Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Monitoring a ochrana proti hlavním škůdcům řepky na podzim

V posledních letech způsobuje zemědělcům ochrana řepky proti podzimním škůdcům značné problémy. Příčinou jsou některé druhy, které dříve neškodily, poměrně úzký sortiment registrovaných přípravků na ochranu řepky na podzim a v některých případech nedostatečná účinnost v důsledku narůstající rezistence. Stále častěji se také v závislosti na ročníku vyskytují výkyvy počasí,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Pro podporu růstu plodin

Nejžádanějším produktem společnosti BioAktiv CZ s. r. o. v oblasti rostlinné výroby je podpůrný rostlinný přípravek PlantAktiv pro rostliny. Zájem je rovněž o vápenaté hnojivo Polcalc, které neobsahuje silice ani lepidla, nebo o rychlou a efektivní úpravu pH postřikové jíchy hnojivem s cíleně nízkým pH – Akti pH.

Kategorie: Ochrana rostlin

Novinky pod modrobílou vlajkou

Klíčovou novinkou společnosti Sumi Agro Czech s. r. o., kterou zástupci této firmy představili na zemědělské výstavě Naše pole, je fungicid do ozimé řepky Intuity, jehož účinnou látkou je zcela nový strobilurin mandestobin (250 g/l). V segmentu fungicidů nalezneme také nový produkt do brambor Lieto (cymoxanil 330 g/kg, zoxamide 330...

Kategorie: Ochrana rostlin

Novinky do kukuřice i obilnin

Capreno (tembotrione 345 g/l, thiencarbazone 68 g/l) jako nový postemergentní herbicid v kukuřici a Husar Star (iodosulfuron 30,8 g/kg, thiencarbazone 24,1 g/kg), nastupující herbicid do ozimé pšenice, ozimého žita a ozimého tritikale, představila Ing. Hana Slavíková, regionální zástupkyně firmy Bayer v rámci zemědělské výstavy Naše pole.

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace heřmánkovitých plevelů

Naše heřmánkovité plevele patří do čeledi Asteraceae – hvězdnicovité. Mezi zástupce, které můžeme na našich polích nalézt, patří rmen rolní, heřmánek terčovitý, heřmánek pravý a heřmánkovec nevonný. Nejvýznamnějším zástupcem z této skupiny je heřmánkovec nevonný. V posledních desetiletích byl zaznamenán trend postupného poklesu heřmánku pravého a rmenu nevonného. Nicméně i...

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin

Riziko působení reziduí herbicidů na sousední a následné plodiny

Vzhledem ke změnám v systémech herbicidní ochrany, ke kterým dochází vlivem zákazů používání nevyhovujících látek a přechodu k nově registrovaným přípravkům, ale také z důvodu měnícího se klimatu a rozšiřování bezorebných technologií, je potřeba vyhodnocovat i rizika v důsledku reziduálního působení používaných herbicidů na následné plodiny.

Kategorie: Ochrana rostlin

Mšice broskvoňová: rezistence a možnosti ochrany na řepce

Mšice broskvoňová (Myzus persicae Sulzer.) způsobuje v posledních letech na polích řepky škody jak přímým sáním a produkcí medovice na rostlinách, tak nepřímo přenosem fytopatogenních virů. Na řepce je mšice broskvoňová nejvýznamnějším přenašečem viru žloutenky vodnice. Od roku 2016 se tento virus opakovaně plošně vyskytuje a způsobuje významné hospodářské škody....

Kategorie: Ochrana rostlin

Alternativy ochrany polních plodin

Pesticidy hrají důležitou roli v zemědělské prvovýrobě a jen těžko si umíme představit pěstování některých plodin bez jejich pomoci. Podle dat Eurostatu se v Česku spotřebuje ročně méně než 2 kg účinných látek přípravků na hektar. To je sice více než v ekologicky smýšlejícím Rakousku, ovšem pod evropským průměrem a...

Kategorie: Ochrana rostlin