Archiv pro rubriku: Odrůdy

Filtr

Našim šlechtitelům jabloní se daří

Česká republika nepatří mezi významné producenty jablek jak ve světovém tak ani v evropském měřítku. Jiná situace je ve šlechtění nových odrůd, a to také díky Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s. r. o. Šlechtitelé se zaměřují na odolnost vůči škodlivým organismům, dobrou skladovatelnost plodů a v neposlední řadě...

Kategorie: Odrůdy, Ovoce

Polní den v Hrubčicích se těšil hojné účasti návštěvníků Foto Jana Pančíková

Slaví pětadvacet let na českém trhu

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. působí na trhu v České a Slovenské republice již pětadvacet let. Za tu dobu prošla řadou významných mezníků a dnes patří mezi nejvýznamnější šlechtitelské firmy u nás. Tradiční polní den na Šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích představil polní pokusy s osvědčenými...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Stará přátelství nikdy nerezaví

Trochu tajemný titulek tohoto příspěvku neskrývá nic jiného než dlouholetou úspěšnou spolupráci firmy RWA a šlechtitelské firmy SECOBRA, která v posledních letech akceleruje, a díky tomu můžeme všem pěstitelům ozimé pšenice nabídnout opravdu špičkové materiály, z nichž vám touto cestou představíme hezky podle abecedního pořádku první dva.

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Odrůdy

Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Výměra ekologicky obhospodařované orné půdy v roce 2018 překročila hranici 80 tisíc hektarů. Téměř na 12 tisících hektarech této půdy se pěstovala pšenice setá. Jedná se o 50% nárůst ve srovnání s rokem 2015, ve kterém byly vysety první pokusy pro Seznam doporučených odrůd (SDO) v režimu ekologického zemědělství. Se...

Kategorie: Odrůdy

Přeštická inspirace pro novou sezónu

Západním Čechám přálo na 13. přeštickém polním dni počasí, překvapila také účast. Odrůdové pokusy ozimých obilnin s ukázkovými porosty přilákaly přes sto návštěvníků z řad zemědělské veřejnosti. Zástupci společnosti VP Agro, spol. s r. o., kteří tuto odbornou akci pořádali, představili vedle stálic také nové odrůdy. Hlavní novinkou je ozimá...

Kategorie: Odrůdy

Hledají se plodiny do suchých podmínek

V aktuálních podmínkách častých period sucha přemýšlejí zemědělci o skladbě plodin na svých polích. Vysoký podíl ozimů se díky určité vláhové jistotě během zimních měsících v posledních letech ještě zvýšil. Ovšem, i mezi jařinami najdeme plodiny, které suchu poměrně odolávají.

Kategorie: Klima, Odrůdy