Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Odrůdy kukuřice Dekalb – silné kořeny a vysoká odolnost vůči suchu

Pěstování rostlin odolných vůči suchu je jedním z nejdůležitějších globálních programů pěstování společnosti Monsanto. Pěstitelé a odborníci na vývoj nových technologií z Monsanta se zaměřují na pochopení vztahu mezi kořeny, vodou, přísunem živin a úrodou od osmdesátých let dvacátého století. Objem kořenů je důležitým kritériem při výběru rostlin k pěstování....

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Osivo

Dekalb hybrid – vysoké výnosy a rychlé uvolňování vody ze zrna

Letošní sklizeň kukuřice začala velice pozitivně sklizní silážní kukuřice, kde pouze málokdo mohl být nespokojený. Produkce hmoty byla snad všude vyšší, než se očekávalo, ale mnohdy i překonala dvojnásobek loňské sklizně. Očekávalo se, že i výnosy zrna budou vysoké, ale počasí poněkud zamíchalo kartami, když nastal dlouhý, vlhký a poměrně...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Prioritou je šetřit půdní vláhu

Soukromý zemědělec Rostislav Jones hospodaří v Novém Dvoře u Křepic nedaleko Hustopečí u Brna a specializuje se na pěstování zrnové kukuřice. Pokud se dodržují všechny agrotechnické zásady, lze podle něj i v klasickém způsobu hospodaření pěstovat tuto plodinu jako monokulturu bez extrémního výskytu chorob a škůdců.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Jak dále v intenzivním pěstování obilnin?

Na tuto otázku hledali odpovědi odborníci v rámci sympozia společnosti Dow AgroSciences s. r. o. Jedním ze současných „strašáků“ pěstitelů nejen obilnin je integrovaná ochrana rostlin. Ing. Michal Hnízdil z Ministerstva zemědělství hovořil o této problematice s optimistickým nadhledem. Upozornil, že integrovaná ochrana rostlin (IOR) v praxi ve světě funguje...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Važte si půdy

Zacházej dobře s půdou, nemáš ji od otců, půjčily ti ji děti, připomněl staré, údajně indiánské, přísloví prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., dr. h. c., z Mendelovy univerzity na včerejším semináři Kukuřice v praxi, kterou uspořádala společnost KWS Osiva s. r. o.

Kategorie: Obiloviny, Přehlídky a semináře, Půda

Největší koncentrace sladoven

Jarní ječmen patří mezi hlavní plodiny v osevních sledech českých zemědělců. V našich zemích má jeho pěstování především pro výrobu sladu dlouhou tradici. Farmáři umí sklidit zrno ječmene v kvalitě, kterou požadují zpracovatelé. Právě navazující zpracovatelský průmysl – sladovny a pivovary na našem území je jeden ze stabilizačních prvků pro...

Kategorie: Obiloviny

Zisk zemědělcům, to je, oč tu běží

Následující informace jsou určeny pro ty, kteří chtějí dosáhnout při pěstování kukuřice na zrno maximálního zisku v každém ročníku a zároveň si uvědomují, že kromě přímých tržeb získávají navíc to nejcennější pro půdu, na které hospodaří, a to organickou hmotu z velkého množství zapravených posklizňových zbytků.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Došlo k velkému poklesu cen obilovin

Zisky zemědělských výrobců za obiloviny se oproti minulým letům letos významně sníží. Nadprůměrná úroda nepřinesla dříve ztracené finanční zdroje pro zpracovatele. Je nezbytné změnit nepříznivý vývoj spotřeby obilovin v České republice. To znamená revitalizovat živočišnou výrobu a dosáhnout soběstačnosti v potravinách. Vzhledem ke klimatickým změnám je potřeba vytvářet rezervy v...

Kategorie: Obiloviny, Odborná přednáška

Silážní kukuřice nejen na Vysočinu

Zostřující se konkurence nutí zemědělce hledat stále nové zdroje rezerv, aby v nelítostném boji přežili. Pro živočišnou výrobu to platí dvojnásob. Každý pěstitel kukuřice na siláž řeší nejprve výběr správného silážního hybridu, potom stanovení optimální silážní zralosti a končí sklizní, následuje konzervace, správné uložení produkce do silážních žlabů, její vybírání...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Polní dny