Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

MendelAgro v Žabčicích pořádané po páté

Polní den MendelAgro 2014, pořádaný každoročně v Žabčicích Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, se vydařil. Z původního přátelského setkávání a výměny zkušeností výzkumníků z oblasti rostlinné produkce se postupně stala významná událost, která je navštěvována pracovníky z univerzit, výzkumných ústavů a zemědělské praxe z celé České republiky i ze...

Kategorie: Obiloviny, Okopaniny, Polní dny, Výživa rostlin

Za cukrovku je potřeba zabojovat

Cukrovou řepu nemůže pěstovat každý. Nejenže musí mít pěstitel pro cukrovku vhodné podmínky, ale musí se na ni navíc specializovat, musí ji zkrátka umět pěstovat. V současnosti se vyjednávají podmínky pro novou SZP, kdy by cukrovka jako citlivá komodita měla plným právem získat alespoň 450 mil. Kč (namísto původních 1,25...

Kategorie: Konference, Okopaniny

Jak zvýšit výnos i kvalitu brambor

V impozantních prostorách refektáře Premonstrátského kláštera v obci Želiv proběhl seminář s názvem Brambory dnes a zítra. Účastníci se dozvěděli o dvou rozhodujících problémech, které ovlivňují pěstování brambor i o přípravcích na jejich ochranu. Organizátory akce zaměřené na ochranu brambor byla společnost BELCHIM Crop Protection a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny, Přehlídky a semináře

Vyplatí se pěstovat cukrovku – ano, nebo ne?

Aktuální stav v oblasti pěstování cukrovky je takový, že při současných cenách cukru na trhu EU a lehce nadprůměrných výnosech v kombinaci s podporou řepy v rámci čl. 68/38 (citlivé komodity) se pěstování cukrovky vyplatí. Ale na jak dlouho? Co jsou to uspokojivé ceny cukru a jaký by měl být uspokojivý výnos? To vše...

Kategorie: Jak to vidím já, Okopaniny

Brambory jsou perspektivní komoditou

Letošní bramborářskou sezónu charakterizuje nižší sklizeň konzumních brambor v některých důležitých bramborářských zemích, jako jsou například Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, ale též Česká republika. Jak ale zdůraznil Ing. Josef Králíček, tajemník Ústředního bramborářského svazu České republiky, medializovaný propad produkce konzumních brambor se nezdá být tak výrazný, jak se o něm...

Kategorie: Okopaniny, Přehlídky a semináře

Bramborářské dny ve znamení čísel

Ústřední bramborářský svaz ČR (ÚBS) uspořádal ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s. r. o., v Havlíčkově Brodě již 23. Bramborářské dny. Kromě odborného semináře si návštěvníci mohli prohlédnout tradiční přehlídku odrůd brambor, ochutnat různé odrůdy vařených brambor, pochutnat si na výtečných bramborových produktech,...

Kategorie: Okopaniny, Přehlídky a semináře

Škrobárenské brambory profesionálně

Pěstování brambor na výrobu škrobu zaznamenává po zrušení kót v roce 2012 opět vzestup. Výrobci škrobu se snaží zvyšovat kontrakty, aby mohly na trhu fungovat, což s sebou nese jistotu odbytu pro brambory. Důležitá je také vůle tento směr podporovat z národního rozpočtu. Pro rentabilní produkci je velice významné volit...

Kategorie: Okopaniny, Přehlídky a semináře