Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Profesionální řada smáčedel

Technologicky vyspělá smáčedla speciálně vyvinutá pro určité typy přípravků a situace použití se v praxi prosazují. Jejich správná volba umožní dokonalejší účinnost pesticidů a jejich preciznější a efektivnější aplikaci. Mají schopnost zvýšit výnos plodin, posílit produktivitu práce postřikovače a naopak významně snížit riziko nežádoucích úletů i kontaminace životního prostředí. To...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Regulátor růstu s lepšími účinky

Optimus je nová generace regulátoru růstu pro zamezení polehnutí obilnin. Obsahuje trinexapac-ethyl s revoluční E3 formulací. Díky ní se do rostliny vstřebává vyšší množství účinné látky podstatně rychleji. Optimus vytváří mohutný kořenový systém, a tím zvyšuje stabilitu rostlin v půdě. Zlepšuje příjem základních živin i mikroživin a suchovzdornost rostlin. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Cisgenní brambor s rezistencí vůči plísni

V roce 2006 se v Nizozemsku rozběhl projekt zaměřený na získání trvalé rezistence proti plísni bramboru u brambor. Nesl zkratku DuRPh - Durable Resistance against Phytophthora. Cílem bylo přenést více genů rezistence z divokých druhů této rostliny do zavedených odrůd technikami genetické modifikace. V minulém roce projekt skončil úspěchem, podařilo...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Integrovanou ochranou ke zdravým rostlinám

V Dolních Dunajovicích proběhl seminář, kterého se kromě českých přednášejících zúčastnili i zástupci ze zahraniční. Jeho cílem bylo poskytnout informace o rizicích škodlivých organismů ohrožujících pěstované plodiny a skladované rostlinné substráty včetně systémů integrované ochrany rostlin eliminující nejen jejich negativní vlivy, ale především zabezpečující zdravé rostliny pro výrobu bezpečných potravin...

Kategorie: Ochrana rostlin

Recept na čisté pole cukrovky

Goltix Titan je nově vyvinutý dvousložkový herbicid do cukrovky s prodlouženým působením. Ideální partner pro herbicid Belvedere Forte. Spolu vytváří Titan Systém kontrolu plevelů v cukrovce kombinující pět účinných látek. Nabízí jednoduchý recept na čisté pole. Je mimořádně šetrný k cukrovce již od jejího vzcházení. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Ochrana kukuřice proti hlavní půdním škůdcům

První krokem pro zvládnutí ochrany kukuřice je moření osiva proti chorobám a škůdcům, kteří by mohli již ve velmi raných fázích růstu významným způsobem negativně ovlivnit vývoj celé rostliny, a tím také konečný výnos. Další možností navýšení jistoty dobrého zdravotního stavu porostu již od samého počátku, zejména klíčících a vzcházejících...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Integrovaná ochrana v polní produkci

Cílem konference pořádané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským bylo představit integrovanou ochranu rostlin jako užitečný a v široké zemědělské praxi použitelný koncept i pro polní produkci, tedy rostlinnou výrobu na orné půdě se zaměřením na pěstování tržních plodin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Silní ve speciálních plodinách

Na tuzemský trh s přípravky na ochranu rostlin vstoupila firma Belchim Crop Protection především díky bramborám. Přestože se její portfolio významně rozrostlo i do dalších plodin, bramborám věnuje stále velkou pozornost, důkazem je i tradiční odborný seminář zaměřený na ochranu této plodiny. V současné době portfolio přípravků na ochranu brambor...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny