Archiv pro rubriku: Meziplodiny

Filtr

Perspektivní pícnina vičenec ligrus

Vičenec ligrus je zajímavým druhem, který lze využívat k pícním účelům, především v teplejších částech naší republiky. Navíc jeho bohatý kořenový systém je zdrojem organické hmoty. Na výsušných, mělkých vápenitých a opukových půdách je bezkonkurenční plodinou a v takových podmínkách překonává i vojtěšku setou.

Kategorie: Luskoviny, Meziplodiny

Doporučení k nevysetí meziplodin rozšířeno o další okresy

V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 20. 8. 2020 s doporučením k nezakládání porostů meziplodin jako významné prevenci proti šíření přemnožených hrabošů a na základě aktuálních dat celoplošného monitoringu ÚKZÚZ rozšiřujeme počet okresů ohrožených kalamitním výskytem tohoto škůdce. Ke dni 1. 9. 2020 rozšířil ÚKZÚZ seznam okresů nejvíce zasažených...

Kategorie: Meziplodiny

Pro prevenci proti šíření hrabošů – nezakládat porosty meziplodin

Z důvodu pokračující gradace hraboše na různých místech ČR je zásadní nevytvářet v době před setím a v době vzcházení ozimých plodin na orné půdě dočasné porosty, které hrabošům slouží jako přechodné útočiště a poskytují jim potravu a úkryt pro rozmnožování. Absence meziplodin v současné době představuje jednu z účinných...

Kategorie: Meziplodiny, Ochrana rostlin, Škůdci

Zelené hnojení v meziřadí sadů

Půdy, živiny, voda, plevele, hmyz a hlodavci ovlivňují produktivitu ovocných stromů. Vegetační půdní kryt poskytuje trakci pro stroje, chrání půdu před erozí, zadržuje vodu a eliminuje prašnost. S ohledem na udržitelnou produkci potravin se nabízí ozelenění meziřadí rostlinami, které přinášejí víc benefitů, než tradiční trávnatý pás.

Kategorie: Meziplodiny, Ovoce, Půda

Uplatnění meziplodin a jejich přínos

Charakteristickým znakem meziplodin je ochrana povrchu půdy dostatečně narostlou nadzemní biomasou. Ta sehrává důležitou roli při protierozní ochraně půdy. Využití meziplodin jako půdoochranného systému se osvědčilo pro svůj ochranný efekt pokrytí půdy rostlinnými zbytky. Významně je ovlivňován vodní režim půdy znamenající velký přínos nejen z hlediska protierozní ochrany (vodní i...

Kategorie: Kukuřice, Meziplodiny

Čiroky a béry jako strniskové meziplodiny

V posledních letech dochází v důsledku časnějších termínů sklizně zrnin, vyvolaných především nedostatkem vody, ke vzniku delšího meziporostního období vhodného pro pěstování strniskových meziplodin. Posunutí termínu výsevu meziplodin mnohdy již do července či začátku srpna je jednoznačně spojeno s prodloužením období využití slunečního záření a s nárůstem délky periody s...

Kategorie: Meziplodiny