Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Podzimní ochrana řepky s ohledem na rezistenci k insekticidům – I. část

Potřeba ochrany řepky proti škůdcům na podzim vzrůstá. Přes zvyšující se frekvenci aplikací insekticidů dochází stále častěji ke snížení účinnosti přípravků proti škůdcům. Škodlivost jednotlivých druhů se mění. Přitom narůstá rezistence škůdců k účinným látkám insekticidů a nedostatečný sortiment registrovaných pesticidů do řepky neumožňuje dodržovat antirezistentní strategie.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Sklizeň olejného lnu bez desikace

Olejný len v České republice se v posledních letech pěstuje, jako minoritní plodina, na kolísající ploše kolem 1500 hektarů. Naopak světová statistika pěstitelských ploch ukazuje, že největšími světovými pěstiteli a producenty jsou Kazachstán a Rusko (téměř 1077 a 730 tis. ha). U Kazachstánu je zřejmá stále zvyšující se tendence, a...

Kategorie: Olejniny

Jsme připraveni na ochranu řepky proti plevelům

Řepka olejka v časných růstových fázích má velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Plevele

První na českém trhu

Společnost AGROFINAL s. r. o. přináší na český trh revoluční novinku ES CAPELLO PROTECT, která byla vyvinuta francouzskou šlechtitelskou společností Euralis. Jedná se o jedinečnou technologii Bio Protect, která spojuje prevenci, včasnou signalizaci, ochranu před škodami způsobenými blýskáčkem řepkovým a ekonomické zhodnocení.

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny

Rapsmästaren 2020

Součástí prestižní zemědělské výstavy DLG-Feldtage, která se koná každé dva roky v Německu, bývaly po dlouhou dobu i mezinárodní srovnávací pokusy v agrotechnice řepky. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin se jich pravidelně účastnil a snažil se reprezentovat české pojetí pěstování této plodiny.

Kategorie: Olejniny

Je výběr odrůdy řepky důležitý?

Občas se můžeme setkat s tvrzením, že pro dosažení dobrého výnosu řepky je podstatná zejména agrotechnika a na zvolené odrůdě příliš nezáleží. Když dostatečně nahnojíme, zvládneme plevele, choroby a škůdce, dosáhneme dobrého výnosu na jakékoli odrůdě. Je to pravda?

Kategorie: Olejniny

Odrůdy ozimé řepky v Červeném Újezdě

Již řadu let zakládají odborníci z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) rozsáhlé maloparcelkové pokusy s odrůdami ozimé řepky na Výzkumné stanici v Červeném Újezdě na okrese Praha-západ. Pokusy jsou celkově hnojeny na 272 kg N/ha (před setím 6 kg N/ha v NPS 49, podzimní hnojení UREAstabil 46 kg N/ha...

Kategorie: Olejniny