Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Umí ozimá řepka dobře hospodařit s dusíkem?

Odpověď na otázku v nadpisu příspěvku není jednoduchá. Značně záleží na fázi růstu a také na podmínkách pro utváření výnosu. Některé můžeme při pěstování řepky ovlivnit, avšak často záleží také na odrůdě, vlivu chorob a škůdců a průběhu počasí. Poznatky o hospodaření s dusíkem u ozimé řepky však mohou přispět ke zlepšení...

Kategorie: Olejniny

Dotace na řepku se vyplácela – za Rakouska-Uherska

Na plochu řepky se dotace skutečně vyplácela. Konkrétně na základě vyhlášky ministerstva orby z 10. července 1917 o dobrovolné přihlášce k pěstování řepky. Vyhlášku zveřejnil časopis Zemědělský archiv, věnovaný věnovaný „vědě a praxi výroby zemědělské“. Časopis tiskla Rolnická tiskárna v Praze, která spadala pod Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu,...

Kategorie: Olejniny

Novinka mezi registrovanými odrůdami hořčice bílé

Hořčice bílá je tradiční olejninou našeho zemědělství. S jejím pěstováním je spojeno i rozvinuté domácí šlechtění. Domácí odrůdy naprosto převažují v sortimentu registrovaných odrůd, uvádí to v květnovém příspěvku publikovaném v časopise Úroda Ing. Petr Zehnálek z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Hradec nad Svitavou. ...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Hmyzí druhy na máku setém

Během celé vegetační doby nacházíme v porostech máku celou řadu hmyzích druhů, které mají vliv na zdárný vývoj rostlin máku. Nejedná se jen o škodlivý hmyz, ale také o řadu druhů užitečných nebo indiferentních. Při pěstování máku je potřebné znát i tyto druhy, abychom je případnou neuváženou aplikaci nepoškodili.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Hybridy zajišťují výnos i jistotu

Hybridy kukuřice a řepky jsou výsledkem moderních metod šlechtění, které pomáhají k vyšším, ale také stabilnějším výnosům. Na agronomech je pak zvolit takové odrůdy, které splňují požadavky daného podniku a půdně-klimatické podmínky zvoleného stanoviště. Zemědělskému obchodnímu družstvu Potěhy, které hospodaří v okrese Kutná Hora, se to podle dlouhodobých výsledků daří.

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice, Olejniny, Osivo, Reportáž

Odrůdy jarních plodin na místě ozimů

Podzimní měsíce roku 2020 byly bohaté na dešťové srážky. Na mnoha místech ČR se tak půdy nasytily vodou tak, že to zkomplikovalo setí ozimých obilnin. Vytvořil se tak prostor pro zakládání porostů jařin. V nabídce osivářských firem najdeme hned několik zajímavých plodin, které mohou zajistit ekonomický přínos i z ploch,...

Kategorie: Luskoviny, Obilniny, Olejniny, Osivo

ES Cramberio – lék na plasmodiophoru

Nádorovitost brukvovitých (plasmodiophora) představuje především pro severní část Moravy a Čech problém, který zde existuje již spoustu let. Moravskoslezský kraj patří dlouhodobě k nejvíce postiženým oblastem. Choroba se postupně šíří všemi směry do dalších regionů, vyskytuje se již prakticky po celé republice a její význam neustále roste.

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

Kvalita osiva je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících tvorbu výnosu. Jde o souhrn vlastností a ukazatelů zařazených pod pojem jednak semenářská hodnota, jednak biologická hodnota. Semenářská hodnota se nejčastěji vyjadřuje pomocí klíčivosti, čistoty a hmotnosti tisíce semen.

Kategorie: Olejniny, Osivo