Archiv pro rubriku: Odrůdy

Filtr

Významné znaky pšenice a jejich vliv na rezistenci k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří mezi závažná houbová onemocnění. Nejvíce sledovaným a rozšířeným mykotoxinem produkovaným patogeny z rodu Fusarium je deoxynivalenol (DON), rod Fusarium je však schopen produkovat řadu dalších mykotoxinů. Rostliny se infekci patogeny z rodu Fusarium brání různými mechanismy, které jsou vyvolány jako aktivní reakce na napadení. Existují však také...

Kategorie: Genetika, Obilniny, Odrůdy

Zaměřili se na výnos i kvalitu

Společnost Agrofinal spol. s r. o. ve spolupráci se zemědělským podnikem Tagros a. s. uspořádaly v Troubelicích polní den Demo parku Agrofinal, zaměřený na kukuřici. Největší pozornost patřila trojici hybridů zařazených do Ligy výnosných, tedy materiálům ES Joker, ES Bond a ES Faraday. Mezi důležité novinky prezentované v Troubelicích se...

Kategorie: Kukuřice, Odrůdy

PIWI CZ – další ekologizující prvek vinařství České republiky

Před několika desítkami let byly vinice jednou z pesticidy nejzatíženějších částí jihomoravské krajiny. Jen proti obalečům se vinice ošetřovaly dvakrát až třikrát za sezónu. Nejdříve DDT, později organofosfáty a v 80. a 90. letech 20. století analogy hmyzích hormonů a syntetické pyretroidy. Ty sice nebyly pro člověka tak jedovaté, ale...

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Představili hybridy kukuřice a slunečnice tradičně ve Žlunicích

Konec léta každoročně patří přehlídkám kukuřice a slunečnice společnosti Syngenta Czech, s. r. o. Jedním z míst, kde se konají demonstrační pokusy s těmito plodinami, jsou pozemky Agro Žlunice, a. s. Pro tuto odbornou akci si organizátoři přichystali devět hybridů slunečnice a patnáct hybridů kukuřice vhodných pro místní půdně-klimatické podmínky.

Kategorie: Odrůdy

Světlice barvířská bodovala na agrosalonu

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., Troubsko získal v rámci agrosalonu Země živitelka ocenění Zlatý klas za odrůdu světlice barvířské Ara. Odrůda byla registrována v roce 2018 a dokázala se tak již projevit v praxi, kdy je žádána nejen v České republice (zaujímá již desítky hektarů množitelských ploch), ale...

Kategorie: Odrůdy

Kanada schválila pěstování geneticky modifikované sóji odolné vůči suchu

Argentinská zemědělská biotechnologická společnost Bioceres Crop Solutions dne 1. června 2021 oznámila, že úspěšně dokončila regulační proces a získala schválení od kanadské zdravotnické agentury Health Canada a Kanadské agentury pro kontrolu potravin pro geneticky modifikovanou (GM) odrůdu sóji HB4, která je tolerantní vůči suchu a herbicidům. Informuje o tom spolek...

Kategorie: Genetika, Odrůdy

Nejistá sezóna pěstitelů brambor

Ještě donedávna byla ve skladech veliká zásoba starých brambor. Vzhledem k opožděné výsadbě, často až na konci května, se s největší pravděpodobností zpozdí i letošní sklizeň. A je otázkou, zda všechny odrůdy dokážou tento skluz dohnat. U sadby by to neměl být problém, ale ohroženy jsou konzumní brambory, stejně jako...

Kategorie: Odrůdy, Okopaniny

Vydali se cestou barevných pšenic

Kolekci barevných pšenic, tedy AF Jumiko s purpurovým perikarpem a AF Oxana s modrým aleuronem uzavírá v letošním roce registrovaná ozimá pšenice AF Zora s černým zrnem, která kombinuje geny jak pro modrý aleuron, tak purpurový perikarp. Výsledný obsah antokyanů nové odrůdy násobně převyšuje množství stanovené u odrůd dříve vyšlechtěných,...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy