Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr

Tráva jako pastva pro oči i dobytek

Druhý ročník polního dne MendelGrass 2014 prezentoval pokusy a jejich výsledky z oblasti trvalých travních porostů a polních plodin v podmínkách Vysočiny. Účastníci si v rámci akce prohlédli pokusné plochy a dozvěděli se o vývoji agroklimatických podmínek za posledních 112 let nebo o historii Výzkumné stanice pícninářské Vatín.

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Travní porosty

Sucho snížilo výnos travních porostů

Suchý průběh vegetace v letošním roce se kromě řady plodin podepsal i na travních porostech. Návštěvníci polního dne šlechtitelské stanice DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice s. r. o. si mohli prohlédnout pokusy s katalogovými směsmi, směsmi s novými odrůdami, hybridy Festulolium i pokusy a školky s novošlechtěním trav a jetele....

Kategorie: Pícniny, Polní dny, Travní porosty

Cílem výzkumu je transfer poznatků

V Brně v hotelu Avanti proběhla již po patnácté tradiční podzimní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochrana rostlin a zpracování produktů, jejímž cílem bylo prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Kategorie: Konference, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Pícniny