Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Spolehlivá kontrola půdních škůdců kukuřice

První krokem pro zvládnutí ochrany kukuřice je moření osiva proti chorobám a škůdcům, kteří mohou již ve velmi raných fázích růstu významným způsobem negativně ovlivnit vývoj celé rostliny, a tím konečný výnos. Fungicidní moření proti chorobám kukuřice se dnes řeší komplexním dvousložkovým mořidlem Maxim XL, u osiva od společnosti Syngenta...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Pozor na nepovolené přípravky

Pesticidy v zemědělství se zabývala konference, kterou v Brně uspořádal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v prostorách Masarykovy univerzity. Na odpoledním jednání se hovořilo o aplikaci nepovolených přípravků na ochranu rostlin nebo možnostech detekce pesticidů a jejich rezidují. Zazněly také informace ke sledování těchto látek v potravinách.

Kategorie: Ochrana rostlin

Faktory ovlivňující účinnost herbicidů

Účinnost herbicidů je ovlivňována mnoha vnějšími faktory. Znalost vztahů mezi vnějšími podmínkami a účinností herbicidů je proto velmi významná při volbě herbicidu, jeho dávky, případně použití vhodného smáčedla. Z povětrnostních podmínek jsou důležité především srážky, vlhkost vzduchu i půdy, teplota, intenzita slunečního záření a vítr. Ovlivňován je zejména příjem, translokace...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mizející druhy polních plevelů

Polní plevele jsou významnou skupinou škodlivých organismů, které mohou značně snižovat množství i kvalitu sklízených produktů. Na druhou stranu jsou ale také nezastupitelnou součástí celkové biodiverzity společenstev na orné půdě. Pozornost zemědělců se zaměřuje především na ty plevele, které mohou způsobovat závažné škody a proti nimž je obvykle nutné zasahovat...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nedodržujeme zásady správné agronomické praxe

Plevelné druhy jsou s pěstováním zemědělských plodin neodmyslitelné spojeny. Tato skupina rostlin odčerpává z pole živiny i vodu a v neposlední řadě mohou zastiňovat i i kulturní plodiny. To vše může mít za následek významné ztráty ve výnosech. Oproti jiným škodlivým organismům se plevele vyskytují prakticky každoročně téměř bez ohledu...

Kategorie: Ochrana rostlin

Národní akční plán ke snížení používání pesticidů

Na odborné konferenci v Brně se sešlo přes 300 účastníků z řad odborné veřejnosti z Ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), VŠCHT a dalších pracovišť, aby diskutovalo problematiku používání pesticidů v České republice a nové možnosti odhalování nezákonných praktik. Pro udržitelné používání pesticidů v ČR je nejdůležitější...

Kategorie: Konference, Ochrana rostlin

Hospodaří na okraji velké aglomerace

Hrabová statek, tak je označena zastávka linek 27, 39 a 77 městské hromadné dopravy Ostrava, což dokazuje, jak blízko velké aglomerace rodinná farma EQUICENTRUM, spol. s r. o., hospodaří. Kromě zemědělské prvovýroby a chovu koní se firma zabývá i prodejem bylinek.

Kategorie: Ochrana rostlin

Výzkum a vývoj na prvním místě

Společnost Bayer CropScience investuje každoročně do vývoje a výzkumu v oblasti zemědělství miliardu eur. Reaguje tak na výzvy, se kterými se potýkáme a zejména budeme potýkat při zásobování světa potravinami. Každoročně ubývá orná půda, roste počet obyvatel, mění se stravovací návyky a k tomu přistupují klimatické změny.

Kategorie: Ochrana rostlin