Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Detekce kombinované odolnosti pšenice pomocí polních infekčních testů

Fungicidní ochrana představuje vysoce efektivní opatření při pěstování pšenice. Pěstování odrůd s vyšším stupněm rezistence však přináší finanční úsporu a příznivý dopad na životní prostředí. Preferovány jsou odrůdy s přijatelnou úrovní rezistence ke komplexu závažných chorob před odrůdami vynikajícími vysokou rezistencí pouze k jedné chorobě.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Přichází nová generace fungicidů

Hlavní pozornost zimních seminářů pořádaných společností DuPont se soustředila na novou generaci fungicidních přípravků s účinnou látkou penthiopyrad. Jak vysvětlila Ing. Michaela Hospodková ze společnosti DuPont, penthiopyrad je širokospektrální inhibitor mitochondriální respirace ze třídy karboxamidů. Znamená to tedy, že blokuje dýchání houbového patogenu. V listu je rozváděn lokálně-systémově (od báze...

Kategorie: Konference, Obiloviny, Ochrana rostlin

Hrabošům se daří dobře

Příznivý průběh jara by mohl přinést na většině území problémy s hrabošem polním. Od podzimu totiž přežila silná populace tohoto škůdce a zima pro něj byla příznivá. Upozornil na to Ing. Milan Zapletal, CSc., z České společnosti rostlinolékařské. ...

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin

Od ledna ochránit integrovaně

Integrovaná ochrana rostlin je skupina opatření, která by měla vést k dlouhodobě účinné ochraně polních plodin proti škodlivým organismům. Od 1. ledna letošního roku je povinné v České republice uplatňovat zásady integrované ochrany tak, jak je stanoví evropské i české legislativní předpisy. Přitom je ale kladen důraz na to, aby...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ve znamení nové účinné látky

Ve středu pozornosti konferencí společnosti Syngenta Czech s. r. o. byla nová účinná látka isopyrazam s novým mechanismem účinku proti houbovým patogenům (SDH inhibitor). Jak na konferenci zaznělo, spolehlivou účinnost isopyrazamu zajišťuje Duosafe technologie, tedy silné přilnutí k voskové vrstvě a aktivní vyhledávání patogenu.

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Jsou neonikotinoidy pro včely nebezpečné?

Samotná aplikace neonikotinoidů je podle Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze bezpečná. Nebezpečí hrozí při kombinaci s dalšími pesticidními látkami, zejména fungicidy, jejichž smáčedla pronikavě zvyšují toxický účinek na včely. Ing. Kazda to uvedl na lednovém sympoziu s tématem „Jak dále v pěstování řepky ozimé?“ na...

Kategorie: Ochrana rostlin, Přehlídky a semináře

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

Novelizovaný zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, nařizuje nově všem pěstitelům od 1. 1. 2014 dodržovat osm zásad integrované ochrany rostlin (IOR), definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. Tato povinnost se týká všech pěstitelů bez rozdílu, a to i těch, kteří jsou zařazeni v systémech integrované produkce či ekologického...

Kategorie: Ochrana rostlin