Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Sklizeň nadějná, avšak opožděná

Vyvrcholením semináře pořádaného Českým bramborářským svazem tradičně v Čelákovicích v době zahájení sklizně raných brambor je návštěva pokusných pozemků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Na zkušební stanici v Přerově nad Labem byly k vidění jak porosty, tak i sklizené hlízy z prvních odkopů velmi raných odrůd brambor. Kvůli chladnému...

Kategorie: Okopaniny, Přehlídky a semináře

Na cukrovku nalétla makadlovka

V druhé polovině května byl v porostech cukrovky Čech a Moravy detekován ve feromonových lapačích počátek letu makadlovek škodících na řepě. Jde o škůdce, jehož význam v posledních třech letech významně stoupl a již v minulém roce byly potvrzeny škodlivé výskyty např. v okrese Kladno. Na první pohled se porosty...

Kategorie: Okopaniny

Hnojení brambor během vegetace

Obecně platí, že hnojení minerálními hnojivy je třeba pečlivě připravit a brát v úvahu řadu okolností. Důvody jsou nejen ekonomické (náklady na hnojení představují v průměru 10,4 % úplných vlastních nákladů na pěstování brambor), ale dotýkají se i životního prostředí a v neposlední řadě i vlivu na výši výnosu a...

Kategorie: Okopaniny

Regulace plevelů v bramborách v podmínkách roku 2018

Jaro roku 2018 bylo typické velmi nízkými srážkovými úhrny. Od poloviny dubna do poloviny května bylo zaznamenáno pouze několik milimetrů srážek. Velmi suchá půda, a to nejen na povrchu, ale i v profilu hrůbků, vytvořila zcela nepříznivé podmínky pro preemergentní aplikace herbicidů. V některých místech přispěly k lepší účinnosti preemergentních...

Kategorie: Nezařazené, Ochrana rostlin, Okopaniny

Úloha selenu ve výživě brambor

Růst a vývoj rostlin bramboru během vegetace ovlivňuje řada faktorů. Řadu z nich je možné regulovat. Jedním z nich je výživný stav rostlin, který má vliv nejen na příznivý vývoj rostlin během vegetace, ale zároveň i na konečnou kvalitu sklízených hlíz. Hnojení základními živinami je všeobecně známo. Neméně významné, i...

Kategorie: Okopaniny, Výživa rostlin

Vyplatí se v současné době pěstovat brambory?

Když jsem naposledy psal příspěvek do tohoto časopisu, bylo to v roce 2016, věnoval jsem se ekonomicky zajímavým tržním plodinám z pohledu tržních výkonů, nákladovosti a rentability výroby. Už tehdy jsem psal o úzké struktuře rostlinné výroby, která odpovídá zejména ekonomickým cílům a potřebám zemědělských podniků a farem. Uváděl jsem,...

Kategorie: Okopaniny