Archiv pro rubriku: Olejniny

Filtr

Mšice na ostatních olejninách

Vedle naší nejrozšířenější olejniny řepky, které byl věnován samostatný článek, patří mezi další olejniny len, hořčice, lnička, tykev olejná, sezam, ale také jedovatý skočec. Nejvýznamnějšími mezi zemědělskými plodinami jsou slunečnice a mák.

Kategorie: Olejniny

Vědecký pohled na informace o hnojení ozimé řepky

Většina příspěvků, které pro čtenáře připravujeme, zahrnuje údaje z vědeckých publikací. To je nezbytné z pohledu přínosu nových poznatků do praxe, a také pro ověření výsledků našich pokusů, analýz, domněnek (hypotéz), nebo správnou formulaci hypotéz. Univerzity jsou však často kritizovány že jejich vědecké publikace v „impaktovaných časopisech“ nejsou pro praxi přínosem a...

Kategorie: Olejniny

Mšice na řepce

Na řepce se vyvíjí nejméně devět druhů mšic (Holman 2009). Nejvýznamnějšími druhy jsou mšice zelná a mšice broskvoňová. Přibyla k nim také mšice trýzelová, která se lokálně začala objevovat ve větším počtu. V posledních několika po sobě následujících letech došlo na podzim k rozsáhlým přemnožením mšic způsobeným s největší pravděpodobností díky vhodným povětrnostním podmínkám...

Kategorie: Olejniny

Regulace plevelů v řepce olejce

Řepka olejka má v časných růstových fázích velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Co je vlastně nejdůležitější?

Existuje celá řada pohledů na vlastnosti a výkonnost odrůd ozimé řepky . Může to být rychlost růstu, přezimování, výška rostlin, odolnost proti poléhání, zdravotní stav, ranost či pozdnost apod. Tím nejdůležitějším faktorem je však výnos semen. Alespoň se to tak říká. Platí to však stále?

Kategorie: Olejniny

Skupina Profit 20 zve k seznámení

Právě v těchto dnech měly probíhat velké či malé polní přehlídky odrůdových pokusů řepek, na kterých jsme se chtěli pochlubit nejen našim úžasným sortimentem, ale také novou hlavičkou naší firmy: RWA. Jenže místo bujarých oslav a bouřlivé prezentace nejlepších odrůd jen nesměle a opatrně přicházejí pozvánky na polní dny, často...

Kategorie: Komerční prezentace, Olejniny