Archiv pro rubriku: Luskoviny

Filtr

Otázky věnované pěstování sóji u nás

V České republice nabývají otázky kolem pěstování sóji stále většího významu. Je to dáno několika faktory. Pro sezónu 2021 se jedná primárně o zvýšení ploch pro jarní osev v důsledku nepříznivého počasí na podzim 2020, kdy nebylo možné osít všechny plánované plochy ozimými plodinami. Vzniká tak širší okno pro jařiny....

Kategorie: Komerční prezentace, Luskoviny

U sóji záleží na odrůdě i technologii

Teplomilná sója luštinatá nepatří k našim původním plodinám. Díky současným odrůdám ji ale lze úspěšně pěstovat i na našem území. V poslední sezóně sója v České republice zaujímala více než čtrnáct tisíc hektarů, tedy o polovinu více než před desetiletím. Pro úspěšnou sklizeň je kromě vhodné odrůdy potřeba dostatečné množství rovnoměrně rozložených srážek...

Kategorie: Luskoviny, Olejniny

Vědci MENDELU studovali větvení stonku rostlin

Prestižní vědecký časopis Nature Communications otiskl článek, na kterém se podíleli i vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Jejich výzkum posouvá dál znalosti o rostlinných hormonech při regulaci větvení stonku. Hlubší poznání podstaty mechanizmu regulace větvení rostlin, tedy jejich architektury, na buněčné a molekulární úrovni má obrovský potenciál využití v...

Kategorie: Genetika, Luskoviny

Kvalitu porostů sóji ovlivnilo počasí

Sója luštinatá je z celosvětového hlediska druhou nejrozšířenější olejninou po palmě olejné. Její plochy mají setrvale stoupající tendenci s menšími výkyvy. V poslední sezóně výměra sóji na světě narostla téměř na 127 miliónů hektarů. ...

Kategorie: Luskoviny

Vliv smíšené kultury na vyplavování dusičnanů

Důraz na kvantitu zemědělské produkce vede často k nadměrné aplikaci živin, které jsou příslibem vyšších výnosů, a tím potenciálně i vyšších zisků. Pro své výhody se stal dusík nepostradatelnou živinou, která se v současném zemědělství využívána převážně ve formě minerálních hnojiv. Jisté studie ukazují, že se minerální dusík stal závažným...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny, Obilniny

Perspektivní pícnina vičenec ligrus

Vičenec ligrus je zajímavým druhem, který lze využívat k pícním účelům, především v teplejších částech naší republiky. Navíc jeho bohatý kořenový systém je zdrojem organické hmoty. Na výsušných, mělkých vápenitých a opukových půdách je bezkonkurenční plodinou a v takových podmínkách překonává i vojtěšku setou.

Kategorie: Luskoviny, Meziplodiny

Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu

Hrách setý je v České republice nejpěstovanější luskovinou, v současné době se pěstuje téměř na 30 tis. ha. Je součástí rozsáhlé čeledi Fabaceae – bobovitých a má spolu s ostatními druhy v současném systému zemědělské výroby významné postavení. Nestabilní výnosy a cenové výkyvy produkce jsou hlavními limitujícími faktory ovlivňujícími jeho...

Kategorie: Luskoviny, Ochrana rostlin

Odrůdy sóji v suché oblasti

Jak píše ve svém článku Ing. Přemysl Štranc, Ph.D., ze společnosti 1ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec se svými kolegy v květnovém časopisu Farmář, k popisovanému pokusu přistoupili z důvodu velkého zájmu agronoma Ing. Martina Telenského z podniku N.E.P. Investment, s. r. o., o pěstování sóji v extrémně...

Kategorie: Agrotechnika, Luskoviny

Luskoviny mají řadu předností

Luskoviny mají významné agronomické vlastnosti, díky kterým příznivě působí na úrodnost půdy. V osevních postupech patří leguminózy k plodinám s vysokou předplodinovou hodnotou. Luskoviny mají schopnost vázat vzdušný dusík pomocí baktérií nacházejících se v hlízkách na kořenech.

Kategorie: Luskoviny