Archiv pro rubriku: Obilniny

Filtr

Významné znaky pšenice a jejich vliv na rezistenci k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří mezi závažná houbová onemocnění. Nejvíce sledovaným a rozšířeným mykotoxinem produkovaným patogeny z rodu Fusarium je deoxynivalenol (DON), rod Fusarium je však schopen produkovat řadu dalších mykotoxinů. Rostliny se infekci patogeny z rodu Fusarium brání různými mechanismy, které jsou vyvolány jako aktivní reakce na napadení. Existují však také...

Kategorie: Genetika, Obilniny, Odrůdy

Vsadil na aplikaci síry

Soukromě hospodařící rolník Petr Mikeš obdělává zhruba 500 ha. Sídlí ve Skramouši na Mělnicku a hospodaří od roku 1995, výměra za tu dobu vzrostla. Zároveň poskytuje služby pro zemědělce, především sklizeň cukrovky. Pozemky se nacházejí většinou v nadmořské výšce 350 m.

Kategorie: Obilniny, Výživa rostlin

Rozkročili se na více nohou

Nové technologie by měly usnadnit lidem práci. Testují je také v koncernu ÚSOVSKO, který se krmě zemědělství zaměřil i na řadu dalších oblastí podnikání. Na polích z části využívají mechanickou ochranu proti plevelům a zkouší možnosti, jak ji nahradit v ještě větší míře. Vede je k tomu postupné ubývání dostupných...

Kategorie: Obilniny, Olejniny

Jak se dříve pěstoval a využíval čirok

Čirok (Sorghum) je jednou z celosvětově nejvýznamnějších pěstovaných polních plodin (společně s kukuřicí tvoří základ krmných, potravinářských a technických účelů), s velmi prastarou a bohatou historií. Uvádí se, že patří do skupiny nejdéle pěstovaných plodin.

Kategorie: Obilniny

Vydali se cestou barevných pšenic

Kolekci barevných pšenic, tedy AF Jumiko s purpurovým perikarpem a AF Oxana s modrým aleuronem uzavírá v letošním roce registrovaná ozimá pšenice AF Zora s černým zrnem, která kombinuje geny jak pro modrý aleuron, tak purpurový perikarp. Výsledný obsah antokyanů nové odrůdy násobně převyšuje množství stanovené u odrůd dříve vyšlechtěných,...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy

Úspěch a nové šlechtění

Společnost RWA Czechia s. r. o. působí na českém trhu od roku 2020, kdy navázala na tradici a zkušenosti firmy B O R s. r. o. V Nabočanech na výstavě Naše pole představila část svého sortimentu ozimé pšenice a dalších obilnin a také ozimé řepky. Vedle již úspěšných odrůd, které...

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Pšenice s pekařskou kvalitou

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., je tradičním účastníkem výstavy Naše pole. V rámci kompletního sortimentu odrůd jarních i ozimých obilnin se představilo několik letošních novinek. Shodou okolností tvořily skupinu pšenic s pekařskou kvalitou A.

Kategorie: Obilniny, Odrůdy, Polní dny

Přehlídka ozimých plodin v Počátkách

Polní den uspořádaný společnostmi VP AGRO, spol. s r.o. a Syngenta Czech s. r. o., nabídnul návštěvníkům přehlídku zajímavých odrůd ozimých obilnin a ozimé řepky. Vedle sortimentu odrůd se na políčkách na pozemku Agrodružstva Počátky představily i různé strategie ochrany zmiňovaných plodin.

Kategorie: Obilniny, Polní dny