Archiv pro rubriku: Plevele

Filtr

Aplikujte herbicidy na podzim

Regulace plevelů je nezbytnou součástí pěstební technologie obilnin. Včasná regulace již v podzimním období přináší pěstiteli řadu výhod – je vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah. V letech, kdy zima není příliš chladná, mohou plevele vegetovat prakticky po celé zimní období. Proto je podzimní regulace plevelů ještě...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Plevele jsou nemalou výzvou

Nejednomu agronomovi komplikují práci s ozimými obilninami plevele, které se stávají stále úpornějšími. Míra ošetření ozimých obilnin na podzim bývá nižší než na jaře. Nicméně je zřetelně ovlivněna počasím a vývojem plevelů – jsou-li v pokročilejších stadiích již na podzim, mohou způsobit v porostu značné problémy. Proto je potřeba jim...

Kategorie: Plevele

Ušetřete čas i peníze, aplikujte herbicidy do ozimých obilnin už na podzim

Regulace plevelů je nezbytnou součástí pěstební technologie obilnin. Včasná regulace plevelů již v podzimním období přináší pěstiteli řadu výhod – je vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah. V letech, kdy zima není příliš chladná, mohou plevele vegetovat prakticky po celé její období. To potřebu podzimní regulace plevelů...

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Plevele

Jsme připraveni na ochranu řepky proti plevelům

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Plevele

Jsme připraveni na ochranu řepky

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Specifické plevele porostů ozimé řepky

Porosty ozimé řepky jsou zaplevelovány především jednoletými ozimými druhy plevelů. Zatímco v minulosti se nedalo hovořit o typicky řepkových plevelech a porosty zaplevelovaly především ty druhy, které byly v půdní zásobě v důsledku pěstování ozimých obilnin, pozdější časté zařazování řepky vedlo k tomu, že se na ornou půdu dostaly a...

Kategorie: Olejniny, Plevele

Trendy vývoje plevelových společenstev v ozimých obilninách

Mezi nejčastěji se vyskytující plevele v ozimých plodinách patří především chundelka metlice, sveřep jalový, sveřep měkký, svízel přítula, heřmánkovec přímořský nevonný, heřmánek vonný, hluchavka nachová, hluchavka objímavá, chrpa polní, mák vlčí, mák pochybný, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, rmen rolní, rozrazil perský, úhorník mnohodílný, violka rolní a další plevelné druhy.

Kategorie: Plevele

Maloplošné rozorání travních porostů v chráněných územích může zvýšit biodiverzitu

Rozorání částí druhově chudých travních porostů v chráněných územích by mohlo pomoci rozšíření vzácných druhů rostlin, zejména ze skupiny plevelů, které v minulosti vymizely kvůli intenzivnímu zemědělství, a zvýšit tak biodiverzitu. Zvýšení biodiverzity rostlin pak vede následně ke zvýšení biodiverzity živočichů, především hmyzu. Díky projektu, na němž se podílí v...

Kategorie: Plevele, Travní porosty

Současné možnosti regulace plevelů v ozimé řepce a trendy do budoucna

V současnosti je regulace plevelů v ozimé řepce řešena převážně půdními herbicidy, nejčastěji jejich preemergentním ošetřením. Tato strategie je úspěšná především ve vyšších polohách s dostatkem srážek na přelomu srpna a září a při výskytu běžného spektra plevelů (svízel přítula, heřmánkovité plevele, hluchavky, rozrazily, ptačinec prostřední a podobně). Jedním z...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny, Plevele

Regulace plevelů pomocnými plodinami v meziřádku

Cílem článku kolektivu autorů v čele s doc. Ing. Václavem Brantem, Ph.D., z Centra precizního zemědělství při ČZU zveřejněném v časopise Úroda, je na obecné úrovni představit možnosti využití pomocných plodin jako agrotechnického opatření omezujícího rozvoj plevelů v hlavních plodinách.

Kategorie: Plevele