Archiv pro rubriku: Obilniny

Filtr

Jak se dříve pěstovalo a využívalo žito

Podle Vavilova (1926) je geograficko-ekologický původ žita spojený se Zakavkazskem a k němu přilehlými regiony Přední Asie. Zde se také nachází nejvíce planých druhů. Za druhý region jeho rozšíření lze označit severní chladnější a extenzivnější oblasti. V době železné a následně v období římském bylo postupně rozšiřováno severně od Alp.

Kategorie: Obilniny

Vliv smíšené kultury na vyplavování dusičnanů

Důraz na kvantitu zemědělské produkce vede často k nadměrné aplikaci živin, které jsou příslibem vyšších výnosů, a tím potenciálně i vyšších zisků. Pro své výhody se stal dusík nepostradatelnou živinou, která se v současném zemědělství využívána převážně ve formě minerálních hnojiv. Jisté studie ukazují, že se minerální dusík stal závažným...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny, Obilniny

Kvalita zrna pšenice vhodné pro monogastry

Pšenice je se svými cca 800 tisíci hektary osevní plochy v ČR nejpěstovanější komoditou. Zhruba 40 % produkce pšenice je využíváno pro potravinářské účely, dvě procenta v průmyslu a asi osm procent připadá na osiva. To znamená, že padesátiprocentní podíl tvoří pšenice s využitím pro krmné účely. Zatímco k posouzení...

Kategorie: Obilniny

Pěstují ječmen padesát let na stejném poli

Půlstoletí se vědci Mendelovy univerzity v Brně na školním statku v Žabčicích zabývají pěstováním jarního ječmene stále na stejném poli. Zaměřují se jednak na samotný ječmen, u něhož hodnotí dopady různé agrotechniky na výnos a kvalitu zrna, především s ohledem na sladovnickou jakost. Kromě toho je zajímá, jak se mění...

Kategorie: Obilniny

Houbové choroby obilnin v podzimním a zimním období

Výskyt houbových chorob na všech zemědělských plodinách je v první řadě ovlivněn průběhem počasí. Během několika posledních let není výjimkou dlouhý teplý podzim a mírná zima bez sněhové pokrývky. Původci houbových chorob obilnin patří buď mezi vřeckovýtrusé houby (Ascomycota), nebo do skupiny stopkovýtrusých hub (Basidiomycota). Řada z nich přežívá na...

Kategorie: Obilniny, Ochrana rostlin

Defi Evo si hravě poradí s dvouděložnými pleveli, rezistentní chundelkou i ostatními trávovitými pleveli

Včasná regulace plevelů po zasetí ozimů je nezbytnou součástí pěstební technologie. Plevele vyskytující se v ozimých obilninách konkurují už od časného podzimu, v podstatě ihned v průběhu vzcházení a zakládání porostů. Proto je včasná podzimní regulace plevelů velmi potřebná a mnohem vhodnější, efektivnější a ekonomicky přínosnější než jarní herbicidní zásah....

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Ochrana rostlin

Polní den v Hrubčicích se těšil hojné účasti návštěvníků Foto Jana Pančíková

Slaví pětadvacet let na českém trhu

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. působí na trhu v České a Slovenské republice již pětadvacet let. Za tu dobu prošla řadou významných mezníků a dnes patří mezi nejvýznamnější šlechtitelské firmy u nás. Tradiční polní den na Šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích představil polní pokusy s osvědčenými...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Stará přátelství nikdy nerezaví

Trochu tajemný titulek tohoto příspěvku neskrývá nic jiného než dlouholetou úspěšnou spolupráci firmy RWA a šlechtitelské firmy SECOBRA, která v posledních letech akceleruje, a díky tomu můžeme všem pěstitelům ozimé pšenice nabídnout opravdu špičkové materiály, z nichž vám touto cestou představíme hezky podle abecedního pořádku první dva.

Kategorie: Komerční prezentace, Obilniny, Odrůdy