Archiv pro rubriku: Odrůdy

Filtr

Desítka odrůd lahodila oku pěstitelů

Klíč k úspěchu, kdo by nechtěl znát zdroj. Pomyslným klíčem v zámku pootočili zástupci firmy KWS OSIVA s. r. o. a pozvali pěstitele do království řepkových polí v rámci série odborných polních akcí. Šlechtění řepky této firmy se vedle vysokého výnosu semen a oleje ubírá cestou zlepšování zdravotního stavu, nové...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Žlunický polní den opět inspiroval

Na pozemcích Agro Žlunice, a. s., se již podeváté sešli pěstitelé, aby se inspirovali pesticidními technologiemi a průřezem odrůdového spektra firem Syngenta Czech, s. r. o., a VP Agro, spol. s r. o. Pro letošní rok by mohla platit pranostika Studený máj, ve stodole ráj. Ráj možná ve stodole, možná...

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Porosty odolaly suchu se ctí

Počasí se v době konání již dvacátého šestého polního dne v Branišovicích umoudřilo a na porosty dopadal blahodárný déšť. Odbornou akci, kterou uspořádaly firmy RAGT Czech, s. r. o., a VP Agro, spol. s r. o., ve spolupráci se společností Syngeta Czech s. r. o., lze tak s nadsázkou nazvat...

Kategorie: Odrůdy

Regulace nového šlechtění nevyhovuje

Svaz, který sdružuje evropské zemědělské akademie, se obává negativních dopadů loňského rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ten rozhodl, že organismy získané moderními metodami pro cílenou editaci genomu podléhají stejné regulaci jako geneticky modifikované organismy. Podle svazu ale takové rozhodnutí ohrožuje šlechtitele a jejich možnost inovovat produkty.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Nově registrovaná odrůda jarního máku setého

Velmi významnou plodinou našeho zemědělství je tradiční olejnina mák setý. V pěstování konzumního máku zaujímá Česká republika roli největšího světového pěstitele, následována je Tureckem. Pěstují se především domácí a slovenské odrůdy s modrou barvou semene. V roce 2018 na jaře byla registrována slovenská odrůda MS Harlekyn s modrou barvou semene.

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Ochutnávka a pozvánka pro letošní rok

Zimní konference pořádaná společností VP Agro, spol. s r. o., v Plzni nabídla vhled do sortimentu odrůd obilnin a olejnin této firmy. Nejen tomuto tématu věnovala konference pozornost. Přednáška orientovaná na současné problémy v ochraně řepky proti virovým a houbovým chorobám zaujala pozornost celého sálu podobně jako závěrečná přednáška speciálního...

Kategorie: Odrůdy

Abeceda novinek v ozimech i jařinách

Jednou z možností seznámit se s uceleným portfoliem firmy Selgen, a. s., měli návštěvníci na zemědělské výstavě Naše pole. Největší změny přináší sortiment ozimé pšenice, novinky však obohatily také nabídku ozimé řepky, ozimého hrachu a pelušky. Pozadu nezůstalo ani portfolio jarních obilnin, hrachu setého, cukrovky a mimo jiné také sóji.

Kategorie: Naše pole, Odrůdy