Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Dobrá genetika žádá kvalitní ochranu

Řepkové konference pod taktovkou společnosti Bayer, s. r. o., se zapíší jako historicky první, které představily nejen prostředky na ochranu této olejniny, ale také osiva pod obchodní značkou Dekalb. „Bayer se mění, ale zůstává inovativní společností. Přicházeli jsme na trh s novými prostředky na ochranu rostlin, nyní díky akvizici společnosti...

Kategorie: Ochrana rostlin, Osivo

Významné jednoleté ozimé trávy v obilninách

V současné době stále stoupá význam jednoletých ozimých trávovitých plevelů, především na orné půdě. Mezi nejvýznamnější druhy patří chundelka metlice (Apera spica-venti L.), vzrůstající trend je zaznamenáván u psárky polní (Alopecurus myosuroides L.) nebo lipnice roční (Poa annua L.). Mohutná expanze na zemědělskou půdu byla zaznamenána u druhu mrvka myší...

Kategorie: Ochrana rostlin

Základy regulace poléhání sladovnického ječmene

Poléhání porostů sladovnického ječmene je velmi nežádoucí jev, neboť je doprovázeno snížením výnosu, horší kvalitou sklizené produkce (výskyt plísní, vyšší obsah N-látek v zrně) a často i vyššími náklady na sklizeň porostu. Výše ztrát závisí na době polehnutí porostu a jeho intenzitě. Při časném polehnutí, například již v době metání...

Kategorie: Ochrana rostlin

Budoucnost herbicidní ochrany aneb očekávané restrikce

Sortiment herbicidů v České republice i v celé Evropské unii dlouhodobě stagnuje, hovoříme-li o množství povolených účinných látek herbicidů. Dochází k postupnému omezování přípravků s horším ekotoxikologickým profilem či nevyhovujících současným požadavkům z pohledu osudu v prostředí. Jde především o triaziny, triazinony, substituované močoviny, acetamidy, nitrily, některé růstové herbicidy, ale...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Na rezistenci je nutné se dívat jako na faktor, jenž zemědělcům stále více zmenšuje množinu, ze které lze bez potíží vybírat účinné nástroje umožňující snadný a účinný zásah proti škůdcům. I když je nepříjemné to přijmout, tento problém vznikl na polích a je důsledkem uplatňovaných technologií pěstování. Za stavu, kdy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

V roce 2019 došlo na základě změny rozhodnutí o povolení přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát u všech držitelů těchto povolení ke změně rozsahu použití. U přípravků vyrobených v roce 2019 podle nového povolení vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) se již nevyskytuje na jejich etiketě...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům

Změna klimatu a více rozkolísaný průběh počasí se nutně projevuje i v ochraně rostlin. U podzimních škůdců řepky dochází ke změnám ve významnosti jednotlivých druhů. Rozšiřuje se výskyt dřepčíka olejkového, mšice broskvoňové a výrazně škodí dříve prakticky neznámý zápředníček polní. U jarních škůdců zase nepříjemné komplikace způsobuje rezistence jednotlivých druhů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v České republice

Rezistence dvouděložných plevelů vůči herbicidům zatím není pro zemědělskou praxi v ČR závažnějším problémem. Výsledky průzkumu odborníků z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) však dokládají, že u nejběžnějších plevelů širokořádkových plodin, merlíku bílého a laskavce ohnutého, existuje značné množství populací rezistentních vůči herbicidům s účinnými látkami na bázi inhibitorů...

Kategorie: Ochrana rostlin