Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Škůdci řepky na jaře: stonkoví krytonosci

Pod pojmem stonkoví krytonosci se skrývají dva druhy brouků z čeledi nosatcovitých (Coleoptera: Curculionidae), a to krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi) a krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactylus). Tyto dva druhy způsobují pravidelně závažná poškození porostů řepky. Je nutné jejich výskyt každoročně sledovat a při překročení prahů škodlivosti zasáhnout.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Rané hybridy slunečnice pro příští rok

V loňském roce se průběh počasí vyvíjel opět mimo očekávání. Březen byl teplotně silně nadnormální, avšak srážkově průměrný. První vlna sucha ČR zasáhla již v dubnu, který byl teplotně nadnormální a současně srážkově silně pod normálem. V termínu seté porosty slunečnice vykazovaly nerovnoměrnou vzcházivost, která se dále promítla do nerovnoměrného...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Sklizeň řepky v roce 2019

Na vyhodnocovacím semináři Systém výroby řepky a slunečnice zazněly informace o nejpěstovanějších odrůdách i jejich výnosu. „Hlavní sklizeň ozimé řepky proběhla koncem července, kdy bylo sklizeno pětasedmdesát procent všech ploch. Od začátku žní byly velké problémy s olejnatostí řepkových semen,“ řekl Ing. Jiří Zeman z SPZO. Řepkové semeno bylo barevně...

Kategorie: Olejniny

Letošní výnos řepky byl podprůměrný

Vzcházení porostů ozimé řepky na jaře komplikovaly vyšší teploty a chybějící srážky. Mírně se ochladilo až v květnu, kdy spadlo větší množství srážek a kvalita porostů se výrazně zlepšila. Rozhodující pro tvorbu výnosu nebyly letos srážky, ale extrémně vysoké teploty v červnu. Ty měly za následek nouzové dozrávání. Podmínky v...

Kategorie: Olejniny

Jasná královna mezi slunečnicemi

Pěstitelsky nepříznivý rok 2018 z pohledu nedostatku srážek ukázal, které hybridy slunečnice v naší republice jsou schopny tuto situaci nejlépe ustát. Z tohoto pohledu to vyhrála jednoznačně nejpěstovanější konvenční slunečnice v České republice, a to hybridní odrůda ES Biba a novinka v sortimentu slunečnic hybridní odrůda ES Rosalia. O něco...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Novinky v portfoliu slunečnic

Hlavní význam slunečnice spočívá v poskytování vysoce kvalitního a dieteticky hodnotného oleje, ať už stolního, nebo technického. Pro potřeby potravinářského průmyslu se vybírají oleje nejvyšší jakosti. Syngenta je celosvětový lídr v nabídce a prodeji osiva vysoce kvalitní slunečnice s ekonomickým přínosem. Jaké novinky přinášíme pro rok 2020?

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Moderní technologie ušetří

Ve srážkovém stínu, na 800 ha především orné půdy, hospodaří v Třebusicích nedaleko Prahy Vojtěch Švarc, jednatel podniku FARMA CHMEL, s. r. o. Hospodářství převzal před osmi lety od matky a zaměřil se na precizní zemědělství a další moderní technologie, které mu šetří čas, peníze a zvyšují výnosy. V současné...

Kategorie: Obiloviny, Okopaniny, Olejniny

100 let od narození prof. Andreje Fábryho

Prof. Ing. Andrej, Fábry, DrSc., by se letos 17. září dožil sta let. Jedna z nejznámějších osobností české a slovenské zemědělské vědy v oboru rostlinné produkce a zejména teorie a praxe pěstování olejnin se do konce svého života (24. 2. 2010) aktivně zajímala o dění v oboru a porosty ozimé...

Kategorie: Olejniny

Slunečnici se letos v Žabčicích dařilo

Polní den v Žabčicích by byl zbytečně nazvaný Slunečník, kdyby účastnici nemohli obdivovat hybridy slunečnice, kterým se letos opravdu dařilo. Obrovský habitus rostlin se podobal rostlinám slunečnice, jaké se vyskytují na Slovensku v okolí Dunaje. Rostliny tam mají kvůli písčitým půdám trošku těžší start vegetace a podzemní voda se nachází...

Kategorie: Olejniny