Archiv pro rubriku: Naše pole

Filtr

Odrůdy řepky z vlastního šlechtění

Čerstvé novinky ze svého šlechtění představila KWS OSIVA s. r. o. Jak uvedl její zástupce Ing. Miroslav Vavřina, novinkou letošního roku je loni zaregistrovaný hybrid Factor KWS. V hodnocení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského skončil na třetím místě ze všech registrovaných odrůd.

Kategorie: Naše pole, Olejniny

Poradenství i poznávačka plevelů

V expozici Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., se mohli návštěvníci podívat například na „poznávačku“ plevelných druhů, vybraných zhruba ze 140, které se na polích vyskytují. Připraveno pro ně bylo také poradenství a seznámení s výsledky zemědělského výzkumu.

Kategorie: Naše pole, Ochrana rostlin

Moderní technologie v Nabočanech

Téměř 90 vystavovatelů, především z řad prodejců zemědělské techniky, majitelů a zástupců odrůd a firem zaměřených na ochranu a výživu plodin, se zúčastnilo výstavy Naše pole, která proběhla v Nabočanech na Chrudimsku. Nechyběly ani vysoké školy a výzkumné ústavy a nabídka regionálních potravin z východních Čech. Celá akce probíhala na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Olejniny, Pícniny, Polní dny, Půda, Travní porosty, Výživa rostlin

Elitní novinky v pšenici

Pro společnost je nejdůležitější sortiment odrůd ozimé pšenice i proto, že v tomto segmentu má na českém trhu jeden z největších podílů. Tomu odpovídalo i rozdělení výstavní plochy, kde se prezentovali jednotlivé odrůdy od této české společnosti. Vedle pšenice zde ale nechyběl hrách, hořčice nebo řepka.

Kategorie: Naše pole, Obiloviny

Posily mezi hybridy i liniemi

Společnost Limagrain Central Europe SE využívá výstavu Naše pole nejen k prezentaci svých odrůd ozimé řepky, ale také k získávání informací, jak se vybrané odrůdy chovají právě v oblasti Chrudimska. Letos se nabídka rozšířila o dvě velmi nadějné odrůdy, konkrétně to je hybridní Astronom a liniová Arabella.

Kategorie: Naše pole, Nezařazené, Olejniny

Pestrá přehlídka méně tradičních plodin

Společností, která již tradičně nechybí na výstavě Naše pole je Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Expozice tohoto vystavovatele nabídla jako obvykle jednu z nejpestřejších přehlídek plodin, které lze pěstovat v našich podmínkách na polích. Najdeme zde skupinu tradičních pícnin ale i méně tradiční druhy. Jednou z takových plodin...

Kategorie: Naše pole