Amalgerol Essence a Amalgerol Starter.

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny, Polní dny

Aminokyseliny pro rostliny

Při pěstování plodin je celá řada důležitých korků, které vedou k dobrému výsledku. Důležitý je výběr odrůdy, způsob a intenzita výživy, volba strategie ochrany apod. S tím vším zemědělcům radí společnost Bopur poradenství ve výživě a ochraně rostlin, s. r. o.

Kategorie: Polní dny

Nová účinná látka chrání obilniny

Společnost BASF nechyběla v Nabočanech na výstavě Naše pole, aby zemědělcům představila změny v nabízeném sortimentu přípravků na ochranu rostlin. Výraznou novinkou je letošní uvedení na trh účinné látky s názvem Revysol®. Díky ní se aktuálně rozšiřuje možnost ochrany obilnin a v budoucnu i dalších plodin.

Kategorie: Ochrana rostlin, Polní dny

Stimulační efekt v různých plodinách

Přípravky Společnost MANETECH, a. s., stimulují rostliny ale důležité mikroorganismy v půdě. To se projevuje na růstu plodin, kvalitě sklízených produktů i celkové úrodnosti pozemků. Přípravky, které se prezentovaly na výstavě Naše pole, jsou na přírodní bázi a je možné je uplatnit v celé řadě polních i trvalých kultur včetně...

Kategorie: Polní dny

Dobrá výživa chrání porosty

Společnost Lovochemie je tradičním výrobcem hnojiv, která využívají jak zemědělské podniky, tak zahrádkáři a drobní pěstitelé. V posledních letech se v jejím sortimentu objevují nové produkty kombinující více živin. Pěstitelé tak mají možnost řešit nejen základní hnojení makroprvky, ale i listovou výživu. V poslední době také využívají působení některých prvků...

Kategorie: Polní dny, Výživa rostlin

Úspěch a nové šlechtění

Společnost RWA Czechia s. r. o. působí na českém trhu od roku 2020, kdy navázala na tradici a zkušenosti firmy B O R s. r. o. V Nabočanech na výstavě Naše pole představila část svého sortimentu ozimé pšenice a dalších obilnin a také ozimé řepky. Vedle již úspěšných odrůd, které...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Pšenice s pekařskou kvalitou

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., je tradičním účastníkem výstavy Naše pole. V rámci kompletního sortimentu odrůd jarních i ozimých obilnin se představilo několik letošních novinek. Shodou okolností tvořily skupinu pšenic s pekařskou kvalitou A.

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Přehlídka silných řepek

Společnost Limagrain Central Europe S. E. prezentovala v Nabočanech na výstavě Naše pole výběr ze sortimentu odrůd ozimé řepky. Nechyběly úspěšné a praxí již prověřené materiály. Práce šlechtitelů ale neustává, a tak byly k vidění i nové hybridy, které posouvají výnosový potenciál o kus výše a pěstitelům dále usnadňují pěstování.

Kategorie: Olejniny, Polní dny

Přehlídka ozimých plodin v Počátkách

Polní den uspořádaný společnostmi VP AGRO, spol. s r.o. a Syngenta Czech s. r. o., nabídnul návštěvníkům přehlídku zajímavých odrůd ozimých obilnin a ozimé řepky. Vedle sortimentu odrůd se na políčkách na pozemku Agrodružstva Počátky představily i různé strategie ochrany zmiňovaných plodin.

Kategorie: Obilniny, Polní dny