Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Zkušenosti z poradenství v pěstební technologii ozimého žita

Ozimé žito je méně rozšířenou chlebovou obilninou, pěstuje se na půdách s nižší úrodností, převážně v obilnářské, bramborářské a horské výrobní oblasti. V kukuřičné a řepařské výrobní oblasti se žito pěstuje na malých plochách na písčitých půdách. V těchto podmínkách je nutné žito pěstovat tam, kde má stejný nebo vyšší...

Kategorie: Obiloviny

Kontrola skladištních škůdců: Postřik obilí nebo jeho fumigace?

Na farmách a ve výkupech nastala nová sezóna skladování zemědělských komodit, ze kterých největší proporci ve skladech zabírají obilniny. S nástupem nové sezóny se v krátké době ukáže, jak se farmáři a skladníci vypořádali s předsklizňovou přípravou svých skladů proti skladištním škůdcům. Obzvláště v letošním roce, kdy jsou dlouhotrvající vysoké...

Kategorie: Obiloviny

Představili segment ozimů

Na ozimou řepku a ozimé obilniny se soustředila expozice firmy Saatbau Česká republika s. r. o. na výstavě Naše pole. V sortimentu ozimé řepky přináší tato firma novinku v podobě hybridní odrůdy Angelico, v ozimé pšenici přichází dvojice nových odrůd Advokat a Tonnage.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Olejniny

Výsledky letošní rychlé sklizně

První odhady právě skončené sklizně obilnin potvrzují předpoklady o meziročním poklesu produkce. Na vině je především sucho a s tím spojený pokles hektarového výnosu. Poněkud jiná situace je u ozimé řepky, kde je celková produkce oproti roku 2017 vyšší, a to díky vyšším výnosům, než se původně předpokládalo, a nárůstu...

Kategorie: Obiloviny

Odolnost pšenice špaldy k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu představují ohrožení pro pšenici v závislosti na průběhu počasí. Kromě snížení výnosu a technologické kvality dochází při napadení patogeny z rodu Fusarium k akumulaci mykotoxinů v zrnu. Nejvíce je sledován obsah deoxynivalenolu (DON). Na rozdíl od pšenice seté není dosud k dispozici mnoho informací o odolnosti/náchylnosti odrůd pšenice...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Zlatá je jen jedna

Společnost Syngenta má ve svém portfoliu technologii, která představuje naprostou špičku v ochraně osiva již od roku 2012. V tomto roce byl nastaven nový nejvyšší standard pro ochranu osiva proti všem chorobám a navíc byla poprvé představena technologie Rooting Power, která zabezpečuje dlouhodobou podporu a stimulaci kořenového systému. Rostliny jsou...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

V Německu čekají o čtvrtinu nižší sklizeň pšenice

Směrem dolů zkorigoval Německý zemědělský svaz prognózu sklizně. Místo původně avizovaných 41 mil. t obilovin očekává jen 36 mil. t. Svaz dodává, že nová čísla se ve velké míře opírají o konkrétní výsledky sklizně. Předseda svazu Joachim Rukwied vyzval spolkové země k činnosti. Mnozí zemědělci podle něj potřebují rychlou podporu....

Kategorie: Obiloviny

Ječmenice písečná – užitková rostlina Islandu

Ječmenice písečná (Leymus arenarius) je vytrvalá tráva rostoucí na pobřežních dunách a jiných písčitých substrátech v severní Evropě, na Islandu, na pobřeží Baltského moře a částečně i v Grónsku, kde se setkává s blízce příbuznou ječmenicí měkkou (L. mollis). Z ní se podle některých teorií vyvinula polyploidizací. Vzhledem k malé...

Kategorie: Obiloviny