Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Rodenticidy lze aplikovat do umělé nory

Aplikace rodenticidu do umělých nor se považuje za aplikaci do nor, potvrzuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský již dříve zastávané stanovisko. Informaci zaslal na žádost redakce. Zemědělci tak mohou k ochraně porostů proti hrabošům využívat stroje pro podpovrchovou aplikaci rodenticidů. ...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rozsah jarního přemnožení hraboše

V průběhu února až června 2020 provedli inspektoři ÚKZÚZ šetření celkem na 109 092 ha a kalamitní přemnožení hraboše bylo potvrzeno celkem na 89 155 ha, což představuje 82 % celkové šetřené plochy. Nejvíce byly kalamitním přemnožením hraboše postiženy pícniny (trvalé travní porosty, jeteloviny, trávy) v rozsahu 93 % prohlédnutých...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Opatření způsobila pokles hrabošů, obavy z hromadných otrav necílových organismů se nenaplnily

Kalamitní výskyt hraboše polního sužoval Česko v roce 2019 a přetrval do jarních měsíců roku 2020. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto letos v předjaří reagoval mimořádnými opatřeními ke snížení hospodářských škod. Výjimečné a dočasné povolení aplikace vyšších dávek rodenticidů včetně možnosti jejich povrchového rozmetání na nejhůře postižených pozemcích...

Kategorie: Ochrana rostlin, Škůdci

Podpovrchová aplikace rodenticidů

V místech s kalamitním výskytem hraboše polního v loňském roce na Moravě došlo během zimy a jara většinou k významnému poklesu až vymizení tohoto hlodavce. I přesto budou na některých lokalitách Čech a Moravy značné škody také v letošním roce. Jde zejména o porosty pícnin, ozimé pšenice, vinice a sady....

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace plevelů v řepce olejce

Řepka olejka má v časných růstových fázích velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC,...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin, Olejniny

Mšice na obilninách

Obiloviny jsou hlavní složkou lidské potravy, jejich celosvětový podíl na lidské výživě je odhadován na 60–70 %. Ke klíčovým škůdcům patří bezpochyby mšice. Sají rostlinné šťávy, a tím mohou přímo poškozovat rostliny. Při silném napadení dochází ke snižování výnosů kvůli redukci hmotnosti tisíce zrn. Mšice navíc účinně přenášejí rostlinné viry,...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin

Regulace ozimých plevelů v obilninách

Nejvýznamnější a nejrozšířenější plodiny z hlediska tržní produkce zemědělců (ozimá pšenice, ozimý ječmen a ozimá řepka) jsou sety na podzim. Proto je nutné spolehlivě eliminovat plevelné rostliny, které silně konkurují plodinám již krátce po vzejití na podzim. Při zanedbání pravidel regulace plevelů dochází k nevratnému poškození porostu, kterému nezabráníme ani...

Kategorie: Ochrana rostlin, Plevele

Podmínky pro cerkosporovou listovou skvrnitost

Prakticky ve všech okresech Moravy a několika okresech v Čechách došlo v průběhu 25. a začátkem 26. týdne ke splnění podmínek pro vznik a vývoj infekce skvrnatičky (cerkosporová listová skvrnitost) na řepě. Za tímto vývojem stojí časté a vydatné deštivé periody měsíce června. Informuje o tom Rostlinolékařský portál Ústředního kontrolního...

Kategorie: Ochrana rostlin