Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Přichází nová generace fungicidů

Hlavní pozornost zimních seminářů pořádaných společností DuPont se soustředila na novou generaci fungicidních přípravků s účinnou látkou penthiopyrad. Jak vysvětlila Ing. Michaela Hospodková ze společnosti DuPont, penthiopyrad je širokospektrální inhibitor mitochondriální respirace ze třídy karboxamidů. Znamená to tedy, že blokuje dýchání houbového patogenu. V listu je rozváděn lokálně-systémově (od báze...

Kategorie: Konference, Obiloviny, Ochrana rostlin

Hrabošům se daří dobře

Příznivý průběh jara by mohl přinést na většině území problémy s hrabošem polním. Od podzimu totiž přežila silná populace tohoto škůdce a zima pro něj byla příznivá. Upozornil na to Ing. Milan Zapletal, CSc., z České společnosti rostlinolékařské. ...

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin

Od ledna ochránit integrovaně

Integrovaná ochrana rostlin je skupina opatření, která by měla vést k dlouhodobě účinné ochraně polních plodin proti škodlivým organismům. Od 1. ledna letošního roku je povinné v České republice uplatňovat zásady integrované ochrany tak, jak je stanoví evropské i české legislativní předpisy. Přitom je ale kladen důraz na to, aby...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ve znamení nové účinné látky

Ve středu pozornosti konferencí společnosti Syngenta Czech s. r. o. byla nová účinná látka isopyrazam s novým mechanismem účinku proti houbovým patogenům (SDH inhibitor). Jak na konferenci zaznělo, spolehlivou účinnost isopyrazamu zajišťuje Duosafe technologie, tedy silné přilnutí k voskové vrstvě a aktivní vyhledávání patogenu.

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Jsou neonikotinoidy pro včely nebezpečné?

Samotná aplikace neonikotinoidů je podle Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze bezpečná. Nebezpečí hrozí při kombinaci s dalšími pesticidními látkami, zejména fungicidy, jejichž smáčedla pronikavě zvyšují toxický účinek na včely. Ing. Kazda to uvedl na lednovém sympoziu s tématem „Jak dále v pěstování řepky ozimé?“ na...

Kategorie: Ochrana rostlin, Přehlídky a semináře

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany rostlin

Novelizovaný zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, nařizuje nově všem pěstitelům od 1. 1. 2014 dodržovat osm zásad integrované ochrany rostlin (IOR), definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb. Tato povinnost se týká všech pěstitelů bez rozdílu, a to i těch, kteří jsou zařazeni v systémech integrované produkce či ekologického...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nádorovitost kořenů ozimé řepky u nás

V současnosti je jisté, že Plasmodiophora brassicae se vyskytuje na velké výměře půd v České republice, kde se pravidelně pěstuje ozimá či jarní řepka. Přenos patogenu na pole proběhl pravděpodobně prostřednictvím zelinářské produkce. Během podzimu 2010 byl výskyt poškozených rostlin zjištěn především na severní Moravě, kde bylo zasaženo 16 pozemků,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny