Archiv pro rubriku: Odrůdy

Filtr

SDO ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství byl pověřen Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Garantem zkoušení je PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců. Tento příspěvek představuje pět odrůd ozimé pšenice, které tímto zkoušením procházely v letech 2017 až 2020.

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Sto let šlechtění

Ke šlechtění obilnin využívá akciová společnost Selgen hned několik šlechtitelských stanic. V letošním roce si připomíná tato firma sto let fungování šlechtitelské stanice ve Stupicích, kde má tato firma v současnosti své sídlo.

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

V odrůdových pokusech založených na sušším stanovišti v Chráštanech u Rakovníka ve spolupráci se zemědělským podnikem Lupofyt, s. r. o., Chrášťany a Okresní agrární komorou Rakovník sledují odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) od roku 2006 vliv různého zpracování půdy (orba do 20 cm, minimalizace do...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Pohled na širokou nabídku hybridů řepky

V Červnu odstartovala série polních dnů zaměřených na odrůdy řepky. Česká zemědělská univerzita každoročně zakládá poloprovozní pokusy s odrůda mi řepky. Výsledkem je nejen setkání zemědělců se zástupci osivářských firem v rámci polních dnů, ale i porovnání jednotlivých materiálů na daném stanovišti. První letošní akcí byl polní den v Červeném...

Kategorie: Nezařazené, Odrůdy, Olejniny

Mohou nalézt archaické typy pšenic uplatnění i vedle „moderní“ pšenice seté – ano, nebo ne?

Za určitých podmínek lze na tuto otázku již v úvodu tohoto textu odpovědět kladně, ale musíme se na danou problematiku podívat podrobněji. Za archaické pšenice jsou dnes obecně považovány všechny pšeničné druhy, které neprošly cíleným procesem moderního šlechtění, tedy například pšenice jednozrnka, dvouzrnka, špalda nebo kamut. Definici ale vyhovují i tradiční...

Kategorie: Odrůdy

Řepky v Seznamu doporučených odrůd

Naší základní olejninou je ozimá řepka a patří tak mezi významné plodiny, jejichž vybrané registrované odrůdy jsou zkoušeny v pokusech pro Seznam doporučených odrůd (SDO). Zkoušení pro SDO probíhá podle jednotlivých plodin ve spolupráci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) s řadou organizací. V případě řepky olejky ÚKZÚZ spolupracuje...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny