Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Režim jakosti Q CZ se rozbíhá

Novému dotačnímu programu pro pěstitele a zpracovatele brambor se věnoval Ing. Josef Králíček z Českého bramborářského svazu úvodem semináře společnosti Corteva Agriscience CZ, s. r. o. Uvedl, že v závěru loňského roku byly dokončeny všechny dokumenty k režimu jakosti Q CZ pro konzumní brambory a navržen nový dotační program, který...

Kategorie: Okopaniny

Možnosti hnojení brambor dusíkem ve vegetaci

Brambory jsou plodina, která pro úspěšné pěstování potřebuje vhodné podmínky. Jednou z těchto podmínek je optimální zásobení vodou a živinami. Zejména dusík může být aplikován různými způsoby. Nejobvyklejší aplikace minerálních hnojiv je před sázením. Aplikaci provádíme buď rozmetáním na povrch půdy s následným zapravením, nebo lokálně při sázení k hlízám.

Kategorie: Okopaniny

Sortiment odrůd brambor množených v roce 2020

V České republice bylo v roce 2020 registrováno 117 odrůd (27 odrůd velmi raných, 35 odrůd raných, 33 odrůd poloraných a 22 odrůd polopozdních až pozdních). Nově bylo registrováno pět nových odrůd bramboru – rané odrůdy Doubrava a Manuka pro přímý konzum varného typu B, Gabreta pro přímý konzum varného typu AB,...

Kategorie: Okopaniny

Nově registrované hybridy kukuřice

Na základě výsledků registračních zkoušek bylo v roce v roce 2020 v České republice nově registrováno celkem 43 hybridů kukuřice z toho 25 hybridů na siláž, 17 hybridů na zrno a jeden hybrid pro kombinované využití. Aktuálně je v ČR zaregistrováno o celkem 361 hybridů kukuřice celkem osmnácti udržovatelů.

Kategorie: Okopaniny, Osivo

SDO pro produkci raných brambor

K sestavení seznamu doporučených odrůd pro produkci raných brambor určených pro přímý konzum byly využity výsledky přesných polních pokusů, vedených v letech 2017–2020. Tyto pokusy byly založeny na pracovištích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Lednici na Moravě, Oblekovicích (Znojmo) a Přerově nad Labem.

Kategorie: Okopaniny

Kukuřice se letos sklízela později

V roce 2020 se zemědělci dočkaly vyššího úhrnu dešťových srážek, než tomu bylo v posledních výrazně suchých letech. Pozitivně to ovlivnilo růst kukuřice. Na druhou stranu poklesly průměrné denní teploty během vegetace, což oddálilo optimální termín sklizně u silážní i zrnové kukuřice. Zatímco kukuřičné siláže bude dostatek a i její...

Kategorie: Okopaniny, Osivo

Zkoušení sortimentu na více místech

I když jsou podzimní měsíce obdobím, kdy se celá řada zemědělských akcí zaměřuje na kukuřici, v letošním roce bylo i toto jinak. Veřejné sklizně orientované především na zrnové ale i na silážní kukuřice byly v naprosté většině zrušeny kvůli epidemiologické situaci. Neznamená to ovšem, že by jednotlivé osivářské společnosti pokusy...

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny, Osivo

Novinky z Kurdějova zazněly virtuálně

Na Setkání v Kurdějově bývají každoročně prezentovány novinky, které společnost Adama CZ s. r. o., připravuje pro následující rok. Vzhledem k epidemiologickým nařízením proběhla akce virtuální formou. V rámci webináře „Virtuální Kurdějov“ představili zástupci společnosti Adama CZ s. r. o. nový koncept v ochraně cukrovky, herbicidní a fungicidní ochranu obilnin...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin, Okopaniny

Upozornění k ošetření skladovaných brambor

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) obdržel zprávu ze strany německých úřadů týkající se varování před rizikem požárů v bramborárnách, které mohou nastat v souvislosti s použitím generátorů mlhy poháněných tekutými palivy, informovala o tom Ivana Kršková tisková mluvčí ÚKZÚZ.

Kategorie: Okopaniny