Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Výskyt pesticidů ve vodách v České republice

V Evropské unii pojem pesticid zahrnuje dvě hlavní podskupiny – biocidy a přípravky na ochranu rostlin. Přípravky na ochranu rostlin (POR) jsou podle terminologie EU všechny výrobky, které se používají k ochraně rostlin proti škodlivým organismům nebo k regulaci růstu rostlin. Biocidy se také používají proti škodlivým organismům, ale ne na...

Kategorie: Ochrana rostlin

Choroby a škůdci v máku, hrachu a cukrovce

Výskyt většiny chorob a škůdců máku, hrachu a cukrovky se pohybuje na slabé či střední úrovni. Z chorob se vyskytuje ve vyšší míře plíseň máku. Z hmyzích škůdců jsou v porostech řepy zaznamenávány již dospělci makadlovky řepné a v posledním týdnu i mšice maková, která se objevuje hojně i na...

Kategorie: Ochrana rostlin

Biologicky aktivní látky do chmelu

Velká část území ČR se v posledních letech potýká s nerovnoměrnou distribucí srážek během vegetace většiny zemědělských plodin. Množství a distribuce srážek se ukazuje jako významný problém právě v Žatecké oblasti, kde je soustředěna nejvýznamnější část produkce chmele v ČR. Oblast Žatecka se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor a Doupovských vrchů. Rostliny chmele...

Kategorie: Ochrana rostlin

Zrušená povolení přípravků

Na základě údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) bylo v období 1. 5. – 31. 5. 2021 zrušeno povolení referenčních přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků uvedených v tabulce.

Kategorie: Ochrana rostlin

Houbové patogeny v odrůdových pokusech

Pěstování pšenice a její ochrana proti houbovým chorobám závisí do značné míry na využití vyšší intenzity pěstování. V rámci odrůdových pokusů v Chrášťanech u Rakovníka a v Praze - Ruzyni sledujeme spektrum houbových patogenů na listech odrůd ozimé pšenice. Ve sledovaných letech jsme zaznamenali rozdíly u jednotlivých odrůd. Jedním z...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin

Současné možnosti regulace plevelů v ozimé řepce a trendy do budoucna

V současnosti je regulace plevelů v ozimé řepce řešena převážně půdními herbicidy, nejčastěji jejich preemergentním ošetřením. Tato strategie je úspěšná především ve vyšších polohách s dostatkem srážek na přelomu srpna a září a při výskytu běžného spektra plevelů (svízel přítula, heřmánkovité plevele, hluchavky, rozrazily, ptačinec prostřední a podobně). Jedním z...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny, Plevele

Škůdci napadají řepku od počátku

Na třetím sympoziu společnosti Corteva Agriscience, s. r. o., byl věnován velký prostor škůdcům řepky. Zemědělcům v posledních letech způsobuje zvýšené problémy dřepčík olejkový, a to z více důvodů. Existují ale možnosti, jak porostu řepky pomoci, aby se se škůdcem do určité míry vyrovnal. Seminář živě vysílala TV Zemědělec

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny