Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Regulace výdrolu obilnin a pýru plazivého v ozimé řepce

Na změnách spektra plevelů v posledních desetiletích se projevuje významně především snížení počtu plodin, tzv. tržních, které přinášejí zemědělcům zisk. Nejrozšířenějšími se staly ozimé obilniny (pšenice, ječmen) a ozimá řepka. Podobně působí na rostoucí výskyt plevelů ústup od tradičního zpracování půdy a příklon k technologiím minimálního zpracování půdy.

Kategorie: Nezařazené

Novinky mezi ozimými plodinami

Společnost SOUFFLET AGRO, a. s., nabízí zemědělcům mimo jiné osivo širokého sortimentu odrůd celé řady plodin. Z toho důvodu si v letošním roce nenechala ujít příležitost vystavovat i na červnové akci Naše pole. Představila se zde naprostá většina odrůd, které má společnost SOUFFLET AGRO ve výhradním zastoupení pro český trh....

Kategorie: Nezařazené

Mapa náchylnosti půd k utužení

Na podnět Ministerstva zemědělství došlo v roce 2020 k revizi přístupu k mapovému vymezení náchylnosti půd k utužení. Podle výsledků retrospektivních monitoringů založených na porovnání párových dat (stavu půdy v minulosti a v současnosti), je zhoršení fyzikálního stavu půdy (utužení) v České republice velice rozšířeno, a to především v podorničí....

Kategorie: Nezařazené

Biologicky proti posklizňovým ztrátám

Ve chvíli, kdy je ukončena sklizeň, přichází další, neméně důležitá etapa procesu zpeněžení zemědělské produkce – skladování. Posklizňové ztráty představují významný problém v celém řetězci, který propojuje producenta se spotřebitelem. Jejich výše bývá vyčíslována v řádech miliónů.

Kategorie: Nezařazené

Od okrasy k obnovitelnému zdroji energie

Změny klimatu se dají stále obtížněji ignorovat, a tak vědci pracují na diverzifikaci a vylepšování alternativních zdrojů energie. Mezi obnovitelné zdroje se řadí i vytrvalá tráva – Miscanthus (ozdobnice) – vykazující slibné výsledky jako zdroj pro produkci etanolu a další využití, i když současné hybridy bývají často limitovány podmínkami životního...

Kategorie: Nezařazené

Některé podniky pěstují zelené zlato

Česká republika je dlouhodobě významným producentem aromatických odrůd chmele označovaných jako zelené zlato. I když plochy této plodiny se v posledních letech u nás pohybují kolem hranice pěti tisíc hektarů, pro některé podniky je chmel i přes malou výměru hlavní plodinou. Výhodou je dlouhodobé smlouvy s odběrateli a poměrně zajímavá...

Kategorie: Nezařazené

Změna klimatu a rostlinná produkce

Změna klimatu není záležitost daleké budoucnosti, ale s jejími konkrétními, zvláště negativními dopady se potkáváme již řadu let. V naší krajině můžeme v poslední dekádě pozorovat řetězení dříve ojedinělých projevů extrémních událostí a trendových posunů podmíněných klimatickými příčinami. Jedná se jak o abiotické situace (sucho, povodně, kratší doba trvání sněhové...

Kategorie: Nezařazené

Quinoa – plodina s velkým potenciálem

V současné době jsou celosvětově potraviny z více než padesáti procent vyráběny z obilovin. Dalšími zdroji, které se stávají důležitými, jsou stále více využívané pseudoobiloviny. Jedná se o skupinu plodin, která sice nepatří mezi pravé trávy jako obilniny, ale jedná se o škrobnatá zrna či semena, která se podobným způsobem...

Kategorie: Nezařazené, Rostlinná výroba