Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Upozornění na škody od chroustů a ponrav v roce 2020

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) se vyskytuje zejména v období května, kdy nalétává na ovocné dřeviny, révu vinnou a řadu dalších rostlin. Díky tomuto jevu je též nazýván v řadě jazyků jako květnový brouk. Zajímavostí u chroustů je jev během jeho noční aktivity, kdy je "dříve slyšet, než...

Kategorie: Ochrana rostlin

Vhodný termín ošetření ozimých obilnin – I. část

Ozimé obilniny jsou nejvýznamnější skupinou plodin pro české i evropské pěstitele, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo v nejbližší budoucnosti něco změnit. Vysokou a kvalitní produkci lze očekávat pouze z nezaplevelených porostů. Přestože se obilniny vyznačují poměrně velkou konkurenční schopností, obvykle se při jejich pěstování nelze...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Plevele

První výskyty dospělců kohoutka v porostech obilnin

V průběhu 13. týdne byly detekovány první slabé výskyty dospělců kohoutka černého v porostech obilnin na řadě míst ČR. V roce 2019 byly první výskyty dospělců kohoutka detekovány taktéž v posledním týdnu měsíc března. V souvislosti se zvyšující se škodlivostí tohoto organismu je doporučeno mu věnovat především v teplejších oblastech...

Kategorie: Ochrana rostlin

Zemědělci mohou aplikovat jed na hraboše na 80 000 ha

Pracovníci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zkontrolovali zhruba 100 000 hektarů půdy, na 78 000 hektarech je kalamitní výskyt hrabošů, uvedla to mluvčí ÚKZÚZ Ivana Kršková. Zemědělci na nich mohou aplikovat prostředek na hubení hlodavců přímo na půdu. Proti takovému využití jedu loni protestovaly ekologické organizace.

Kategorie: Ochrana rostlin

Glyfosát riziko nepředstavuje

Pokud se glyfosát používá v souladu s etiketou, nepředstavuje riziko pro lidské zdraví a není kancerogenní. Uvedla to americká Agentura pro ochranu životního prostředí na konci ledna ve svém prozatímním rozhodnutí o přezkumu registrace této účinné látky. Glyfosát je v USA je registrován jako pesticid od roku 1974 a stejně...

Kategorie: Ochrana rostlin

Biologická ochrana proti houbovým chorobám kukuřice a slunečnice

Biologické způsoby pěstování plodin jsou dnes velmi moderní a vyžadovanou alternativou ke konvenčním technologiím. Jednou z možností použití biologických přípravků je aplikace do půdy, která zvyšuje biologickou aktivitu v půdě a podporuje přirozeně se vyskytující antagonisty vůči škodlivým organismům. Jako účinné látky jsou často používány organismy, které se běžně vyskytují...

Kategorie: Ochrana rostlin

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání nouzového stavu

Vzhledem k tomu, že byl v České republice vyhlášen nouzový stav, při kterém jsou některé aktivity výrazně omezeny, sděluje tímto Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský přístup k platnostem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin a osvědčení o funkční způsobilosti profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,...

Kategorie: Ochrana rostlin