Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

V Německu velký propad u řepky

Podprůměrnou sklizeň obilovin a výrazný propad u řepky očekávají zemědělci v Německu. Mnoho podniků s živočišnou výrobou mělo také problémy se zajištěním zeleného krmení pro zvířata. Příčinou je sucho, které naše západní sousedy trápilo jak v loňském roce, tak letos. Výnosově je ale letošní rok lepší než loňský

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Odrůdová rezistence k BYDV u obilnin se zaměřením na jarní pšenici

Odolnost ke žluté zakrslosti ječmene (BYDV) 24 odrůd jarní pšenice hodnotili ve tříletých maloparcelkových polních pokusech odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni. Symptomy choroby byly hodnoceny na stupnici 0–9 a dále byla sledována redukce délky rostlin a redukce hmotnosti zrna na klas způsobená vlivem choroby.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Moderní odrůdy pšenice vítězí

Skupina výzkumných organizací se podílela na obsáhlém pokusu s odrůdami ozimé pšenice, který ukázal, jakého pokroku šlechtění se v posledních desetiletích dosáhlo. Výsledky ukázaly převahu moderních odrůd, která platí i za těžkých podmínek.

Kategorie: Obiloviny

K pšenici chtějí pás pro opylovače

Na nižší spotřebě pesticidů, hnojiv a dalších opatřeních při pěstování pšenice je založena Iniciativa Harmony. Důležitou součástí je také vyhrazení 3 % plochy takového pole na kvetoucí pásy pro opylovače. Program společnosti Mondelēz International přišel do České republiky z Francie. Jedním z podniků, které v České republice pěstují pšenici v...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Odrůdy, které neohrozí nová omezení

Společnost SAATEN-UNION CZ s. r. o. se snaží pěstitelům ozimé pšenice nabídnout nové materiály, které reagují na očekávaná legislativní omezení použití přípravků na ochranu rostlin. Novou skupinu azol free odrůd, ale i odrůdy běžně používané v pěstitelské praxi si mohli prohlédnout účastníci celostátního polního dne v Bohatých Málkovicích. Pro zásev...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Polní dny

Zvyšovat sklizňový index a biomasu pšenice

Vznik nejstarších domestikovaných forem obilnin, včetně pšenice, je spojován s rozvojem zemědělství. Vznik zemědělství byl podmíněn růstem populace a klimatickou změnou v období neolitu, která probíhala před 12–10 tisíci lety. Zemědělství vedlo k zefektivnění využití energetických zdrojů prostředí, ke kterému byl využit omezený počet domestikovaných druhů. U zemědělských plodin se...

Kategorie: Obiloviny

Výživářské pokusy s ječmenem

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vede na svých zkušebních stanicích, rozmístěných v rámci celé ČR, dlouhodobé polní pokusy, které přináší poznatky o různých systémech hnojení. Poskytují informace o vlivu organických a minerálních hnojiv na výnosy, na kvalitu produkce a půdní vlastnosti, včetně bilancování dodaných a odčerpaných živin. V...

Kategorie: Obiloviny

Kvalitativní přihnojení pšenice

Kvalitativní přihnojení ozimé pšenice se běžně provádělo na začátku metání, ale v posledních letech, vzhledem k častějším přísuškům a vyšším teplotám, se zejména v sušších a teplejších oblastech provádí již na konci sloupkování. Toto hnojení dusíkem má většinou již malý vliv na nárůst výnosu a jeho hlavním účelem je zvýšit...

Kategorie: Obiloviny