Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Extrémy počasí redukovaly sklizeň

Ačkoliv v tomto hospodářském roce zřejmě sklidí celosvětově více obilovin než v minulých letech, bude celkový objem nižší, než se původně předpokládalo. Vychází to z aktuálních předpovědí několika institucí. Za redukcí původního odhadu stojí extrémy počasí. Ty trápily například i sousední Německo, kde byl průběh počasí prakticky shodný jako u...

Kategorie: Obiloviny

Kvalita nejčastěji pěstovaných odrůd pšenice ve sklizni 2020

Již řadu let je v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži realizováno hodnocení kvality potravinářské pšenice na sklizňových vzorcích z celé České republiky. Celkem byla ze sklizně 2020 hodnocena kvalita 582 vzorků pšenice, pocházejících ze všech krajů ČR. Odrůdové spektrum bylo velmi široké – mezi hodnocenými vzorky bylo celkem 93 různých...

Kategorie: Obiloviny

Pochlubili se rozsáhlým sortimentem

Komplexní sortiment obilnin představila na výstavě Naše pole firma SAATEN-UNION CZ s. r. o. V nabídce mají kromě liniových odrůd pšenice také hybridní materiály. V sortimentu ozimého ječmene pak disponují odrůdami s rezistencí vůči žluté zakrslosti ječmene. Pro zájemce o méně rozšířené obilniny je v nabídce také oves.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Představili nové odrůdy i přípravky

Novinky v sortimentu odrůd i přípravků na ochranu rostlin představila na výstavě Naše pole společnost Syngenta. Příští rok přijde do prodeje fungicid Treso, který je určen na ochranu řepky proti hlízence, od letošního roku je registrovaný Moddus Flexi, inovace zavedeného morforegulátoru. Kromě nových odrůd řepky mají v sortimentu také hybridní...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Soubor odrůd i kulaté výročí

Rozsáhlou prezentaci měl na výstavě Naše pole Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jako tradičně představil řadu odrůd polních plodin a poradenské centrum. Návštěvníci si mohli prohlédnout také expozici k výročí šedesáti let agrochemického zkoušení zemědělských půd nebo výsledky kontroly klíčivosti semen v kompostech. Zdá se také, že se na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Odrůdy, Polní dny

Odrůdy pšenice s barevným zrnem a jejich nutriční hodnota

Současné odrůdy pšenice seté (Triticum aestivum L.) jsou výsledkem intenzivního období šlechtění, které se projevilo zásadně zvýšením podílu zrna na celkové biomase rostliny. To se promítlo do zvýšeného výnosového potenciálu oproti odrůdám starším. Současné odrůdy v podmínkách optimalizovaných pěstebních technologií umožňují dosahovat vynikajících výnosových výsledků v praxi. Velká konkurence mezi...

Kategorie: Genetika, Obiloviny

Fuzariózy klasu u jarních obilnin

Fuzariózy klasu patří k  nejvýznamnějším chorobám pšenice. Kromě výnosových ztrát představuje riziko pro konzumenty tvorba mykotoxinů v zrnu. Za nejzávažnější kontaminanty jsou považovány trichotheceny (DON, NIV, Fus-X, HT-2, T-2), fumonisiny a zearelanon. Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON), který se na základě dosavadních výsledků jeví jako hygienicky i ekonomicky nejzávažnější.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin