Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Zaměřili se na zpracování olejnin

První zmínky o tom, že rodina Jenčkova hospodaří v Holíně, jsou z roku 1800. „Statek tu stojí od roku 1845. Je to tento dům, ve kterém sedíme,“ popisuje František Jenček, jednatel společnosti FABIO PRODUKT spol. s r. o., historii rodu. V současné době hospodaří na 100 ha zemědělské půdy a...

Kategorie: Olejniny

Odrůdy řepky se Sclerotinia nebojí

Řepka je celosvětově druhou nejpěstovanější olejninou. Také v České republice její plochy značně narůstají, proto jí věnujme větší pozornost. Řepka je velmi často napadána patogenem Sclerotinia sclerotiorum, který způsobuje onemocnění nazvané bílá hniloba. Tento patogen může snížit výnos o více než polovinu.

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Ozimá řepka se zárukou výnosu

V posledních letech se zemědělské podniky v pěstování tržních plodin zaměřují především na pěstování ozimé řepky. Cíl je jednoznačný, a to dosáhnout maximálního finančního efektu z jednoho hektaru. Řepka je plodina, která je nákladově i agrotechnicky velice náročná. Na druhou stranu se jí jistě nedá odepřít její pozitivní přínos ve...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

V Čechách a na Moravě se kázalo o řepce

Od 5. května do 9. června probíhá letos série polních kázání pořádaných Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO). V úterý 26. května proběhla tato akce ve Stádleci (okres Tábor). Ing. Petr Markytán tam hodnotil stav porostů ozimé řepky. V mnohém ho lze srovnat s porosty v roce 2014. SPZO ale...

Kategorie: Olejniny, Polní dny

Zabojuje o váš výnos

Společnost Syngenta nabízí svým zákazníkům komplexní řešení pěstování řepky olejky. Komplexní řešení začíná výběrem kvalitní odrůdy, na které pak plynule navazuje herbicidní, fungicidní a v neposlední řadě insekticidní ošetření během růstu této plodiny. Správně zvolené zásahy přípravky na ochranu rostlin napomohou, aby odrůda maximálně využila svůj výnosový potenciál a uspokojila...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Osivo