Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Výskyt merlíků v nových osevech ozimé řepky na podzim. Banalita nebo problém?

To, že se takzvané „letní“ nepřezimující plevele vyskytují v nových osevech ozimé řepky je známé. Převážně se jedná o merlíky, ale často se spolu s nimi vyskytnou méně nápadné laskavce, pohanky, a ježatky. Tyto plevele vytváří v podmínkách zkracujícího se dne a snižování teplot pouze vzrůstem malé rostliny, které většinou...

Kategorie: Ochrana rostlin

Možnosti použití přípravků na ochranu rostlin v ochranných pásmech vod se zužují – jsou tyto legislativní kroky opodstatněné a pro pěstitele únosné – ano, nebo ne?

Úvodem je třeba zmínit, že používání pesticidních látek v zemědělské praxi ovlivňuje kvalitu povrchových a podzemních vod, nezávisle na tom, zda jsou aplikovány ve stanoveném ochranném pásmu vodních zdrojů či někde jinde. Použití těchto látek v ochranných pásmech vodních zdrojů je rizikovější v tom, že k jejich aplikaci často dochází velmi blízko vlastního zdroje...

Kategorie: Ochrana rostlin

Populace hrabošů letos na maximu

V ČR je na vzestupu populace hraboše, silná gradace se týká především Moravy. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v průběhu května zaznamenal v porostech obilnin jižní Moravy extrémní výskyty tohoto škůdce, které dosahují lokálně až 80 % poškození porostů. Z gradační křivky je patrné, že v roce 2019 dosáhne populace hrabošů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů

Hlavním způsobem rozmnožování rostlin je generativní reprodukce. Vegetativní rozmnožování představuje doplňkový způsob rozmnožování, který je často využíván některými vytrvalými druhy. Ty se rozmnožují prostřednictvím diaspor vegetativního původu (například hlízami, cibulemi, pacibulkami, částmi oddenků, kořenových výběžků a kořeny s adventivními pupeny). Vegetativní rozmnožování vytrvalých plevelů převládá především na orné půdě, která...

Kategorie: Ochrana rostlin

Pohled odborníka v širších souvislostech

Jaké bychom potřebovali odrůdy řepky? Takové, které dosahují vysokých výnosů semen i oleje, ale zároveň s pozitivním vlivem na kvalitu půdy, odolné k chorobám a poléhání, bez velkých nároků na pesticidy, nejlépe s možností výsevu na počátku září a rychlým podzimním startem. Tak to alespoň vidí odborník z Výzkumného ústavu...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny, Půda

Americká EPA potvrdila bezpečnost glyfosátu

Glyfosát nepředstavuje riziko pro veřejné zdraví, pokud se používá v souladu s etiketou, a není kancerogenní. Konstatuje to americká Agentura pro ochranu životního prostředí, která v současné době látku přezkoumává. Úřad to dělá u každého registrovaného pesticidu alespoň jednou za patnáct let, aby zjistil, zda nadále splňuje standard pro registraci.

Kategorie: Ochrana rostlin

Mšice a virové choroby u řepky

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze upozornil na konferenci společností SAATEN-UNION CZ s. r. o. a Rapool CZ s. r. o. na výskyt mšic v podzimním období tři roky po sobě. Hovořil také o výsledcích pokusů s odrůdami s genem rezistence proti viru žloutenky vodnice.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Choroby obilnin – co hrozí v nejbližší době?

Rostliny ječmene po přezimování, u nichž se objevily žloutnoucí listy, mohly být poškozeny abiotickými faktory či trpět nedostatkem některých prvků, ale mohly být také následkem podzimní infekce virem Barley yellow dwarf virus (BYDV), původcem žluté zakrslosti ječmene. Podobně, u některých odrůd pšenice změnu zbarvení listů na oranžové až červené, způsobuje...

Kategorie: Ochrana rostlin