Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Soběstačnost ve výrobě brambor v ČR – fakta a cíle

Klesající soběstačnost u některých rostlinných komodit je ovlivněna nižší konkurenceschopností vlastní produkce, ale zejména dotační politikou jednotlivých zemí a EU. Stupeň soběstačnosti ve výrobě brambor v ČR a ostatních zemích EU ukazuje tabulka. Je zřejmé, že zatímco v ČR, na Slovensku, v Bulharsku je zřejmý výrazný trend snižování soběstačnosti, v...

Kategorie: Okopaniny

Na Olomoucku zaznamenali silné poškození cukrovky housenkami můry kapustové

V katastru Dubčany a Těšetice u Olomouce bylo ve 40. týdnu zjištěno silné poškození porostů cukrové řepy housenkami můry kapustové. Podobná situace panuje i na lokalitách v okolí. Housenky škodí především v okrajových pásech porostů cukrovky, kde je detekován holožír. Dále do porostu pak poškození slábne. Nejedná se přitom o...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Velká pětka sklidí více brambor

V Německu se očekává výrazně vyšší sklizeň brambor, a to jak meziročně, tak oproti víceletému průměru. Informovalo o tom německé Spolkové ministerstvo pro výživu a zemědělství (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; BMEL) v tiskové zprávě. Meziročně vyšší sklizeň se očekává u pěti hlavních bramborářských států v Evropské unii.

Kategorie: Okopaniny

Ochrana proti plísni bramboru byla náročná

Dostatek srážek v květnu, červnu a v červenci vytvořil vhodné podmínky pro plíseň bramboru a srážkově příznivý byl i srpen, a to v převážné většině oblastí, kde se brambory pěstují. V ranobramborářské oblasti se choroba objevila v posledním květnovém týdnu, ohniska sekundárních infekcí byla nejdříve zjištěna v zavlažovaných porostech. V...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Méně cukrovky u hlavních producentů

Dva největší producenti cukrové řepy v Evropské unii, Francie a Německo, uvádějí meziročně mírný pokles sklizňových ploch a očekávají nižší výnos. Zvláště ve Francii bude zřejmě propad produkce výrazný. Oba státy mají problémy s nedostupností účinných přípravků na ochranu rostlin. Francouzské ministerstvo zemědělství chce vzhledem ke kritické situaci výjimku na...

Kategorie: Okopaniny

Letošní rok svědčil plísni bramboru

Letošní rok bramborářům přinesl obtížné podmínky. Kvůli srážkám v hlavní sezoně nastal silný tlak plísně bramboru a bakterióz a zároveň bylo obtížné porosty ošetřovat. Musejí také hledat alternativy za desikaci přípravkem Reglone, který bylo v letošním roce možné používat již jen na výjimku v porostech sadby. Hovořilo se o tom...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Využití kapkové závlahy u brambor v bramborářské oblasti ČR

Hospodaření s vodou a její nedostatek se v posledních suchých letech stává celospolečenským tématem. V důsledku adaptace na tyto klimatické změny je nutné v zemědělství a při pěstování na vodu náročných plodin, jako jsou brambory, přicházet s novými na vodu úspornými technologiemi, kterými dokážeme provádět udržitelné vodní hospodářství a zmírňovat...

Kategorie: Agrotechnika, Okopaniny

Konzumní brambory může pěstitel prodávat spotřebitelům bez povinnosti registrace

Pro pěstitele, společné sklady a expediční střediska platí povinnost označit balení nesadbových brambor, uváděných v rámci EU na trh, registračním číslem přiděleným Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Tato povinnost neplatí pro přímý prodej konzumních brambor jejich pěstitelem v místě vypěstování, na lokálních trzích nebo do stravovacích zařízení, uvedla...

Kategorie: Okopaniny