Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Houbové choroby obilnin v podzimním a zimním období

Výskyt houbových chorob na všech zemědělských plodinách je v první řadě ovlivněn průběhem počasí. Během několika posledních let není výjimkou dlouhý teplý podzim a mírná zima bez sněhové pokrývky. Původci houbových chorob obilnin patří buď mezi vřeckovýtrusé houby (Ascomycota), nebo do skupiny stopkovýtrusých hub (Basidiomycota). Řada z nich přežívá na...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin

Prodeje pesticidů v Německu klesly

V roce 2019 v Německu opět poklesl prodej přípravků na ochranu rostlin. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou v Berlíně představila spolková ministryně pro výživu a zemědělství Julia Klöcknerová spolu s Friedelem Cramerem, prezidentem Spolkového úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin. Ministerstvo o tom informovalo v tiskové zprávě.

Kategorie: Ochrana rostlin

Defi Evo si hravě poradí s dvouděložnými pleveli, rezistentní chundelkou i ostatními trávovitými pleveli

Včasná regulace plevelů po zasetí ozimů je nezbytnou součástí pěstební technologie. Plevele vyskytující se v ozimých obilninách konkurují už od časného podzimu, v podstatě ihned v průběhu vzcházení a zakládání porostů. Proto je včasná podzimní regulace plevelů velmi potřebná a mnohem vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah....

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Ochrana rostlin

Ochrana proti škůdcům obilnin po zákazu některých účinných látek

Po zákazu účinných látek chlorpyrifos a thiakloprid nebudeme mít možnost především řešit kalamitní výskyty některých škůdců obilnin. Největší problémy patrně vzniknou při ochraně proti křískům, bejlomorce sedlové a třásněnkám. Řešením bude zlepšený monitoring výskytu škůdců, aby se registrované pyretroidy mohly aplikovat v optimálním termínu.

Kategorie: Ochrana rostlin

Rodenticidy lze aplikovat do umělé nory

Aplikace rodenticidu do umělých nor se považuje za aplikaci do nor, potvrzuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský již dříve zastávané stanovisko. Informaci zaslal na žádost redakce. Zemědělci tak mohou k ochraně porostů proti hrabošům využívat stroje pro podpovrchovou aplikaci rodenticidů. ...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rozsah jarního přemnožení hraboše

V průběhu února až června 2020 provedli inspektoři ÚKZÚZ šetření celkem na 109 092 ha a kalamitní přemnožení hraboše bylo potvrzeno celkem na 89 155 ha, což představuje 82 % celkové šetřené plochy. Nejvíce byly kalamitním přemnožením hraboše postiženy pícniny (trvalé travní porosty, jeteloviny, trávy) v rozsahu 93 % prohlédnutých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci