Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Připravují nové odrůdy lnu a kmínu

Především kmín, len a konopí si mohli prohlédnout návštěvníci v expozici firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o., na výstavě Naše pole. Společnost má v registračních zkouškách novou odrůdu olejného lnu a jednoletého kmínu.

Kategorie: LAKR, Olejniny

Představili nové odrůdy i přípravky

Novinky v sortimentu odrůd i přípravků na ochranu rostlin představila na výstavě Naše pole společnost Syngenta. Příští rok přijde do prodeje fungicid Treso, který je určen na ochranu řepky proti hlízence, od letošního roku je registrovaný Moddus Flexi, inovace zavedeného morforegulátoru. Kromě nových odrůd řepky mají v sortimentu také hybridní...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Nabídli hybridy do všech podmínek

Široký sortiment odrůd řepky představila na výstavě Naše pole firma Rapool CZ s. r. o. Na nejvýznamnější odrůdy a novinky upozornil Bc. Pavel Stárek, produktový manager společnosti pro řepku a zástupce pro střední Čechy. Patří mezi ně hybrid Duplo, v sortimentu je ale mladších materiálů více.

Kategorie: Olejniny

Podzimní ochrana řepky s ohledem na rezistenci k insekticidům – II. část

Druhý díl příspěvku věnovanému podzimní ochraně řepky vychází v časopisu Farmář č. 8/2021. Jedná se o aktuální problematiku, která momentálně trápí asi všechny pěstitele této plodiny a může být do budoucna jedním z limitních faktorů pro zařazování řepky do osevních postupů. Současná situace vyžaduje po agronomech vyhodnotit celou řadu informací, aby...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Pokusy s řepkou usnadní výběr odrůdy

Řepka olejka je dlouhodobě naší nejrozšířenější olejninou. V posledních letech se ale výměra řepky v České republice snižuje a klesá i produkce. Od roku 2018, kdy se u nás pěstovala na více než čtyřech stovkách tisíc hektarů, stále ubývá. Loňská plocha řepky v České republice dosáhla 368 tisíc hektarů. Průměrný výnos se vyšplhal...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Podzimní ochrana řepky s ohledem na rezistenci k insekticidům – I. část

Potřeba ochrany řepky proti škůdcům na podzim vzrůstá. Přes zvyšující se frekvenci aplikací insekticidů dochází stále častěji ke snížení účinnosti přípravků proti škůdcům. Škodlivost jednotlivých druhů se mění. Přitom narůstá rezistence škůdců k účinným látkám insekticidů a nedostatečný sortiment registrovaných pesticidů do řepky neumožňuje dodržovat antirezistentní strategie.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Olejný len v České republice se v posledních letech pěstuje, jako minoritní plodina, na kolísající ploše kolem 1500 hektarů. Naopak světová statistika pěstitelských ploch ukazuje, že největšími světovými pěstiteli a producenty jsou Kazachstán a Rusko (téměř 1077 a 730 tis. ha). U Kazachstánu je zřejmá stále zvyšující se tendence, a...

Kategorie: Olejniny