Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Ve Švédsku zlepšují pěstování řepky

V letošním roce si přivezl Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin stříbrnou medaili ze švédské soutěže v pěstování řepky Rapsmästaren. Manažera soutěže, agronoma a člena pořadatelského sdružení Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare Albina Gunnarsona jsme pořádali, aby nám zodpověděl několik otázek. Týkají se jak vlastní akce, tak pěstování, významu a podmínek pro...

Kategorie: Olejniny

Nové slunečnice, které rozzáří pole

Jako celosvětový lídr ve šlechtění osiv nabízí Syngenta svým zákazníkům široké spektrum hybridů určených pro všechny používané pěstitelské technologie. Pěstitelé si tak mohou vybrat hybridy slunečnice od klasické pěstitelské technologie přes technologii Clearfield a Clearfield Plus až po technologii HTS k herbicidu Express 50 SX rezistentní hybridy slunečnice. V segmentu...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny, Osivo

Svaz ze Švédska dovezl stříbro

Mimořádný úspěch zaznamenal Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin na mistrovství Švédska v agrotechnice řepky Rapsmästaren 2020. Proběhlo v sezóně 2019/2020 a svaz si z něj odnesl stříbrnou medaili. Soutěže se zúčastnilo třicet švédských a deset zahraničních týmů. Za svaz o tom informoval doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., který v něm...

Kategorie: Agrotechnika, Olejniny

Mšice na ostatních olejninách

Vedle naší nejrozšířenější olejniny řepky, které byl věnován samostatný článek, patří mezi další olejniny len, hořčice, lnička, tykev olejná, sezam, ale také jedovatý skočec. Nejvýznamnějšími mezi zemědělskými plodinami jsou slunečnice a mák.

Kategorie: Olejniny

Vliv vysokých teplot na výnos a kvalitu řepky

Pěstování rostlin je ovlivněno celou řadou faktorů, které zahrnují nejenom agrotechnická opatření, ale také faktory povětrnostní. Mezi významné faktory počasí je možné zařadit např. sluneční záření, teplotu, srážky a jejich vzájemnou kombinaci. Právě výskyt extrémních teplot, vysokých i nízkých, a jejich rozpětí (amplituda) jsou hlavními faktory limitujícími pro pěstování rostlin...

Kategorie: Olejniny

Vědecký pohled na informace o hnojení ozimé řepky

Většina příspěvků, které pro čtenáře připravujeme, zahrnuje údaje z vědeckých publikací. To je nezbytné z pohledu přínosu nových poznatků do praxe, a také pro ověření výsledků našich pokusů, analýz, domněnek (hypotéz), nebo správnou formulaci hypotéz. Univerzity jsou však často kritizovány že jejich vědecké publikace v „impaktovaných časopisech“ nejsou pro praxi přínosem a...

Kategorie: Olejniny

Mšice na řepce

Na řepce se vyvíjí nejméně devět druhů mšic (Holman 2009). Nejvýznamnějšími druhy jsou mšice zelná a mšice broskvoňová. Přibyla k nim také mšice trýzelová, která se lokálně začala objevovat ve větším počtu. V posledních několika po sobě následujících letech došlo na podzim k rozsáhlým přemnožením mšic způsobeným s největší pravděpodobností díky vhodným povětrnostním podmínkám...

Kategorie: Olejniny