Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Výživářské pokusy s ječmenem

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vede na svých zkušebních stanicích, rozmístěných v rámci celé ČR, dlouhodobé polní pokusy, které přináší poznatky o různých systémech hnojení. Poskytují informace o vlivu organických a minerálních hnojiv na výnosy, na kvalitu produkce a půdní vlastnosti, včetně bilancování dodaných a odčerpaných živin. V...

Kategorie: Obiloviny

Kvalitativní přihnojení pšenice

Kvalitativní přihnojení ozimé pšenice se běžně provádělo na začátku metání, ale v posledních letech, vzhledem k častějším přísuškům a vyšším teplotám, se zejména v sušších a teplejších oblastech provádí již na konci sloupkování. Toto hnojení dusíkem má většinou již malý vliv na nárůst výnosu a jeho hlavním účelem je zvýšit...

Kategorie: Obiloviny

Sucho snižuje kvalitu sladovnického ječmene

Sezónní výkyvy počasí, zejména déletrvající sucho, způsobují problémy v produkci sladovnického ječmene. Vědci hledají cesty jak kvalitu této klíčové suroviny pro výrobu piva do budoucna zajistit i v prostředí měnícího se klimatu. Stále častější výskyty extrémních povětrnostních podmínek totiž vedou k tomu, že jarní ječmen nemá dostatečnou kvalitu, protože porosty...

Kategorie: Obiloviny

Přezimování ozimů 2018/2019

Na podzim roku 2018 bylo velmi teplo a sucho až do začátku října. To byla příčina, proč při pravidelném monitoringu byla v září přibližně třetina porostů ozimé řepky označena jako mezerovitá a nevyrovnaná. Říjnové srážky byly na území Čech velmi rozdílné. Tam, kde začátkem října srážky přišly (jednalo se zhruba...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Novinky ve struktuře i nabídce

Během posledních měsíců posílila společnost Bayer své postavení na agrárním trhu. I díky akvizici společnosti Monsanto může pokračovat dlouhodobá strategie firmy, která vynakládá nemalé prostředky do výzkumu nových technologií pro udržitelné zemědělství. Pravidelně se tak divize Bayer CropScience přichází na trh s novými přípravky na ochranu rostlin. V letošním roce...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Zimovzdornost pod dohledem

Pod drobnohledem odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně (VÚRV) je zimovzdornost odrůd ozimé pšenice. Tato odolnost je u odrůd dána geneticky. Rostliny odebrané z pole jsou vystaveny mrazům v mrazicím zařízení, přežití je vyhodnoceno po regeneraci ve skleníku podle stupnice 1–9, kdy 1 označuje nejnižší odolnost...

Kategorie: Obiloviny

Mák s podsevem jarního ječmene

Využití pomocných plodin při pěstování hlavní plodiny nachází v zemědělské praxi stále větší odezvu. Jejich uplatnění je obecně spojováno s širokořádkovými plodinami. K intenzivnímu rozvoji a praktickému uplatnění těchto technologií však dochází u úzkořádkových plodin, zejména v obilninách a v ozimé řepce. Zajímavou otázkou je samozřejmě i využití pomocných plodin...

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Z rýžových slupek lze těžit oxid křemičitý

Rýže setá je nejdůležitější obilovinou světa. Podle některých zdrojů zajišťuje hlavní příjem potravy pro asi čtvrtinu obyvatelstva zeměkoule. Jiné údaje ale uvádějí, že stejné postavení má rýže pro polovinu obyvatel naší planety. Její využití pro lidskou výživu je tedy klíčové. Během několika tisíce let, kdy je rýže zemědělskou plodinou, našla...

Kategorie: Obiloviny