Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Poradenství i poznávačka plevelů

V expozici Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., se mohli návštěvníci podívat například na „poznávačku“ plevelných druhů, vybraných zhruba ze 140, které se na polích vyskytují. Připraveno pro ně bylo také poradenství a seznámení s výsledky zemědělského výzkumu.

Kategorie: Naše pole, Ochrana rostlin

Osvoboďte řepku od všech plevelů

Správně zvolený přípravek a termín aplikace herbicidního ošetření v řepce jsou základními pilíři pro založení vitálního porostu řepky. Maximum asimilátů může být do generativních orgánů ukládáno jen u takových rostlin, které nebojují o živiny, vodu a prostor s konkurujícími pleveli. Ač se to zdá být neuvěřitelné, opět se blíží termín setí řepky....

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Moderní technologie v Nabočanech

Téměř 90 vystavovatelů, především z řad prodejců zemědělské techniky, majitelů a zástupců odrůd a firem zaměřených na ochranu a výživu plodin, se zúčastnilo výstavy Naše pole, která proběhla v Nabočanech na Chrudimsku. Nechyběly ani vysoké školy a výzkumné ústavy a nabídka regionálních potravin z východních Čech. Celá akce probíhala na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Olejniny, Pícniny, Polní dny, Půda, Travní porosty, Výživa rostlin

Správný start do nové sezóny

Za pár týdnů se první sklízecí mlátičky rozjedou do zlatého obilí a rozeběhnou se žně. Nyní nastává období, kdy začínají diskuse o tom, co bude dál, jak nejlépe zajistit start do nové sezóny. Co by bylo možné vylepšit? Firma Syngenta přichází s nabídkou osiva hybridních odrůd ozimého ječmene ošetřených kromě...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Co prozradily pokusy v Kněževsi

V úterý proběhl již sedmnáctý ročník polních dnů firmy BASF spol. s r. o. v Kněževsi. Různé varianty ochrana přípravky pořádající firmy bylo možné posoudit v pěti plodinách – ozimé pšenici, ozimé řepce, jarním ječmeni, kukuřici a hrachu. Nedílnou součástí pokusů je již několik let víceletá nektarodárná směs.

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana ozimých ječmenů

Porosty ozimých ječmenů jsou ve fázi intenzivního dlouživého růstu. První aplikaci fungicidu s regulátorem, tj. Archer Turbo v kombinaci s Moddusem, v porostech hybridních ozimých ječmenů již většina pěstitelů provedla v době, kdy porost měl první kolénko. Na začátku sloupkování se aplikovalo i hnojivo ve druhém přihnojení N2. ...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Nabídka portfolia v kostce

Společnost Syngenta představila na polním dni ve Žlunicích kompletní portfolio jejich produktů v řepce, cukrovce, kukuřici, slunečnici, jarním ječmeni a ozimé pšenici. Nechyběl ani hybridní ječmen a ukázky směsí pro biopásy. Premiéru zde mělo představení Artesian technologie v kukuřici.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy