Archiv pro rubriku: Plevele

Filtr

Plevele a konkurenční schopnost jarních obilnin

Vegetace plevelů je ovlivňována řadou rozličných faktorů prostředí. Mezi nejvýznamnější patří vliv pěstované plodiny, která určuje termín a délku vegetačního období pro plevele. Vlivem současných podmínek hospodaření se do popředí dostávají především agresivní a odolné druhy plevelů. Orná půda je intenzivně hnojena, zpracovává se především minimalizačními technologiemi a zjednodušuje se...

Kategorie: Plevele

Vznik a šíření rezistentních populací plevelů na orné půdě

Mezi nejvýznamnější fenomén v regulaci plevelů na celém světě patří reakce plevelových společenstev na systémy hospodaření na zemědělské půdě. Plevelné rostliny se neustále přizpůsobují změnám ve skladbě pěstovaných plodin, změnám v technologiích zpracování půdy, agrotechnice a sklizně a celé řadě dalších faktorů. Jako příklad můžeme uvést krátkodobé i dlouhodobé výkyvy...

Kategorie: Plevele

Potvrzení výskytu plevelné rostliny šáchoru jedlého v ČR

Není to tak dávno, kdy byla zaznamenána expanze na zemědělské půdě kamyšníku širokoplodého (Bolboschoenus laticarpus a kamyšníku polního (Bolboschoenus planiculmis), které patří mezi šáchorovité rostliny. Ty se vyznačují poměrně velkou reprodukční schopností a tolerancí vůči herbicidním přípravkům a odolností vůči mechanické regulaci. Šáchorovitých plevelů se vyskytuje ve světě celá řada,...

Kategorie: Plevele

Významné pozdně jarní plevele

Plevele jsou klasifikovány podle různých kritérií, avšak nejvhodnější je plevele rozdělovat podle jejich hlavních biologických vlastností, kterými jsou životní cyklus rostliny, délka života, způsob rozmnožování, rozšiřování diaspor a další. Podle těchto kritérií dělíme plevele na plevele efemerní, časně jarní, ozimé plevele, ale také plevele pozdně jarní. Pozdně jarní plevele obvykle...

Kategorie: Plevele

Regulace ozimých plevelů v obilninách

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani...

Kategorie: Ochrana rostlin, Plevele

Problematika regulace pýru plazivého na orné půdě

Na polích se v současné době vyskytuje poměrně široké spektrum jednoletých a vytrvalých plevelů v závislosti na půdně-klimatických podmínkách a systémech a skladbě pěstovaných plodin. Různé skupiny plevelů reagují rozdílně na jednotlivé změny při pěstování zemědělských plodin. Některým plevelným rostlinám více vyhovuje vyšší zastoupení ozimých plodin v osevním postupu, jiným...

Kategorie: Plevele

Barborka obecná v porostech polních plodin

Na okrajích porostů řepky, obilnin a dalších hospodářsky významných plodin je aktuálně k vidění barborka obecná. V posledních letech dochází k jejímu šíření ve všech oblastech České republiky. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Kategorie: Plevele

Významné hluchavkovité plevele na orné půdě

Čeleď hluchavkovité (Lamiaceae) zahrnuje několik set druhů bylin, ale i dřevin, které jsou rozšířeny na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy. Zástupci čeledi hluchavkovitých se vyznačují vstřícnými listy, čtyřhrannými stonky a dvoustranně souměrnými, pyskatými květy ve stažených vrcholičnatých květenstvích, které bývají dobrým zdrojem nektaru a pylu. Plody jsou tvrdky, peckovice, někdy...

Kategorie: Plevele

Máme řešení – Axial Plus a Avoxa

Chundelka metlice (Apera spica-venti) je jedním z nejzávažnějších trávovitých plevelů střední Evropy. Díky změnám ve zpracování půdy a upřednostňování bezorebného systému zpracování půdy, zúžení osevního postupu a vyššímu zastoupení obilnin v osevním postupu dochází ke zvýšenému výskytu chundelky metlice jak co se týká míry zaplevelení, tak i z hlediska jejího...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Polní plevele a měnící se klima

Jako všechny organismy i polní plevele citlivě reagují na změny prostředí, ve kterém se vyskytují. Jakákoliv změna technologie pěstování plodin se obvykle rychle projeví na složení plevelných společenstev – citlivé druhy ustupují, odolné rozšiřují svůj výskyt. Stejný dopad má na plevele i měnící se klima. V souvislosti se změnami klimatu...

Kategorie: Plevele