Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr

Soutěží i odrůda festulolia HIPAST

Odrůda HIPAST je hexaploidní kříženec jílku mnohokvětého a kostřavy rákosovité (Festulolium pabulare). V roce 2014, době zapsání do listiny odrůd, byla v pořadí již čtvrtou odrůdou kostřavovitého hybridu, vyšlechtěného v Hladkých Životicích pro pastevní využívání. Mezi ostatními odrůdami stejného typu vyniká nejlepší kvalitou píce.

Kategorie: Komerční prezentace, Pícniny

Mulčování travních omlatků po sklizni

Na semináři pořádaném Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen informoval Ing. Radek Macháč, Ph.D., z Osevy vývoj a výzkum, s. r. o., ředitel odštěpného závodu Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří, o tom, jak může mulčování travních omlatků po sklizni ovlivnit výživný režim travních porostů.

Kategorie: Pícniny, Travní porosty

Co tíží efektivní semenářství pícnin

Efektivní pěstování a využití trav na semeno komplikují problémy, se kterými se tento sektor potýká. Sortiment herbicidů do semenářských porostů trav je sice zdánlivě široký, ale účinných látek je málo. Velkým problémem semenářství jetelovin je zákaz používání přípravků na ochranu rostlin na plochách v ekologickém zájmu. Chybí účinný herbicid při...

Kategorie: Pícniny

Zájmu návštěvníků se těšila zejména expozice okrasných trav Foto Pavla Volková

Návštěvníky okouzlil svět trav

O tom, že zájem o trávy stoupá, svědčí počet návštěvníků již šestého ročníku výstavy Kouzelný svět trav. Zářijové akce se zúčastnilo přes 650 zájemců o trávy a jejich pěstování, včetně dětí z mateřské a základní školy v Zubří. Cílem výstavy s expozicí okrasných, trávníkových, pícních i planých druhů trav bylo...

Kategorie: Odrůdy, Pícniny, Travní porosty

Pěstování maloobjemových pícních plodin z čeledi bobovitých

Čeleď Fabaceae, česky bobovité (motýlokvěté, luštinaté) je z hlediska množství zástupců třetí největší. Patří do ní 730 rodů a 19 400 druhů. Druhy této čeledi se vyskytují téměř na celém světě s výjimkou vodního prostředí. Jedná se o byliny nebo dřeviny (stromy, keře, polokeře), na jejichž kořenech se převážně vyskytují...

Kategorie: Pícniny

Roste zájem o nové množitele trav

Hlavními problémy travních porostů v České republice jsou nízké výnosy píce, nízká koncentrace energie a dusíkatých látek. Dosáhnout vysokého obsahu energie v píci a dobré produkce lze vhodným botanickým složením, aplikováním hnojiva, vápněním a správným termínem sklizně s vyšším počtem sečí. Na semináři zaměřeném na technologie pěstování travních a jetelotravních...

Kategorie: Pícniny

Obsah minerálních látek v píci

Důležitou zásadou racionální výživy zvířat je zabezpečit optimální množství minerálních látek v krmných dávkách. Minerální látky jsou zapojeny do všech chemických dějů v organismu, jsou nepostradatelné pro tvorbu buněk, tkání a orgánů. V buňkách regulují osmotický tlak, působí na koloidní stav bílkovin, vytváří předpoklady pro činnost enzymů, hormonů a vitaminů....

Kategorie: Pícniny

Regulace plevelů v porostech jetele lučního

Jetel luční se do osevních sledů zařazuje jako zlepšující plodina nejčastěji po obilninách. Porosty se zpravidla zakládají na jaře kvůli lepším vláhovým podmínkám a možnosti potlačení pozdně vzcházejících plevelů. Varianty zakládání mohou být různé: jako čistý výsev nebo jako podsev do krycí plodiny.

Kategorie: Pícniny