Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Nabídka akvizice pro Syngentu

Společnosti Syngenta potvrdila, že jejímu představenstvu předložilo Monsanto soukromý návrh akvizice za cenu 449,00 CHF (zhruba 11741,35 Kč) za akcii. Návrh uvažuje o platbě přibližně 45 % v hotovosti a poskytuje akcionářům společnosti Syngenta velmi atraktivní prémii a významné zhodnocení prostřednictvím následujícího vlastnictví sloučené společnosti, uvedlo Monsanto s tím, že...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ověření cílené aplikace herbicidů

Při realizaci cílené regulace zaplevelení je klíčovým krokem správná volba prahu pro ošetření. Je třeba použít takovou hodnotu prahu, aby na neošetřených plochách nedocházelo k významným ztrátám výnosu plodiny nebo k intenzivní produkci semen plevelů, která by v následujících letech vedla k výraznému nárůstu zaplevelení. Pro většinu plodin jsou dosud...

Kategorie: Ochrana rostlin

Již se objevila mandelinka

V ranobramborářských oblastech byl na vzešlých rostlinách u drobných pěstitelů zjištěn první výskyt imag mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata). Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve svém Aphid Bulletinu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Ideální kombinace pro kukuřici

Kukuřice zaznamenala i v roce 2014 nárůst plochy, na které se pěstovala. Přestože stále patří k plodinám, jež vyžadují v rámci ochrany méně vstupů, loňský rok vzhledem k deštivému průběhu léta a přelomu podzimu způsobil pěstitelům problémy. Hlavním tématem nejen v České republice, ale také v okolních zemích byly mykotoxiny...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Šlape jako hodinky

Goltix Titan je nově vyvinutý dvousložkový herbicid do cukrovky s prodlouženým působením - dokonalý partner pro herbicid Belvedere Forte. Spolu vytváří Titan Systém kontroly plevelů v cukrovce, který kombinuje pět účinných látek. Nabízí jednoduchý recept na čisté pole. Mimořádně šetrný k cukrovce již od jejího vzcházení.

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Okopaniny

Všestranný fungicid

Každý řádný hospodář věnuje maximální péči porostům, porovnává také vynaložené investice s jejich ekonomickým přínosem. Rozhodujícím parametrem bývá zpravidla dosažený výnos, ale neméně důležitým měřítkem je i jeho ekonomická návratnost. Protože řepka a slunečnice se společně pěstují téměř na 20 % ploch orné půdy, dobrým výnosům stojí v cestě řada...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Užitečný regulátor růstu

Optimus patří mezi novou generaci regulátorů růstu pro zamezení polehnutí obilnin. Obsahuje trinexapac-ethyl s revoluční E3 formulací, která umožňuje rychlejší a vyšší množství vstřebávání této účinné látky do rostliny. Zlepšuje příjem základních živin i mikroživin a suchovzdornost rostlin. Optimus vytváří mohutný kořenový systém zvyšující stabilitu rostlin v půdě.

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Omezení šíření rezistence chundelky metlice vůči herbicidům

Rezistence plevelů vůči herbicidům se dotýká téměř celého zemědělského sektoru – samotných pěstitelů, zemědělských poradců, vědců a také zemědělské výroby. Panuje obava, že v extrémních případech rezistence nebudou mít pěstitelé k dispozici plnohodnotné chemické prostředky, tedy účinné herbicidy, které by jim pomohly efektivně udržet porosty v bezplevelném stavu a zabránit...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin