Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Nové nařízení o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům

Rostlinolékařskou karanténní regulaci je možné považovat za pevnou součást systému ochrany před zavlékáním škodlivých organizmů pro zemědělskou produkci, ale i životní prostředí. V domácím prostředí ji lze možná obtížně vnímat, ale již na trhu EU má zřetelné důsledky a v mezinárodních obchodních vztazích je důležitou součástí netarifních omezení přesunu nejen...

Kategorie: Ochrana rostlin

Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?

Jak ukazují výsledky vědeckých studií zaměřených na praktické aspekty bionomie krytonosce čtyřzubého a k. řepkového, je pravděpodobné, že bude přibývat sezón, ve kterých se první dospělci budou v řepkách objevovat dříve. Období kladení budou též začínat dříve, ale, a to je pro zemědělce velmi důležité, budou více rozvleklé. Jinak řečeno,...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Škůdci řepky na jaře: stonkoví krytonosci

Pod pojmem stonkoví krytonosci se skrývají dva druhy brouků z čeledi nosatcovitých (Coleoptera: Curculionidae), a to krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi) a krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactylus). Tyto dva druhy způsobují pravidelně závažná poškození porostů řepky. Je nutné jejich výskyt každoročně sledovat a při překročení prahů škodlivosti zasáhnout.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Hraboš se dále množí

Populace hraboše dále rostly i v průběhu listopadu. Ukazuje to monitoringu výskytu škodlivých organismů, který vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Problémy s přemnoženými hraboši přetrvávají na Moravě přetrvávají, objevují i vyšší počty v celé řadě českých okresů.

Kategorie: Ochrana rostlin

Mezi nejcitovanějšími vědci světa

V listopadu letošního roku zveřejnila americká společnost Clarivate Analytics seznam nejcitovanějších vědců světa (Highly Cited Researches), který obsahuje přes šest tisíc jmen výzkumníků napříč 21 výzkumnými oblastmi ze zhruba šedesáti zemí. Seznam vznikl podle databáze Web of Science na základě analýzy publikací z let 2008 až 2018. Mezi jedno procento...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mobilní aplikace ulehčí diagnostiku chorob

„Po roce používání jsme zjistili, že naši mobilní aplikaci ADAMA Katalog využívá třetina našich zákazníků. Elektronický Katalog v mobilu je ke stažení zdarma v App Store pro ioS nebo v Google Play pro Android. Je funkční i v off-line režimu. Během roku je průběžně aktualizován. Obsahuje interaktivní plodinová doporučení, snadno...

Kategorie: Ochrana rostlin