Archiv pro rubriku: Plevele

Filtr

Regulace ozimých plevelů v obilninách

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani...

Kategorie: Ochrana rostlin, Plevele

Problematika regulace pýru plazivého na orné půdě

Na polích se v současné době vyskytuje poměrně široké spektrum jednoletých a vytrvalých plevelů v závislosti na půdně-klimatických podmínkách a systémech a skladbě pěstovaných plodin. Různé skupiny plevelů reagují rozdílně na jednotlivé změny při pěstování zemědělských plodin. Některým plevelným rostlinám více vyhovuje vyšší zastoupení ozimých plodin v osevním postupu, jiným...

Kategorie: Plevele

Barborka obecná v porostech polních plodin

Na okrajích porostů řepky, obilnin a dalších hospodářsky významných plodin je aktuálně k vidění barborka obecná. V posledních letech dochází k jejímu šíření ve všech oblastech České republiky. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Plevele

Významné hluchavkovité plevele na orné půdě

Čeleď hluchavkovité (Lamiaceae) zahrnuje několik set druhů bylin, ale i dřevin, které jsou rozšířeny na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy. Zástupci čeledi hluchavkovitých se vyznačují vstřícnými listy, čtyřhrannými stonky a dvoustranně souměrnými, pyskatými květy ve stažených vrcholičnatých květenstvích, které bývají dobrým zdrojem nektaru a pylu. Plody jsou tvrdky, peckovice, někdy...

Kategorie: Plevele

Máme řešení – Axial Plus a Avoxa

Chundelka metlice (Apera spica-venti) je jedním z nejzávažnějších trávovitých plevelů střední Evropy. Díky změnám ve zpracování půdy a upřednostňování bezorebného systému zpracování půdy, zúžení osevního postupu a vyššímu zastoupení obilnin v osevním postupu dochází ke zvýšenému výskytu chundelky metlice jak co se týká míry zaplevelení, tak i z hlediska jejího...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Polní plevele a měnící se klima

Jako všechny organismy i polní plevele citlivě reagují na změny prostředí, ve kterém se vyskytují. Jakákoliv změna technologie pěstování plodin se obvykle rychle projeví na složení plevelných společenstev – citlivé druhy ustupují, odolné rozšiřují svůj výskyt. Stejný dopad má na plevele i měnící se klima. V souvislosti se změnami klimatu...

Kategorie: Plevele

Vhodný termín ošetření ozimých obilnin – I. část

Ozimé obilniny jsou nejvýznamnější skupinou plodin pro české i evropské pěstitele, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo v nejbližší budoucnosti něco změnit. Vysokou a kvalitní produkci lze očekávat pouze z nezaplevelených porostů. Přestože se obilniny vyznačují poměrně velkou konkurenční schopností, obvykle se při jejich pěstování nelze...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Plevele