Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Budoucnost herbicidní ochrany aneb očekávané restrikce

Sortiment herbicidů v České republice i v celé Evropské unii dlouhodobě stagnuje, hovoříme-li o množství povolených účinných látek herbicidů. Dochází k postupnému omezování přípravků s horším ekotoxikologickým profilem či nevyhovujících současným požadavkům z pohledu osudu v prostředí. Jde především o triaziny, triazinony, substituované močoviny, acetamidy, nitrily, některé růstové herbicidy, ale...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Na rezistenci je nutné se dívat jako na faktor, jenž zemědělcům stále více zmenšuje množinu, ze které lze bez potíží vybírat účinné nástroje umožňující snadný a účinný zásah proti škůdcům. I když je nepříjemné to přijmout, tento problém vznikl na polích a je důsledkem uplatňovaných technologií pěstování. Za stavu, kdy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

V roce 2019 došlo na základě změny rozhodnutí o povolení přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát u všech držitelů těchto povolení ke změně rozsahu použití. U přípravků vyrobených v roce 2019 podle nového povolení vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) se již nevyskytuje na jejich etiketě...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům

Změna klimatu a více rozkolísaný průběh počasí se nutně projevuje i v ochraně rostlin. U podzimních škůdců řepky dochází ke změnám ve významnosti jednotlivých druhů. Rozšiřuje se výskyt dřepčíka olejkového, mšice broskvoňové a výrazně škodí dříve prakticky neznámý zápředníček polní. U jarních škůdců zase nepříjemné komplikace způsobuje rezistence jednotlivých druhů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v České republice

Rezistence dvouděložných plevelů vůči herbicidům zatím není pro zemědělskou praxi v ČR závažnějším problémem. Výsledky průzkumu odborníků z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) však dokládají, že u nejběžnějších plevelů širokořádkových plodin, merlíku bílého a laskavce ohnutého, existuje značné množství populací rezistentních vůči herbicidům s účinnými látkami na bázi inhibitorů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Chytrá pomůcka v ochraně rostlin

Rostlinolékařský portál je veřejně dostupná aplikace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), která vzájemným propojením odborných textů, fotografií, informací o aktuálních výskytech škodlivých organismů a jejich prognóze a pravidelně aktualizovaných seznamech povolených přípravků na ochranu rostlin představuje zajímavý nástroj využitelný při plánování a řízení ochrany rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Včasná ochrana pšenice proti stéblolamu

Choroby pat stébel na ozimých obilninách se v České republice vyskytují každoročně v závislosti na průběhu počasí, ale také na výběru odrůdy, předplodině, zpracování půdy a použité metodě ochrany. Nejzávažnější z nich je pravý stéblolam, jehož původcem jsou dva samostatné druhy hub: Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis.

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace plevelů v měnících se podmínkách

Plevelná společenstva doprovázejí kulturní rostliny od počátku zemědělství a patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele, na jejichž regulaci bylo vždy vynakládáno obrovské úsilí a energie. Plevele jsou součástí agroekosystémů, v nichž dochází ke konkurenčním vztahům s pěstovanými plodinami o vegetační faktory na stanovišti. Výskyt polních plevelů, jimž vyhovují podmínky osluněných stanovišť...

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace nového šlechtění nevyhovuje

Svaz, který sdružuje evropské zemědělské akademie, se obává negativních dopadů loňského rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ten rozhodl, že organismy získané moderními metodami pro cílenou editaci genomu podléhají stejné regulaci jako geneticky modifikované organismy. Podle svazu ale takové rozhodnutí ohrožuje šlechtitele a jejich možnost inovovat produkty.

Kategorie: Ochrana rostlin, Odrůdy

Regulace plevelů v bramborách v podmínkách roku 2018

Jaro roku 2018 bylo typické velmi nízkými srážkovými úhrny. Od poloviny dubna do poloviny května bylo zaznamenáno pouze několik milimetrů srážek. Velmi suchá půda, a to nejen na povrchu, ale i v profilu hrůbků, vytvořila zcela nepříznivé podmínky pro preemergentní aplikace herbicidů. V některých místech přispěly k lepší účinnosti preemergentních...

Kategorie: Nezařazené, Ochrana rostlin, Okopaniny