Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Může precizní zemědělství zvýšit účinnost dusíkatých hnojiv?

Cílem precizního zemědělství je dosažení vyšší efektivity materiálových vstupů tím, že při nakládání s nimi je zohledněna půdní a výnosová variabilita zemědělského pozemku. Pro zjištění této variability jsou využívány metody dálkového průzkumu Země, z kterých lze odvodit výnosový potenciál a produkční zóny jednotlivých zemědělských pozemků využitelné pro precizní (tj. variabilní)...

Kategorie: Nezařazené

V Ivančicích zahájili sezónu chřestu

V Ivančicích na Brněnsku proběhl pětadvacátý ročník tradičních Slavností chřestu. Nejrůznější chřestové speciality mohli návštěvníci akce ochutnat od pátku 17. do neděle 19. května. Po celou dobu slavností bylo možné zakoupit čerstvý chřest či ve vinařské zóně vyzkoušet snoubení chřestu s vínem. Ivančice jsou s pěstováním chřestu spojeny již od...

Kategorie: Nezařazené

Hybridní odrůdy obilnin

Na konferenci společnosti SAATEN-UNION CZ s. r. o. ve Stříteži vystoupil Ing. Adam Čáslava, produktový manažer pro hybridní pšenice Saaten-Union, který hovořil o novém programu HySEED. Tento program zastřešuje šlechtění hybridních ozimých obilnin. Hybridy využívají zejména heterózního efektu, rostlina je robustnější a klasy mají vyšší produktivitu. Pro pěstitele je důležité...

Kategorie: Nezařazené

Regulace plevelů v bramborách v podmínkách roku 2018

Jaro roku 2018 bylo typické velmi nízkými srážkovými úhrny. Od poloviny dubna do poloviny května bylo zaznamenáno pouze několik milimetrů srážek. Velmi suchá půda, a to nejen na povrchu, ale i v profilu hrůbků, vytvořila zcela nepříznivé podmínky pro preemergentní aplikace herbicidů. V některých místech přispěly k lepší účinnosti preemergentních...

Kategorie: Nezařazené, Ochrana rostlin, Okopaniny

Nadprůměrná sklizeň se špatnou kvalitou kvůli suchu

Ovocné sady před začátkem vegetace roku 2018 dávaly předpoklad dobré sklizně, a to kvůli optimálnímu průběhu zimy i nižší úrodě posledních dvou let. Předpoklad dobré úrody negativně ovlivnilo sucho, které zasáhlo většinu pěstitelských oblastí. Sucho ovlivnilo velikost plodů jednotlivých ovocných druhů, které tak nemohly být použity jako konzumní ovoce a...

Kategorie: Nezařazené, Ovoce

Zlepšování půdních vlastností a eliminace dopadů sucha

Půdní degradační procesy nabírají na dynamice a kořenový systém rostlin se potýká s podpovrchovým technogenním zhutněním půdního profilu. Klimatické změny s sebou přinášejí nepříznivé rozložení srážek a kumulace těchto problémů se velmi negativně promítá do finálních výsledků výroby. Výnosy plodin jsou nestabilní, úroveň využití stále nákladnějších vstupů klesá a zemědělská...

Kategorie: Nezařazené