Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Upozornění k ošetření skladovaných brambor

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) obdržel zprávu ze strany německých úřadů týkající se varování před rizikem požárů v bramborárnách, které mohou nastat v souvislosti s použitím generátorů mlhy poháněných tekutými palivy, informovala o tom Ivana Kršková tisková mluvčí ÚKZÚZ.

Kategorie: Okopaniny

Letos se vrátilo chladno i drátovci

I s ohledem na povětrnostní podmínky posledních let se o škůdcích kukuřice příliš nemluvilo. Ochranu proti nim nelze opomíjet. V některých letech ale dojde k lokálnímu silnému výskytu konkrétních druhů, které mohou značně poškodit porosty. V letošním roce bylo na začátku vegetace kukuřice chladno, což na jedné straně zpomalilo vývoj...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Plodina pro dnešní dobu

Kukuřice je plodinou, která nachází uplatnění jak přímo v zemědělském podniku, tak může být i tržní plodinou. V posledních desetiletích se využívá nejen ve výživě lidí a hospodářských zvířat, ale stala se i hlavním zdrojem pro výrobu bioplynu. Z pohledu požadavků na agrotechnické a půdně-klimatické podmínky je vhodným druhem do...

Kategorie: Okopaniny

Vlhký podzim komplikoval sklizeň i setí

Sklizeň podzimních plodin se kvůli dešťům opozdila o tři týdny až o měsíc. Zemědělci měli letos na podzim problémy se sklizní brambor, kukuřice i cukrovky. Na vině je především deštivé počasí. Kromě sklizně uvedených plodin se zpožďuje i setí ozimých obilnin. V některých případech se tak může stát, že část...

Kategorie: Nezařazené, Obilniny, Okopaniny

Mšice na bramborách

Mšice jsou významnou skupinou škůdců bramboru. Patří k savému hmyzu a vyskytují se především na nadzemních orgánech, ale některé druhy jsou významné také na hlízách (mšice bramborová). Mšice svým sáním rostlinných šťáv zprvu rostliny oslabují, čímž se snižuje jejich vitalita, postupně mohou vznikat tvarové deformace, retardace růstu, barevné změny pletiv, trhliny...

Kategorie: Okopaniny

Využití přísevu při pěstování brambor v pásmu ochrany vodních zdrojů

Zemědělská produkce může významně ovlivnit kvalitu vodních zdrojů. Pro jejich ochranu byla zřízena pásma ochrany vodních zdrojů II. stupně s omezením aplikace hnojiv a pesticidů. Zejména brambory vzhledem ke svým zvýšeným nárokům na přísun živin jsou náročné na používání hnojiv, což v pásmech ochrany vodních zdrojů představuje potencionální ohrožení vodních...

Kategorie: Okopaniny

Inovace technologie racionálního hnojení cukrové řepy

Cukrová řepa se vyznačuje dlouhou vegetační dobou a vyššími nároky na výživu. Limitující ve výživě rostlin je převážně dusík a také síra. Tyto živiny jsou v půdě značně mobilní a není vhodné je dodávat předzásobně. V užívaných postupech hnojení dusíkem v plné dávce před setím cukrovky dochází k nižšímu využití aplikovaného dusíku rostlinami.

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Přínosy a rizika Conviso Smart cukrové řepy

V posledních letech dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek pesticidů, přičemž tento trend bude pravděpodobně pokračovat (programové priority nové Evropské komise). Chystané restrikce herbicidů se nejvíce dotknou menších plodin, jejichž tolerance k herbicidům je obecně poměrně nízká. Jednou z těchto plodin je cukrová řepa, kde se v nejbližších letech...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Soběstačnost ve výrobě brambor v ČR – fakta a cíle

Klesající soběstačnost u některých rostlinných komodit je ovlivněna nižší konkurenceschopností vlastní produkce, ale zejména dotační politikou jednotlivých zemí a EU. Stupeň soběstačnosti ve výrobě brambor v ČR a ostatních zemích EU ukazuje tabulka. Je zřejmé, že zatímco v ČR, na Slovensku, v Bulharsku je zřejmý výrazný trend snižování soběstačnosti, v...

Kategorie: Okopaniny