Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Všestranný fungicid

Každý řádný hospodář věnuje maximální péči porostům, porovnává také vynaložené investice s jejich ekonomickým přínosem. Rozhodujícím parametrem bývá zpravidla dosažený výnos, ale neméně důležitým měřítkem je i jeho ekonomická návratnost. Protože řepka a slunečnice se společně pěstují téměř na 20 % ploch orné půdy, dobrým výnosům stojí v cestě řada...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Slaví dvacet let, mění logo

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., slaví v letošním roce 20 let existence, uvedl včera na semináři ve Větrném Jeníkově její ředitel Ing. Pavel Kutmon. Dodal, že dosud používala logo Nickerson, ale v souladu se strategií společnosti Limagrain začne používat logo LG, stejné jako Limagrain Central Europe S....

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Olejniny

Na každém poli každý rok

Společnost Syngenta investuje velké finanční prostředky do vývoje nových účinných látek, nových přípravků na ochranu rostlin a také do vlastního šlechtění mnoha plodin. Díky tomu může naše společnost s železnou pravidelností přinášet pěstitelům nové a komplexní řešení v mnoha plodinách. V portfoliu Syngenty jste mohli v minulém roce nalézt hned...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Jarní optimalizace porostů řepky

Současný stav porostů řepky napříč republikou se výrazně liší v závislosti na datu setí. Brzké výsevy unikly přívalům srážek během měsíce září, které negativně zasáhly do růstu a vývoje řepky. Na některých lokalitách dokonce nadstandardní množství srážek zcela znemožnilo pozdější termíny výsevů řepky. Výsledkem jsou často řídké nevyrovnané porosty, u...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Profesionální řada smáčedel – další krok v preciznosti práce

Profesionální řada smáčedel se v praxi prosazuje. Jedná se o technologicky vyspělá smáčedla speciálně vyvinutá pro určité typy přípravků a situace použití. Jejich správná volba umožní dokonalejší účinnost pesticidů a jejich preciznější a efektivnější aplikaci. Mají schopnost zvýšit výnos plodin, zvýšit produktivitu práce postřikovače, a naopak významně snížit riziko nežádoucích...

Kategorie: Komerční prezentace, Konference, LAKR, Obiloviny, Ochrana rostlin, Okopaniny, Olejniny

Nově registrované odrůdy máku

Součástí registračního řízení je zkoušení užitné hodnoty odrůd. Každoročně jsou tak k dispozici také informace o vlastnostech registrovaných odrůd máku setého. Výsledky zkoušení jsou pravidelně publikovány. Pěstitelé a zpracovatelé je tak každým rokem mají k dispozici a umožňují jim se tak lépe orientovat v odrůdové skladbě.

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Poprvé Řepka bez hranic

V letošním roce odstartovala společnost KWS OSIVA, s. r. o., cyklus pravidelných seminářů, které se i napříště budou věnovat pěstování výběru osiv ozimé řepky. Semináře s názvem Řepka bez hranic se postupně uskutečnily v Havlíčkově Brodu, Vsisku nedaleko Olomouce a Průhonic u Prahy. Hlavním programem bylo představení šlechtitelského programu řepky...

Kategorie: Olejniny, Přehlídky a semináře

Mírná zima a její rizika

Tradiční odborná akce Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky proběhla v úterý ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Jak zaznělo z úst odborníků, vhodné povětrnostní podmínky v kombinaci se zákazem moření řepky neonikotinoidy se mimo jiné podepsaly na vyšším výskytu dřepčíka olejkového (nemá diapauzu). Škody jím...

Kategorie: Agrotechnika, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Mák zpátky na polích

Produkce máku v České republice se po několika letech stagnace opět zvýšila. Podle údajů Českého statistického úřadu se loni mák pěstoval na ploše 27 tis. ha. Současná průměrná cena máku přesahující 40 korun za kilogram by podle odborníků neměla v příštích měsících výrazně poklesnout, a tak se předpokládá, že osevní...

Kategorie: Konference, Olejniny

Řepka letos zlomila výnosový rekord

Letos se v Hluku konal již třicátý první ročník semináře Systém výroby řepky a slunečnice. A jak už to má ostatně tento tradiční vyhodnocovací seminář v názvu, hodnotil se výnos, liniové odrůdy, hybridy, počasí, ekonomika uplynulé sezony i další ukazatele, které pěstitele této významné olejniny každoročně zajímají. Účastníci akce se...

Kategorie: Olejniny, Přehlídky a semináře