Archiv pro rubriku: Naše pole

Filtr

Podpůrné přípravky umí zvýšit výnos

Společnost BioAktiv CZ s. r. o. má výhradní zastoupení produktů firmy BioAktiv-Pulver Productions und Vertriebs GmbH v České republice. Přípravky BioAktiv jsou vyrobeny speciální patentovanou fyzikální metodou zvanou biorezonance, která využívá různé přírodní materiály, například uhličitan vápenatý, sulfát hořčíku a chlorid sodný. Jak tyto podpůrné přípravky působí na rostliny, vysvětlil...

Kategorie: Naše pole

Stabilní partner českých zemědělců

Agra Group, a. s., Střelské Hoštice je českou firmou působící dvacet pět let na trhu jako partner českých zemědělců v mimokořenové výživě a deset let ve výživě s dusíkatými hnojivy. V obou segmentech přináší novinky – pro mimokořenovou výživu v jarním i podzimním období kapalné listové hnojivo RETAFOS prim, které...

Kategorie: Naše pole

Základem úspěchu je morforegulace

Přáním každého zemědělce jsou vysoké výnosy, které jsou dosahovány aplikací vysokých dávek dusíku. Aby se snížilo riziko polehnutí, je nutné porosty regulovat vhodným morforegulátorem. Ten je třeba aplikovat ve správné růstové fázi v závislosti na účinné látce, s ohledem na půdně-klimatické podmínky a podle odolnosti odrůdy k poléhání.

Kategorie: Naše pole

Novinky mezi huminovými látkami

Společnost AMAGRO s. r. o. nabízí v České republice produkty s různými koncentracemi super čistých huminových látek. Je výhradním distributorem huminových preparátů Lignohumát a výrobcem dalších produktů. V příštím roce se trh s lignohumáty rozroste o dva nové přípravky s obsahem nanokalcia a křemíku.

Kategorie: Naše pole

Nabízejí komplexní řešení

Firma AG Novachem, s. r. o. je připravena na komplexní herbicidní ochranu kukuřice, a to přípravky Successor Tx a Osorno, které skýtají plnohodnotné ošetření. V obilninách zdůraznili zástupci firmy herbicid Seracen Max, fungicid Fujara a novinku Timpani pro ošetření klasových chorob. Do segmentu ovocnářství vstupují nové produkty – fungicid Novadifen...

Kategorie: Naše pole

Klíčový produkt do kukuřice

Hlavní novinkou, kterou firma Adama CZ s. r. o. představila v rámci výstavy Naše pole, je herbicid do kukuřice Sulcotrek (sulcotrione 173 g/l, terbuthylazine 327 g/l) určený zejména pro časně postemergentní použití. V obilninách ve zvýšené míře zaujal fungicid Kantik (fenpropidin 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuconazole 100 g/l), loňská...

Kategorie: Naše pole

Naše pole – příležitost k navázání spolupráce

Celostátní výstava Naše pole každoročně přiláká nejen množství zemědělských podnikatelů dychtících po novinkách v oboru, hojná bývá i účast laické veřejnosti. Samozřejmostí je participace všech významných dodavatelů zemědělských strojů a zařízení, stejně tak jako zástupců výzkumných a pokusnických společností, vysokých škol, ale i finančních institucí pomáhajících klientům nést břímě splátek...

Kategorie: Komerční prezentace, Naše pole, Přehlídky a semináře