Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Od ledna ochránit integrovaně

Integrovaná ochrana rostlin je skupina opatření, která by měla vést k dlouhodobě účinné ochraně polních plodin proti škodlivým organismům. Od 1. ledna letošního roku je povinné v České republice uplatňovat zásady integrované ochrany tak, jak je stanoví evropské i české legislativní předpisy. Přitom je ale kladen důraz na to, aby...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ve znamení nové účinné látky

Ve středu pozornosti konferencí společnosti Syngenta Czech s. r. o. byla nová účinná látka isopyrazam s novým mechanismem účinku proti houbovým patogenům (SDH inhibitor). Jak na konferenci zaznělo, spolehlivou účinnost isopyrazamu zajišťuje Duosafe technologie, tedy silné přilnutí k voskové vrstvě a aktivní vyhledávání patogenu.

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Jsou neonikotinoidy pro včely nebezpečné?

Samotná aplikace neonikotinoidů je podle Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze bezpečná. Nebezpečí hrozí při kombinaci s dalšími pesticidními látkami, zejména fungicidy, jejichž smáčedla pronikavě zvyšují toxický účinek na včely. Ing. Kazda to uvedl na lednovém sympoziu s tématem „Jak dále v pěstování řepky ozimé?“ na...

Kategorie: Ochrana rostlin, Přehlídky a semináře

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

Novelizovaný zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, nařizuje nově všem pěstitelům od 1. 1. 2014 dodržovat osm zásad integrované ochrany rostlin (IOR), definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. Tato povinnost se týká všech pěstitelů bez rozdílu, a to i těch, kteří jsou zařazeni v systémech integrované produkce či ekologického...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nádorovitost kořenů ozimé řepky u nás

V současnosti je jisté, že Plasmodiophora brassicae se vyskytuje na velké výměře půd v České republice, kde se pravidelně pěstuje ozimá či jarní řepka. Přenos patogenu na pole proběhl pravděpodobně prostřednictvím zelinářské produkce. Během podzimu 2010 byl výskyt poškozených rostlin zjištěn především na severní Moravě, kde bylo zasaženo 16 pozemků,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Čtyři novinky v ochraně plodin

Agrovita je dceřinou společností Makhteshim Agan Industry Ltd. (MAI), která celosvětově dodává post patentová řešení v ochraně rostlin a disponuje kompletním sortimentem přípravků pro zemědělské i nezemědělské účely. MAI je na pátém místě na světě na trhu s přípravky na ochranu rostlin. Tradiční setkání s Agrovitou v Kurdějově na jižní...

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin, Přehlídky a semináře

Cílem výzkumu je transfer poznatků

V Brně v hotelu Avanti proběhla již po patnácté tradiční podzimní mezinárodní konference Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochrana rostlin a zpracování produktů, jejímž cílem bylo prezentovat nejnovější výsledky aplikovaného výzkumu v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany rostlin a zpracování vybraných produktů s ohledem na současné ekologické a ekonomické požadavky.

Kategorie: Konference, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Pícniny