Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Profesionální řada smáčedel – další krok v preciznosti práce

Profesionální řada smáčedel se v praxi prosazuje. Jedná se o technologicky vyspělá smáčedla speciálně vyvinutá pro určité typy přípravků a situace použití. Jejich správná volba umožní dokonalejší účinnost pesticidů a jejich preciznější a efektivnější aplikaci. Mají schopnost zvýšit výnos plodin, zvýšit produktivitu práce postřikovače, a naopak významně snížit riziko nežádoucích...

Kategorie: Komerční prezentace, Konference, LAKR, Obiloviny, Ochrana rostlin, Okopaniny, Olejniny

Bramborářské dny po čtyřiadvacáté

Minulý týden proběhly v Havlíčkově Brodě tradiční bramborářské dny, v pořadí již čtyřiadvacáté. Během odborného semináře Brambory 2014 měli možnost pěstitelé i další příznivci brambor načerpat nejdůležitější informace týkající se brambor od nejfundovanějších odborníků ve svém oboru. Celou akci zaštítily Ústřední bramborářský svaz ČR a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod,...

Kategorie: Okopaniny, Přehlídky a semináře

Chybí brambory na praní

Přestože pěstební plochy brambor výrazně poklesly, pochází více než třetina všech sklizených brambor z Vysočiny. Současný český trh se však potýká s nedostatkem kvalitního pratelného konzumu. Jak tuto situaci řešit, nastínili zástupci Europlantu na setkání bramborářů ve Velké Losenici. Účastníci se dozvěděli o problémech při pěstování brambor, významu desikace a...

Kategorie: Okopaniny

Choroby brambor ve skladech

Brambory jsou plodinou, u které většinou starosti nekončí sklizní a následným prodejem komodity, ale značnou část produkce je nutné skladovat, ať už jde o brambory pro přímý konzum, brambory pro zpracování na výrobky, nebo sadbu. Hlízy jsou živý organismus, navíc s vysokým obsahem vody, což klade na skladování vysoké nároky....

Kategorie: Okopaniny

Pěstování brambor v ČR

V České republice v hospodářském roce 2013/2014 pokračoval trend snižování produkční plochy brambor. Meziročně klesly produkční plochy brambor celkem (se zápočtem ploch domácností) o 2,6 % na 29,3 tis. ha. Z důvodu snížení produkční plochy a hektarového výnosu se snížila produkce brambor o 19,6 % na 647 tis. tun.

Kategorie: Okopaniny

Úroda brambor s velkými nadějemi

Loňská pěstitelská sezóna bramborům na našem území příliš nepřála. V letošním roce je situace zcela opačná a očekává se dobrá úroda. Předpokládá se, že se výnosy brambor v České republice budou pohybovat na vysoké úrovni. To alespoň platilo v polovině července, kdy se uskutečnil ve Velharticích seminář zaměřený právě na...

Kategorie: Okopaniny

Pěstování brambor

V poslední době dochází k poklesu pěstebních ploch brambor. Přitom brambory jsou tradiční a hlavně důležitou plodinou nejen pro výživu obyvatelstva, ale i z pohledu zachování rozmanitosti osevního postupu a dodržení správně agrotechniky u dalších plodin. Přes problémy v tomto sektoru u nás stále funguje Výzkumný ústav bramborářský. Jeho aktivity...

Kategorie: Okopaniny