Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Sucho snižuje kvalitu sladovnického ječmene

Sezónní výkyvy počasí, zejména déletrvající sucho, způsobují problémy v produkci sladovnického ječmene. Vědci hledají cesty jak kvalitu této klíčové suroviny pro výrobu piva do budoucna zajistit i v prostředí měnícího se klimatu. Stále častější výskyty extrémních povětrnostních podmínek totiž vedou k tomu, že jarní ječmen nemá dostatečnou kvalitu, protože porosty...

Kategorie: Obiloviny

Přezimování ozimů 2018/2019

Na podzim roku 2018 bylo velmi teplo a sucho až do začátku října. To byla příčina, proč při pravidelném monitoringu byla v září přibližně třetina porostů ozimé řepky označena jako mezerovitá a nevyrovnaná. Říjnové srážky byly na území Čech velmi rozdílné. Tam, kde začátkem října srážky přišly (jednalo se zhruba...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Novinky ve struktuře i nabídce

Během posledních měsíců posílila společnost Bayer své postavení na agrárním trhu. I díky akvizici společnosti Monsanto může pokračovat dlouhodobá strategie firmy, která vynakládá nemalé prostředky do výzkumu nových technologií pro udržitelné zemědělství. Pravidelně se tak divize Bayer CropScience přichází na trh s novými přípravky na ochranu rostlin. V letošním roce...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Zimovzdornost pod dohledem

Pod drobnohledem odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV) je zimovzdornost odrůd ozimé pšenice. Tato odolnost je u odrůd dána geneticky. Rostliny odebrané z pole jsou vystaveny mrazům v mrazicím zařízení, přežití je vyhodnoceno po regeneraci ve skleníku podle stupnice 1–9, kdy 1 označuje nejnižší odolnost...

Kategorie: Obiloviny

Mák s podsevem jarního ječmene

Využití pomocných plodin při pěstování hlavní plodiny nachází v zemědělské praxi stále větší odezvu. Jejich uplatnění je obecně spojováno s širokořádkovými plodinami. K intenzivnímu rozvoji a praktickému uplatnění těchto technologií však dochází u úzkořádkových plodin, zejména v obilninách a v ozimé řepce. Zajímavou otázkou je samozřejmě i využití pomocných plodin...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Z rýžových slupek lze těžit oxid křemičitý

Rýže setá je nejdůležitější obilovinou světa. Podle některých zdrojů zajišťuje hlavní příjem potravy pro asi čtvrtinu obyvatelstva zeměkoule. Jiné údaje ale uvádějí, že stejné postavení má rýže pro polovinu obyvatel naší planety. Její využití pro lidskou výživu je tedy klíčové. Během několika tisíce let, kdy je rýže zemědělskou plodinou, našla...

Kategorie: Obiloviny

Zakládání porostů pšenice špaldy v ekologickém zemědělství

Pšenice špalda je jednou z obilnin vhodných pro systémy ekologického zemědělství. Jedná o plastický druh s dobrou osvojovací schopností živin, který při zapojení porostu vykazuje vysokou konkurenční schopnost vůči plevelům. Její zařazení do osevního postupu je zásadním způsobem ovlivněno cenou, která v posledních dvou letech výrazně poklesla. Z hlediska pěstební...

Kategorie: Obiloviny

Sladovnický jarní ječmen a velké změny nejen v pěstování

Současné pěstování jarního ječmene se zásadně liší od toho minulého. Počínaje pěstitelskou oblastí. Oteplování vyvolává ztrátu vláhy. Ječmen jde za „vodou“ do bramborářské oblasti. Přesto ale úrodná a kapilárně aktivní půda Hané dává stále nejvyšší výnosy a rozhoduje produkcí. Ale co bude? Vysočina, podhory významově rostou, uvádí v časopise Úroda...

Kategorie: Obiloviny

Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování ozimé pšenice

Cílem příspěvku kolektivu z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) publikovaném v časopisu Úroda je srovnání ekonomiky pěstování ozimé pšenice ve vybraných evropských zemích v letech 2015–2017. Srovnání je založeno na využití tzv. typických farem, které reprezentují obvyklou strukturu plodin, výměru, technologické postupy, způsoby zpracování půdy a další charakteristiky farem...

Kategorie: Obiloviny