Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Kukuřice bez plevelů až do sklizně

Základní otázkou pro každého pěstitele kukuřice při výběru herbicidu je volba načasování aplikace v závislosti na zkušenostech ze svého regionu, jestli se vyplatí preemergentní či postemergentní aplikace. V tomto ohledu nelze poskytnout paušální doporučení, stále však platí, že preemergentní a časně postemergentní aplikace se v České republice používají nejvíce a klasické...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Zastavte včas rozvoj rezistence

V poslední době se stále častěji setkáváme se sníženou účinností herbicidů způsobenou adaptačními mechanismy, které populace plevelů využívají k překonání selekčního tlaku vyvolaného jejich aplikací. Souhrnně se tyto adaptace geneticky založené změnou vazebného místa herbicidu v plevelné rostlině nebo pozměněném metabolismu označují jako herbicidní rezistence. V České republice se problém...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Jarní ošetření porostů ozimé řepky

Růstová dynamika ozimé řepky, vývoj počasí a výskyt onemocnění a škůdců začínají být v posledních letech stále méně předvídatelné. Vyžadují od agronoma flexibilní řešení na základě jeho znalostí a zkušeností. Ten musí být za každé situace ostražitý, neustále průběžně vyhodnocovat situaci a rychle přistupovat k levnému a přitom optimálnímu řešení....

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Stop invazi blýskáčka v řepce olejce

Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus) patří mezi klasické škůdce vyskytující se během jara v řepce. Na ošetření řepky právě proti tomuto škůdci je k dispozici celá škála přípravků s různým mechanismem účinku. Nicméně velkým strašákem se v posledních letech stává rezistence blýskáčka řepkového na některé přípravky s účinnými látkami ze skupiny pyretroidů....

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Co ohrožuje rostlinnou produkci?

V Dolních Dunajovicích proběhl odborný seminář POHLED PŘES HRANICE na téma Patogenní organizmy a mykotoxiny – rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci. Podle zprávy FAO je 25 % světové produkce obilovin ročně napadeno mykotoxiny. Rok 2014 byl kvůli vlhkému počasí velmi významný co se výskytu mykotoxinů v kukuřici týče, proto se...

Kategorie: Ochrana rostlin, Odborná přednáška

Jarní optimalizace porostů řepky

Současný stav porostů řepky napříč republikou se výrazně liší v závislosti na datu setí. Brzké výsevy unikly přívalům srážek během měsíce září, které negativně zasáhly do růstu a vývoje řepky. Na některých lokalitách dokonce nadstandardní množství srážek zcela znemožnilo pozdější termíny výsevů řepky. Výsledkem jsou často řídké nevyrovnané porosty, u...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Porost máte pod kontrolou!

Společnost BASF v roce 2013 představila morforegulační přípravek Medax Top pro použití v obilninách v období průběhu sloupkování. Sezóny 2013 i 2014 byly velmi náročné na správné načasování morforegulace a na výběr vhodného produktu a jsme proto rádi, že přípravek Medax Top úspěšně složil zkoušku v této disciplíně.

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Profesionální řada smáčedel – další krok v preciznosti práce

Profesionální řada smáčedel se v praxi prosazuje. Jedná se o technologicky vyspělá smáčedla speciálně vyvinutá pro určité typy přípravků a situace použití. Jejich správná volba umožní dokonalejší účinnost pesticidů a jejich preciznější a efektivnější aplikaci. Mají schopnost zvýšit výnos plodin, zvýšit produktivitu práce postřikovače, a naopak významně snížit riziko nežádoucích...

Kategorie: Komerční prezentace, Konference, LAKR, Obiloviny, Ochrana rostlin, Okopaniny, Olejniny