Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Aktuální zdravotní stav obilnin a řepky

Na většině ploch pěstovaných ozimých obilnin lze podle Rostlinolékařského portálu zaznamenat počínající problémy s chorobami a škůdci. Na pšenici se mohou lokálně objevovat silnější příznaky septoriové skvrnitosti. V ozimém ječmeni byly detekovány v posledních dvou týdnech silná napadení listovými skvrnitostmi a rzí ječnou. Silně a středně napadené porosty se objevují...

Kategorie: Ochrana rostlin

Začíná výzkum ekologické ochrany brambor

(mendelu) - Vědci z Mendelovy univerzity v Brně budou hledat recept, jak ekologicky šetrně chránit brambory proti houbovým a bakteriálním patogenům. Chtějí využít biopesticidy, konkrétně různé rostlinné silice a výluhy, nebo pěstitelské zásahy. Botanické pesticidy patří mezi perspektivní alternativní ochranu rostlin. Mezi českými zemědělci jsou zatím známé jen málo a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Švýcarsko: iniciativy proti pesticidům, antibiotikům i dovozům krmiv

V polovině června proběhnou ve Švýcarsku referenda o dvou iniciativách, které se úzce týkají zemědělství. Jedno nese název Za Švýcarsko bez syntetických pesticidů, druhé Pro čistou pitnou vodu. Pokud by uspěly, znamenalo by to významný zásah do tamní produkce potravin. Obě iniciativy odmítla švýcarská spolková rada i řada oborových sdružení...

Kategorie: Ochrana rostlin

Hmyzí druhy na máku setém

Během celé vegetační doby nacházíme v porostech máku celou řadu hmyzích druhů, které mají vliv na zdárný vývoj rostlin máku. Nejedná se jen o škodlivý hmyz, ale také o řadu druhů užitečných nebo indiferentních. Při pěstování máku je potřebné znát i tyto druhy, abychom je případnou neuváženou aplikaci nepoškodili.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Polní den ve virtuálním pojetí

Unikátně k polnímu dni v současné epidemiologické situaci přistoupila společnost Bayer Crop Science. Na pokusných políčkách v Libčanech u Hradce Králové zprostředkovala detailní pohled na hybridy řepky Dekalb prostřednictvím kamery v on-line přenosu TV Zemědělec. Informace posluchači načerpali také k ochraně této olejniny i ochraně obilnin a kukuřice.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Podstata vzniku herbicidní rezistence a jak jí předcházet

Plevele se nepřetržitě přizpůsobují změnám v technologiích zpracování půdy, sklizně, agrotechnice a mnoha dalším faktorům. Nejvýznamněji druhové složení plevelů na orné půdě ovlivnilo zavedení selektivních a velmi účinných organických herbicidů, které přišlo po druhé světlové válce a masově se rozšířilo v šedesátých letech minulého století.

Kategorie: Ochrana rostlin

Prutové brány v cukrovce fungují

Při pěstování cukrové řepy se používá řada herbicidních zásahů, ale také u této plodiny se spektrum účinných látek omezuje. Možnostmi, jak se s plevely v plodině vypořádat bez použití herbicidů, nebo jejich objemy omezit, se někteří zemědělci stále zabývají. Klíčové je to samozřejmě pro podniky hospodařící v režimu ekologického zemědělství....

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

V obilninách se začínají vyskytovat choroby i škůdci

Aktuální informace Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského shrnují výskyt chorob a škůdců v obilninách. Z důvodu chladného a relativně vlhkého průběhu jara se v porostech obilnin začínají objevovat listové choroby nad prahem škodlivosti a první poškození kohoutky, která byla detekována na jihu Moravy.

Kategorie: Ochrana rostlin

Užitečné organismy v ochraně proti škůdcům řepky

Hlavní škůdci řepky jsou na evropském území hostiteli nejméně 80 druhů parazitoidů. Převážná část z nich patří do řádu blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera), konkrétně mezi lumkovité (Ichneumonidae), lumčíky (Braconidae), chalcidky (Chalcidoidea) a jesenkovité (Platygastridae). Z 80 druhů parazitoidů má v Evropě významný vliv na redukci škůdců řepky 12 druhů. Tyto druhy...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nový gen rezistence proti plísni bramboru

Mezinárodní tým vědců dosáhl důležitého pokroku v probíhajících evolučních závodech ve zbrojení s plísní bramboru (Phytophthora infestans), známou a obávanou chorobou brambor. V rámci řešení této výzvy nalezli vědci z evropských institucí nový gen, který poskytuje bramborám odolnost proti všem – dosud známým 19 – rasám Phytophthora infestans. Nový gen...

Kategorie: Ochrana rostlin