Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Regulace ozimých plevelů v obilninách

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani...

Kategorie: Ochrana rostlin, Plevele

Podmínky pro cerkosporovou listovou skvrnitost

Prakticky ve všech okresech Moravy a několika okresech v Čechách došlo v průběhu 25. a začátkem 26. týdne ke splnění podmínek pro vznik a vývoj infekce skvrnatičky (cerkosporová listová skvrnitost) na řepě. Za tímto vývojem stojí časté a vydatné deštivé periody měsíce června. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního...

Kategorie: Ochrana rostlin

První výskyty obaleče hrachového

V průběhu 25. týdne byly detekovány první slabé výskyty obaleče hrachového na Chrudimsku a Příbramsku. V porostech se i nadále objevují vajíčka zrnokaze hrachového, nově i na Vysočině. Kladení zrnokaze je rozvláčné, proto je v intenzivních porostech nutno zvážit druhé ošetření. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního...

Kategorie: Ochrana rostlin

Výjimka k použití přípravku s účinnou látkou dikvát

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) povoluje podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v platném znění, omezené a kontrolované použití přípravku Reglone (diquat dibromide 200 g/l). Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 29....

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt hraboše v květnu letošního roku

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v květnu 1,7násobku prahu škodlivosti (83 aktivních nor na ha, vztaženo k prahu škodlivosti 50 nor/ha). Celorepublikově tedy populace hraboše klesly na úroveň odpovídající počátku roku let bez gradace. Vyplývá to z dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Od 1. 6. se změnil práh...

Kategorie: Ochrana rostlin

Makadlovka v porostech cukrovky

Na řadě lokalit byly počátkem května zaznamenány první výskyty imag makadlovek (m. řepná a lebedová) škodících na řepě. Situace ve 22. týdnu ukazuje na postupný nárůst četnosti makadlovek zachytávaných ve feromonových lapačích instalovaných v porostech cukrovky. I přes kolísavý průběh počasí je možné plánovat ošetření na první polovinu června. Uvádí...

Kategorie: Ochrana rostlin

Nová strategie sklidila kritiku

Evropská komise představila cíle strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Patří mezi ně významné omezení chemických pesticidů a hnojení. Návrh obratem vzbudil v zahraničí výrazné reakce ze strany zemědělských organizací. Pokud se ale má strategie uplatnit, musí k ní vzniknout příslušná legislativa, která se musí obvyklým způsobem projednat a schválit. Zdaleka...

Kategorie: Ochrana rostlin

Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu

Hrách setý je v České republice nejpěstovanější luskovinou, v současné době se pěstuje téměř na 30 tis. ha. Je součástí rozsáhlé čeledi Fabaceae – bobovitých a má spolu s ostatními druhy v současném systému zemědělské výroby významné postavení. Nestabilní výnosy a cenové výkyvy produkce jsou hlavními limitujícími faktory ovlivňujícími jeho...

Kategorie: Luskoviny, Ochrana rostlin