Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Máme řešení – Axial Plus a Avoxa

Chundelka metlice (Apera spica-venti) je jedním z nejzávažnějších trávovitých plevelů střední Evropy. Díky změnám ve zpracování půdy a upřednostňování bezorebného systému zpracování půdy, zúžení osevního postupu a vyššímu zastoupení obilnin v osevním postupu dochází ke zvýšenému výskytu chundelky metlice jak co se týká míry zaplevelení, tak i z hlediska jejího...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Plevele

Zkušenosti z praxe jsou nad zlato

V loňském roce jsme uvedli na trh fungicidní přípravek Amistar Gold, který je kombinací známých účinných látek azoxystrobin a difenoconazole. Tento přípravek chrání řepku, cukrovku a slunečnici před houbovými chorobami. Zajímalo nás, jak jste byli spokojeni s jeho účinností. Rozjeli jsme se tedy po České republice a posbírali vaše zkušenosti,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Aktuální situace a vývoj herbicidní rezistence ve světě a v ČR

Herbicidy jsou ve všech ekonomicky vyspělých zemích nejpoužívanějším prostředkem regulace plevelů ať již při intenzivních způsobech zemědělského hospodaření, jako je tomu v Evropě a většině východoasijských zemí, tak i při extenzivním, velkoplošném hospodaření typickém například pro Austrálii, Kanadu a část USA. Bez ohledu na intenzitu hospodaření a region jsme celosvětově...

Kategorie: Ochrana rostlin

Dopady restrikce glyfosátu na pěstitele

Herbicidní účinnost glyfosátu poprvé popsal v roce 1970 dr. John E. Franz. Následně byl v roce 1974 firmou Monsanto uveden na trh v USA herbicid Roundup. Zpočátku se využíval pouze jako neselektivní herbicid k regulaci nežádoucí vegetace, po sklizni plodiny, nebo naopak před jejím výsevem, či vzejitím. Po zavedení technologií...

Kategorie: Ochrana rostlin

Výskyt hraboše vysoko nad prahem škodlivosti

Celorepublikový průměr intenzity hrabošů dosáhl v březnu desetinásobku prahu škodlivosti, i nadále se drží vysoko nad prahem škodlivosti. Tento stav představuje vysoké riziko ohrožení zemědělských porostů vzhledem ke zvyšující se aktivitě hrabošů v jarním období. Nárůst populační hustoty hrabošů byl v březnu zaznamenán ve Středočeském, Olomouckém a zejména v Pardubickém...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Stonkoví krytonosci v řepce

V souvislosti s pokračujícím monitoringem stonkových krytonosců v řepce upřesnil Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského termíny signalizace ošetření pro všechny okresy v České republice.

Kategorie: Ochrana rostlin