Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Lepší diagnostika přímo na poli

Rozpoznat škodlivé činitele přímo na poli podle projevu na rostlině je někdy obtížné, zvláště pokud se jedná o virózy nebo houbové patogeny. Příznaky mohou být snadno zaměnitelné, nevýrazné, případně se infekce v určité fázi ještě nemusí projevit. Nyní existují časově a finančně nenáročné metody, kterými lze některé problematické patogeny spolehlivě...

Kategorie: Ochrana rostlin

Kolik druhů blýskáčků je na našich polích?

Řekne-li se blýskáček, každý zemědělec si hned představí asi 1,5-2 mm velkého, černého, kovově lesklého brouka živícího se na poupatech a květech řepky. Je to (jen) blýskáček řepkový (Brassicogethes aeneus)? Ne! Blýskáček řepkový je v Evropě považován za druh škodící na řepce. Na ní se ovšem vyskytují i další druhy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Odrůdové rozdíly v atraktivitě pro škůdce řepky

Práce Ing. Tomáše Hovorky a prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., zveřejněná v příloze časopisu Úroda se zabývá rozdíly v preferenci a výskytu dvou jarních škůdců řepky – blýskáčka řepkového (Brassicogethes aeneus) a krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) mezi dvěma žlutě kvetoucími odrůdami (DK Exssence a DK Sensei) a jedné bíle...

Kategorie: Ochrana rostlin

Novinky ve struktuře i nabídce

Během posledních měsíců posílila společnost Bayer své postavení na agrárním trhu. I díky akvizici společnosti Monsanto může pokračovat dlouhodobá strategie firmy, která vynakládá nemalé prostředky do výzkumu nových technologií pro udržitelné zemědělství. Pravidelně se tak divize Bayer CropScience přichází na trh s novými přípravky na ochranu rostlin. V letošním roce...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Nový škůdce polních plodin – nutrie říční

V současné době se stále častěji na zemědělské půdě setkáváme s nutrií říční (Myocastor coypus). Nutrie říční jako nepůvodní druh pocházející z Jižní Ameriky si v naší krajině nalezla vhodné podmínky k životu. V naší krajině jsou jejím biotopem především břehové porosty v okolí vodních toků a vodních ploch v...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana ozimé řepky na jaře

Jarní ošetření ozimé řepky proti chorobám a škůdcům provádíme na základě stavu porostu před zimou, průběhu zimy a aktuálního stavu porostu v předjaří a na jaře, zohledňujeme také podmínky lokality a vlastnosti odrůdy. Pro nastavení termínu ošetření je možné využít signalizační modely, které pracují s údaji o počasí a vlastnostmi...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Ochrana porostů s nástupem jara

V průběhu měsíce března nastává zpravidla ukončení zimní dormance všech ozimých plodin, obilnin, řepky, ale také některých méně pěstovaných druhů, jakými jsou ozimé formy hrachu a máku. Do doby, kdy rostliny začnou v důsledku vyšších teplot intenzivně růst, ale zbývá ještě hodně času. V průběhu tohoto období mohou být ovlivněny...

Kategorie: Ochrana rostlin

Účinnost přirozených způsobů ochrany rostlin

Přirozené způsoby ochrany rostlin zahrnují všechny biologické metody, také metody fyzikální, jako například UV záření, elektromagnetické vlny a jiné, nebo přirozené chemické látky izolované z rostlin. V dlouhodobých pokusech v letech 1997–2018 se odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., (VÚRV) zaměřili na aplikaci antagonistických hub proti houbovým...

Kategorie: Ochrana rostlin

Léčivými rostlinami proti mouchám a komárům

V rámci hledání nových účinných látek, vhodných pro vývoj bezpečných botanických insekticidů aplikovatelných proti lékařsky důležitým přenašečům, jako jsou moucha domácí a komáři, proběhl výzkum insekticidní účinnosti esenciálních olejů izolovaných ze dvou léčivých rostlin Dysphania ambrosioides pocházející z čeledi Amaranthaceae a Clausena anisata z čeledi Rutaceae....

Kategorie: Ochrana rostlin