Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

SDO pro produkci raných brambor

K sestavení seznamu doporučených odrůd pro produkci raných brambor určených pro přímý konzum byly využity výsledky přesných polních pokusů, vedených v letech 2017–2020. Tyto pokusy byly založeny na pracovištích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Lednici na Moravě, Oblekovicích (Znojmo) a Přerově nad Labem.

Kategorie: Okopaniny

Kukuřice se letos sklízela později

V roce 2020 se zemědělci dočkaly vyššího úhrnu dešťových srážek, než tomu bylo v posledních výrazně suchých letech. Pozitivně to ovlivnilo růst kukuřice. Na druhou stranu poklesly průměrné denní teploty během vegetace, což oddálilo optimální termín sklizně u silážní i zrnové kukuřice. Zatímco kukuřičné siláže bude dostatek a i její...

Kategorie: Okopaniny, Osivo

Zkoušení sortimentu na více místech

I když jsou podzimní měsíce obdobím, kdy se celá řada zemědělských akcí zaměřuje na kukuřici, v letošním roce bylo i toto jinak. Veřejné sklizně orientované především na zrnové ale i na silážní kukuřice byly v naprosté většině zrušeny kvůli epidemiologické situaci. Neznamená to ovšem, že by jednotlivé osivářské společnosti pokusy...

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny, Osivo

Novinky z Kurdějova zazněly virtuálně

Na Setkání v Kurdějově bývají každoročně prezentovány novinky, které společnost Adama CZ s. r. o., připravuje pro následující rok. Vzhledem k epidemiologickým nařízením proběhla akce virtuální formou. V rámci webináře „Virtuální Kurdějov“ představili zástupci společnosti Adama CZ s. r. o. nový koncept v ochraně cukrovky, herbicidní a fungicidní ochranu obilnin...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin, Okopaniny

Upozornění k ošetření skladovaných brambor

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) obdržel zprávu ze strany německých úřadů týkající se varování před rizikem požárů v bramborárnách, které mohou nastat v souvislosti s použitím generátorů mlhy poháněných tekutými palivy, informovala o tom Ivana Kršková tisková mluvčí ÚKZÚZ.

Kategorie: Okopaniny

Letos se vrátilo chladno i drátovci

I s ohledem na povětrnostní podmínky posledních let se o škůdcích kukuřice příliš nemluvilo. Ochranu proti nim nelze opomíjet. V některých letech ale dojde k lokálnímu silnému výskytu konkrétních druhů, které mohou značně poškodit porosty. V letošním roce bylo na začátku vegetace kukuřice chladno, což na jedné straně zpomalilo vývoj...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Plodina pro dnešní dobu

Kukuřice je plodinou, která nachází uplatnění jak přímo v zemědělském podniku, tak může být i tržní plodinou. V posledních desetiletích se využívá nejen ve výživě lidí a hospodářských zvířat, ale stala se i hlavním zdrojem pro výrobu bioplynu. Z pohledu požadavků na agrotechnické a půdně-klimatické podmínky je vhodným druhem do...

Kategorie: Okopaniny

Vlhký podzim komplikoval sklizeň i setí

Sklizeň podzimních plodin se kvůli dešťům opozdila o tři týdny až o měsíc. Zemědělci měli letos na podzim problémy se sklizní brambor, kukuřice i cukrovky. Na vině je především deštivé počasí. Kromě sklizně uvedených plodin se zpožďuje i setí ozimých obilnin. V některých případech se tak může stát, že část...

Kategorie: Nezařazené, Obilniny, Okopaniny

Mšice na bramborách

Mšice jsou významnou skupinou škůdců bramboru. Patří k savému hmyzu a vyskytují se především na nadzemních orgánech, ale některé druhy jsou významné také na hlízách (mšice bramborová). Mšice svým sáním rostlinných šťáv zprvu rostliny oslabují, čímž se snižuje jejich vitalita, postupně mohou vznikat tvarové deformace, retardace růstu, barevné změny pletiv, trhliny...

Kategorie: Okopaniny

Využití přísevu při pěstování brambor v pásmu ochrany vodních zdrojů

Zemědělská produkce může významně ovlivnit kvalitu vodních zdrojů. Pro jejich ochranu byla zřízena pásma ochrany vodních zdrojů II. stupně s omezením aplikace hnojiv a pesticidů. Zejména brambory vzhledem ke svým zvýšeným nárokům na přísun živin jsou náročné na používání hnojiv, což v pásmech ochrany vodních zdrojů představuje potencionální ohrožení vodních...

Kategorie: Okopaniny