Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr

Trávy pro široké využití

Travní a jetelotravní směsi pro využití jak krátkodobé, tak dlouhodobé pro louky a pastviny prezentovala na výstavě Naše pole firma DLF Seeds, s. r. o. Kromě nich ukázala také nové i dříve vyšlechtěné odrůdy, a další směsky, například pro využití na orné půdě.

Kategorie: Naše pole, Pícniny, Polní dny

Pastva a zastoupení jetelovin v TTP

Pastva zvířat je nejstarším způsobem využívání trvalých travních porostů. Ve srovnání se sečným využitím má řadu výhod. Mimo posekání nedopasků odpadají náklady na sklizeň, zvířata spásají mladší a kvalitnější píci, pohybují se na čerstvém vzduchu, ale jsou zde i nevýhody. Pohybem totiž ztrácejí zvířata část energie, ovlivňuje je počasí, jsou...

Kategorie: Pícniny

V Hradci se hovořilo o kukuřici

Jeden ze série seminářů společnosti KWS OSIVA, s. r. o., s názvem Kukuřice v praxi 2016 se uskutečnil ve středu v Hradci Králové. Zahájení se ujal jednatel společnosti Ing. Karel Prokeš, o sortimentu osiv kukuřice pohovořila Ing. Ludmila Kačicová, prezentaci na téma Vliv organické hmoty na hospodaření půdy s vláhou...

Kategorie: Pícniny, Přehlídky a semináře

Moderní technologie v Nabočanech

Téměř 90 vystavovatelů, především z řad prodejců zemědělské techniky, majitelů a zástupců odrůd a firem zaměřených na ochranu a výživu plodin, se zúčastnilo výstavy Naše pole, která proběhla v Nabočanech na Chrudimsku. Nechyběly ani vysoké školy a výzkumné ústavy a nabídka regionálních potravin z východních Čech. Celá akce probíhala na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Olejniny, Pícniny, Polní dny, Půda, Travní porosty, Výživa rostlin

Kvalita píce kostřav rákosovitých

Kostřava rákosovitá v původní plané formě je mohutná tráva s převážně širokými a drsnými listy. V myslích našich pěstitelů je zafixováno přesvědčení, že vytváří hrubou píci s horší stravitelností. Pokud se ale podíváme na kostřavu rákosovitou v celosvětovém pohledu, vidíme jeden z nejčastěji pěstovaných druhů trav. Zejména v USA představuje...

Kategorie: Pícniny