Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Silní ve speciálních plodinách

Na tuzemský trh s přípravky na ochranu rostlin vstoupila firma Belchim Crop Protection především díky bramborám. Přestože se její portfolio významně rozrostlo i do dalších plodin, bramborám věnuje stále velkou pozornost, důkazem je i tradiční odborný seminář zaměřený na ochranu této plodiny. V současné době portfolio přípravků na ochranu brambor...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Nová společnost na trhu

Na trhu s chemickými přípravky na ochranu rostlin se objevila nová firma s názvem Innvigo Agrar CZ, s. r. o. Podrobnosti se zájemci dozvěděli minulý týden na tiskové konferenci v Praze. Podle slov Krzysztofa Golce, předsedy představenstva a ředitele společnosti Innvigo Sp. z o. o., je mottem společnosti slogan Better...

Kategorie: Ochrana rostlin

První nepostřikový fungicid ječmene

Přípravek Systiva® je první nepostřikový fungicid určený k ochraně obilnin před houbovými chorobami od vzcházení porostů až do fáze počátku vývoje praporcového listu. Inovativnost je kromě obsažené účinné látky dána zejména způsobem aplikace – ta se provádí mořením osiva. Vynikající účinnost fungicidního mořidla Systiva na široké spektrum houbových chorob obilnin...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Záhada alelopatie rostlin objasněna

Mnohé rostliny vylučují svými kořeny do půdy látky, které ovlivňují významně růst jiných rostlinných druhů v okolí. Tento fenomén se označuje jako alelopatie a sehrává významnou roli ve skladbě přirozených rostlinných společenstev, v invazi nových rostlinných druhů i při pěstování zemědělských plodin. Promlouvá například do interakcí mezi plodinami a pleveli....

Kategorie: Ochrana rostlin

Nové možnosti pro ochranu rostlin

Pro nadcházející pěstitelskou sezónu připravila společnost Belchim Crop Protection celou řadu novinek v ochraně rostlin. Na český trh vstoupila tato firma před pár lety s přípravky na ochranu brambor a vinné révy. V současné době rozšiřuje portfolio nejen v těchto plodinách, ale významně promlouvá také do ochrany ozimé řepky, obilnin,...

Kategorie: Ochrana rostlin