Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr

Zlatý klas pro unikátní publikaci

Na agrosalonu Země živitelka předala porota v kategorii Rostlinná výroba ocenění Zlatý klas dvěma exponátům. Jedním z nich byla unikátní publikace Méně známé druhy zemědělských plodin autorů Jan Pelikán, Daniela Knotová a Jan Hofbauer z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o.,...

Kategorie: Osivo, Pícniny

Cílem je zvýšit diverzitu v krajině

Po dvou letech se zájemci o pícninářství setkali na pozemcích troubského výzkumného pracoviště, aby se seznámili s novými poznatky z aplikovaného výzkumu. Kromě tradičních jetelovin byly představeny i směsi pro ozelenění meziřadí chmelnic a pokusy s jestřabinou východní. Velmi zajímavá byla i půdní sonda obarvená potravinářskou modří, která demonstrovala zvýšenou...

Kategorie: Pícniny, Polní dny

Trávy na semeno by neměly vymizet

Trávy pěstované na semeno jsou stále významnou součástí rostlinné produkce v České republice. Semenářství trav, podobně jako výroba semen jetelovin, je odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Současná výměra činila v roce 2014 necelých devět tisíc hektarů a produkce uznaného osiva dosáhla 6200 tun.

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Málo doceněný vičenec

K málo doceněným krmným plodinám patří vičenec vikolistý (ligrus,Onobrychis viciifolia Scop). Upozorňují na to v článku v Úrodě č. 6/2016 Ing. Štefan Tóth, PhD., a Ing. Janka Martincová, PhD., ze slovenského Národného poľnohospodárského a potravinárskeho centra.

Kategorie: Pícniny

Trávy pro široké využití

Travní a jetelotravní směsi pro využití jak krátkodobé, tak dlouhodobé pro louky a pastviny prezentovala na výstavě Naše pole firma DLF Seeds, s. r. o. Kromě nich ukázala také nové i dříve vyšlechtěné odrůdy, a další směsky, například pro využití na orné půdě.

Kategorie: Naše pole, Pícniny, Polní dny

Pastva a zastoupení jetelovin v TTP

Pastva zvířat je nejstarším způsobem využívání trvalých travních porostů. Ve srovnání se sečným využitím má řadu výhod. Mimo posekání nedopasků odpadají náklady na sklizeň, zvířata spásají mladší a kvalitnější píci, pohybují se na čerstvém vzduchu, ale jsou zde i nevýhody. Pohybem totiž ztrácejí zvířata část energie, ovlivňuje je počasí, jsou...

Kategorie: Pícniny

V Hradci se hovořilo o kukuřici

Jeden ze série seminářů společnosti KWS OSIVA, s. r. o., s názvem Kukuřice v praxi 2016 se uskutečnil ve středu v Hradci Králové. Zahájení se ujal jednatel společnosti Ing. Karel Prokeš, o sortimentu osiv kukuřice pohovořila Ing. Ludmila Kačicová, prezentaci na téma Vliv organické hmoty na hospodaření půdy s vláhou...

Kategorie: Pícniny, Přehlídky a semináře