Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Jsme připraveni na ochranu řepky proti plevelům

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Plevele

První na českém trhu

Společnost AGROFINAL s. r. o. přináší na český trh revoluční novinku ES CAPELLO PROTECT, která byla vyvinuta francouzskou šlechtitelskou společností Euralis. Jedná se o jedinečnou technologii Bio Protect, která spojuje prevenci, včasnou signalizaci, ochranu před škodami způsobenými blýskáčkem řepkovým a ekonomické zhodnocení.

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Rapsmästaren 2020

Součástí prestižní zemědělské výstavy DLG-Feldtage, která se koná každé dva roky v Německu, bývaly po dlouhou dobu i mezinárodní srovnávací pokusy v agrotechnice řepky. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin se jich pravidelně účastnil a snažil se reprezentovat české pojetí pěstování této plodiny.

Kategorie: Olejniny

Specifické plevele porostů ozimé řepky

Porosty ozimé řepky jsou zaplevelovány především jednoletými ozimými druhy plevelů. Zatímco v minulosti se nedalo hovořit o typicky řepkových plevelech a porosty zaplevelovaly především ty druhy, které byly v půdní zásobě v důsledku pěstování ozimých obilnin, pozdější časté zařazování řepky vedlo k tomu, že se na ornou půdu dostaly a...

Kategorie: Olejniny, Plevele

Je výběr odrůdy řepky důležitý?

Občas se můžeme setkat s tvrzením, že pro dosažení dobrého výnosu řepky je podstatná zejména agrotechnika a na zvolené odrůdě příliš nezáleží. Když dostatečně nahnojíme, zvládneme plevele, choroby a škůdce, dosáhneme dobrého výnosu na jakékoli odrůdě. Je to pravda?

Kategorie: Olejniny

Odrůdy ozimé řepky v Červeném Újezdě

Již řadu let zakládají odborníci z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) rozsáhlé maloparcelkové pokusy s odrůdami ozimé řepky na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě na okrese Praha-západ. Pokusy jsou celkově hnojeny na 272 kg N/ha (před setím 6 kg N/ha v NPS 49, podzimní hnojení UREAstabil 46 kg N/ha...

Kategorie: Olejniny

Dobrá i špatná řepka

Pokračuje trend posledních let, kdy se každoročně mírně snižuje osevní plocha ozimé řepky. V letošním roce jsou některé porosty v dobrém stavu a chladné jaro pozvolné nakvétání jim pomohlo založit více výnosotvorných prvků. Naopak některé plochy nebyly na jaře zaorány, protože cenový vývoj sliboval určitý zisk i u horších porostů....

Kategorie: Olejniny

S tolerancí k nádorovitosti kořene

Nádorovitost brukvovitých (Plasmodiophora brassicae) představuje problém především pro severní část Čech a Moravy, avšak postupně se šíří všemi směry do dalších regionů republiky. Původcem nádorovitosti kořene je patogen Plasmodiophora brassicae. Způsobuje tvorbu nádorů na kořenech, tím přerušuje přenos vody a živin k nadzemním částem rostliny, což vede k oslabení až...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny