Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Základy regulace poléhání sladovnického ječmene

Poléhání porostů sladovnického ječmene je velmi nežádoucí jev, neboť je doprovázeno snížením výnosu, horší kvalitou sklizené produkce (výskyt plísní, vyšší obsah N-látek v zrně) a často i vyššími náklady na sklizeň porostu. Výše ztrát závisí na době polehnutí porostu a jeho intenzitě. Při časném polehnutí, například již v době metání...

Kategorie: Ochrana rostlin

Budoucnost herbicidní ochrany aneb očekávané restrikce

Sortiment herbicidů v České republice i v celé Evropské unii dlouhodobě stagnuje, hovoříme-li o množství povolených účinných látek herbicidů. Dochází k postupnému omezování přípravků s horším ekotoxikologickým profilem či nevyhovujících současným požadavkům z pohledu osudu v prostředí. Jde především o triaziny, triazinony, substituované močoviny, acetamidy, nitrily, některé růstové herbicidy, ale...

Kategorie: Ochrana rostlin

Rezistence řepkových škůdců k insekticidům

Na rezistenci je nutné se dívat jako na faktor, jenž zemědělcům stále více zmenšuje množinu, ze které lze bez potíží vybírat účinné nástroje umožňující snadný a účinný zásah proti škůdcům. I když je nepříjemné to přijmout, tento problém vznikl na polích a je důsledkem uplatňovaných technologií pěstování. Za stavu, kdy...

Kategorie: Ochrana rostlin, Olejniny

Omezení použití přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát

V roce 2019 došlo na základě změny rozhodnutí o povolení přípravků na ochranu rostlin s účinnou látkou glyfosát u všech držitelů těchto povolení ke změně rozsahu použití. U přípravků vyrobených v roce 2019 podle nového povolení vydaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) se již nevyskytuje na jejich etiketě...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům

Změna klimatu a více rozkolísaný průběh počasí se nutně projevuje i v ochraně rostlin. U podzimních škůdců řepky dochází ke změnám ve významnosti jednotlivých druhů. Rozšiřuje se výskyt dřepčíka olejkového, mšice broskvoňové a výrazně škodí dříve prakticky neznámý zápředníček polní. U jarních škůdců zase nepříjemné komplikace způsobuje rezistence jednotlivých druhů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Herbicidní rezistence u merlíku bílého a laskavce ohnutého v České republice

Rezistence dvouděložných plevelů vůči herbicidům zatím není pro zemědělskou praxi v ČR závažnějším problémem. Výsledky průzkumu odborníků z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) však dokládají, že u nejběžnějších plevelů širokořádkových plodin, merlíku bílého a laskavce ohnutého, existuje značné množství populací rezistentních vůči herbicidům s účinnými látkami na bázi inhibitorů...

Kategorie: Ochrana rostlin

Chytrá pomůcka v ochraně rostlin

Rostlinolékařský portál je veřejně dostupná aplikace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), která vzájemným propojením odborných textů, fotografií, informací o aktuálních výskytech škodlivých organismů a jejich prognóze a pravidelně aktualizovaných seznamech povolených přípravků na ochranu rostlin představuje zajímavý nástroj využitelný při plánování a řízení ochrany rostlin.

Kategorie: Ochrana rostlin

Včasná ochrana pšenice proti stéblolamu

Choroby pat stébel na ozimých obilninách se v České republice vyskytují každoročně v závislosti na průběhu počasí, ale také na výběru odrůdy, předplodině, zpracování půdy a použité metodě ochrany. Nejzávažnější z nich je pravý stéblolam, jehož původcem jsou dva samostatné druhy hub: Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis.

Kategorie: Ochrana rostlin

Regulace plevelů v měnících se podmínkách

Plevelná společenstva doprovázejí kulturní rostliny od počátku zemědělství a patří mezi nejproblematičtější škodlivé činitele, na jejichž regulaci bylo vždy vynakládáno obrovské úsilí a energie. Plevele jsou součástí agroekosystémů, v nichž dochází ke konkurenčním vztahům s pěstovanými plodinami o vegetační faktory na stanovišti. Výskyt polních plevelů, jimž vyhovují podmínky osluněných stanovišť...

Kategorie: Ochrana rostlin