Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Prozatím spíše nízké riziko infekce

Výsledky prognózy výskytu hlízenky prováděných ve vybraných porostech řepky potvrzují prozatím nízké riziko infekce. Při posuzování podmínek prostředí je nutné též započítat i citlivost odrůdy nebo poškození rostlin biotickými či abiotickými faktory. V letošním roce bude hrát velkou roli poškození porostů stonkovými krytonosci nebo larvami dřepčíka olejkového. Informuje o tom...

Kategorie: Ochrana rostlin

Listopas čárkovaný v porostech hrachu

Aktualita Rostlinolékařského portálu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského informuje o výskytu listopase čárkovaného. Koncem dubna a začátkem května byly zaznamenány první výskyty imag tohoto škůdce škodícího žírem v porostech vzcházejícího hrachu. Problémem jsou jak imaga, tak larvy, které během kvetení vyžírají hlízky na kořenech luskovin, a tím silně redukují...

Kategorie: Ochrana rostlin

Také vosy jsou užitečné

Nejen včely, ale i vosy můžeme řadit mezi užitečný hmyz. Vosy jsou významní přirození nepřátelé škůdců, opylovači rostlin, mohou posloužit jako výživná potrava a jejich jed obsahuje účinná antibiotika. Přínosy tohoto mnohými neprávem nenáviděného hmyzu pro člověka nyní představila první významná studie, která se zaměřila na funkce 33 tisíc známých druhů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Aktuální zdravotní stav obilnin a řepky

Na většině ploch pěstovaných ozimých obilnin lze podle Rostlinolékařského portálu zaznamenat počínající problémy s chorobami a škůdci. Na pšenici se mohou lokálně objevovat silnější příznaky septoriové skvrnitosti. V ozimém ječmeni byly detekovány v posledních dvou týdnech silná napadení listovými skvrnitostmi a rzí ječnou. Silně a středně napadené porosty se objevují...

Kategorie: Ochrana rostlin

Začíná výzkum ekologické ochrany brambor

(mendelu) - Vědci z Mendelovy univerzity v Brně budou hledat recept, jak ekologicky šetrně chránit brambory proti houbovým a bakteriálním patogenům. Chtějí využít biopesticidy, konkrétně různé rostlinné silice a výluhy, nebo pěstitelské zásahy. Botanické pesticidy patří mezi perspektivní alternativní ochranu rostlin. Mezi českými zemědělci jsou zatím známé jen málo a...

Kategorie: Ochrana rostlin, Okopaniny

Švýcarsko: iniciativy proti pesticidům, antibiotikům i dovozům krmiv

V polovině června proběhnou ve Švýcarsku referenda o dvou iniciativách, které se úzce týkají zemědělství. Jedno nese název Za Švýcarsko bez syntetických pesticidů, druhé Pro čistou pitnou vodu. Pokud by uspěly, znamenalo by to významný zásah do tamní produkce potravin. Obě iniciativy odmítla švýcarská spolková rada i řada oborových sdružení...

Kategorie: Ochrana rostlin

Hmyzí druhy na máku setém

Během celé vegetační doby nacházíme v porostech máku celou řadu hmyzích druhů, které mají vliv na zdárný vývoj rostlin máku. Nejedná se jen o škodlivý hmyz, ale také o řadu druhů užitečných nebo indiferentních. Při pěstování máku je potřebné znát i tyto druhy, abychom je případnou neuváženou aplikaci nepoškodili.

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny