Archiv pro rubriku: Naše pole

Filtr

Nabízejí unikátní účinné látky

Expozice společnosti Sumi Agro Czech s. r. o. nabídla v rámci výstavy Naše pole hned několik novinek. Čistý prothioconazole v přípravku Protiostar, bromuconazole ve fungicidu Wasan a insekticid Mimic s unikátní účinnou látkou tebufenozide. Novinkou je také tekutá formulace přípravku Mospilan s názvem Mospilan Mizu 120 SL.

Kategorie: Naše pole

Zaměřili se na hybridy řepky

Společnost Bayer, s. r. o., zastupuje ve svém portfoliu řepky Dekalb. V současné době nabízí celkem deset odrůd, včetně hybridů odolných vůči nádorovitosti košťálovin – DK Platon a DK Placid, Clearfield hybrid DK Imperial a polotrpasličí hybrid DK Sequel. Na zemědělskou výstavu Naše pole si zástupci společnosti připravili čtveřici klasických...

Kategorie: Naše pole

Představili nové odrůdy i přípravky

Novinky v sortimentu odrůd i přípravků na ochranu rostlin představila na výstavě Naše pole společnost Syngenta. Příští rok přijde do prodeje fungicid Treso, který je určen na ochranu řepky proti hlízence, od letošního roku je registrovaný Moddus Flexi, inovace zavedeného morforegulátoru. Kromě nových odrůd řepky mají v sortimentu také hybridní...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Prezentovali výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, výživa i ochrana rostlin ukázal ve své expozici na výstavě Naše pole Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Jednalo se především o knižní publikace, metodické příručky týkající se biologické ochrany proti škodlivým organismům, regulace plevelů nebo rezistenci plevelů vůči účinným látkám. Návštěvníci...

Kategorie: Naše pole, Ochrana rostlin

Soubor odrůd i kulaté výročí

Rozsáhlou prezentaci měl na výstavě Naše pole Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jako tradičně představil řadu odrůd polních plodin a poradenské centrum. Návštěvníci si mohli prohlédnout také expozici k výročí šedesáti let agrochemického zkoušení zemědělských půd nebo výsledky kontroly klíčivosti semen v kompostech. Zdá se také, že se na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Odrůdy, Polní dny

S pečivým přístupem k odrůdám

Společnost VP Agro, spol. s r. o., prezentovala v rámci zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech ucelený sortimentu obilnin a řepky. V letošním roce představili celou řadu novinek, které vhodně doplňují stávající odrůdy a do budoucna by mohly některé starší materiály nahradit.

Kategorie: Naše pole, Odrůdy

Inovativní řešení pro pěstitele

Firma Agrofinal spol. s r. o., představila v rámci zemědělské výstavy Naše pole v Nabočanech portfolio ozimé řepky a sóji. Tato společnost, zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis, je na tuzemském trhu již několik desítek let. Do povědomí českých pěstitelů se zapsala odrůdami slunečnice, na které navázal sortiment kukuřice, později se...

Kategorie: Naše pole, Odrůdy

Připraveni na změnu legislativy

Jedno z řešení, jak se vypořádat se změnou legislativy v oblasti aplikace dusíkatých hnojiv, tedy jejich redukcí, nalezla společnost Olmix Group Česká republika v listovém hnojivu Multi N. Tuto novinku, kterou vyrábí dceřiná společnost Micromix Plant Health Ltd. specializovaná na listovou výživu, představil na zemědělské výstavě Naše pole Ing. Ivan...

Kategorie: Naše pole, Výživa rostlin