Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr
Zájmu návštěvníků se těšila zejména expozice okrasných trav Foto Pavla Volková

Návštěvníky okouzlil svět trav

O tom, že zájem o trávy stoupá, svědčí počet návštěvníků již šestého ročníku výstavy Kouzelný svět trav. Zářijové akce se zúčastnilo přes 650 zájemců o trávy a jejich pěstování, včetně dětí z mateřské a základní školy v Zubří. Cílem výstavy s expozicí okrasných, trávníkových, pícních i planých druhů trav bylo...

Kategorie: Odrůdy, Pícniny, Travní porosty

Pěstování maloobjemových pícních plodin z čeledi bobovitých

Čeleď Fabaceae, česky bobovité (motýlokvěté, luštinaté) je z hlediska množství zástupců třetí největší. Patří do ní 730 rodů a 19 400 druhů. Druhy této čeledi se vyskytují téměř na celém světě s výjimkou vodního prostředí. Jedná se o byliny nebo dřeviny (stromy, keře, polokeře), na jejichž kořenech se převážně vyskytují...

Kategorie: Pícniny

Roste zájem o nové množitele trav

Hlavními problémy travních porostů v České republice jsou nízké výnosy píce, nízká koncentrace energie a dusíkatých látek. Dosáhnout vysokého obsahu energie v píci a dobré produkce lze vhodným botanickým složením, aplikováním hnojiva, vápněním a správným termínem sklizně s vyšším počtem sečí. Na semináři zaměřeném na technologie pěstování travních a jetelotravních...

Kategorie: Pícniny

Obsah minerálních látek v píci

Důležitou zásadou racionální výživy zvířat je zabezpečit optimální množství minerálních látek v krmných dávkách. Minerální látky jsou zapojeny do všech chemických dějů v organismu, jsou nepostradatelné pro tvorbu buněk, tkání a orgánů. V buňkách regulují osmotický tlak, působí na koloidní stav bílkovin, vytváří předpoklady pro činnost enzymů, hormonů a vitaminů....

Kategorie: Pícniny

Regulace plevelů v porostech jetele lučního

Jetel luční se do osevních sledů zařazuje jako zlepšující plodina nejčastěji po obilninách. Porosty se zpravidla zakládají na jaře kvůli lepším vláhovým podmínkám a možnosti potlačení pozdně vzcházejících plevelů. Varianty zakládání mohou být různé: jako čistý výsev nebo jako podsev do krycí plodiny.

Kategorie: Pícniny

Zlatý klas pro unikátní publikaci

Na agrosalonu Země živitelka předala porota v kategorii Rostlinná výroba ocenění Zlatý klas dvěma exponátům. Jedním z nich byla unikátní publikace Méně známé druhy zemědělských plodin autorů Jan Pelikán, Daniela Knotová a Jan Hofbauer z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o.,...

Kategorie: Osivo, Pícniny

Cílem je zvýšit diverzitu v krajině

Po dvou letech se zájemci o pícninářství setkali na pozemcích troubského výzkumného pracoviště, aby se seznámili s novými poznatky z aplikovaného výzkumu. Kromě tradičních jetelovin byly představeny i směsi pro ozelenění meziřadí chmelnic a pokusy s jestřabinou východní. Velmi zajímavá byla i půdní sonda obarvená potravinářskou modří, která demonstrovala zvýšenou...

Kategorie: Pícniny, Polní dny

Trávy na semeno by neměly vymizet

Trávy pěstované na semeno jsou stále významnou součástí rostlinné produkce v České republice. Semenářství trav, podobně jako výroba semen jetelovin, je odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Současná výměra činila v roce 2014 necelých devět tisíc hektarů a produkce uznaného osiva dosáhla 6200 tun.

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Málo doceněný vičenec

K málo doceněným krmným plodinám patří vičenec vikolistý (ligrus,Onobrychis viciifolia Scop). Upozorňují na to v článku v Úrodě č. 6/2016 Ing. Štefan Tóth, PhD., a Ing. Janka Martincová, PhD., ze slovenského Národného poľnohospodárského a potravinárskeho centra.

Kategorie: Pícniny