Archiv pro rubriku: Luskoviny

Filtr

Význam a řešení škodlivosti kořenových chorob na hrachu

Hrách setý je v České republice nejpěstovanější luskovinou, v současné době se pěstuje téměř na 30 tis. ha. Je součástí rozsáhlé čeledi Fabaceae – bobovitých a má spolu s ostatními druhy v současném systému zemědělské výroby významné postavení. Nestabilní výnosy a cenové výkyvy produkce jsou hlavními limitujícími faktory ovlivňujícími jeho...

Kategorie: Luskoviny, Ochrana rostlin

Luskoviny mají řadu předností

Luskoviny mají významné agronomické vlastnosti, díky kterým příznivě působí na úrodnost půdy. V osevních postupech patří leguminózy k plodinám s vysokou předplodinovou hodnotou. Luskoviny mají schopnost vázat vzdušný dusík pomocí baktérií nacházejících se v hlízkách na kořenech.

Kategorie: Luskoviny

Zvýšit zájem o pěstování luskovin včetně sóji

Luskoviny patří k velmi prospěšným plodinám jak na polích, tak i ve výživě lidí a zvířat. Svým složením jsou luštěniny bohaté na bílkoviny, vlákninu, karotenoidy, vitamíny skupiny B, vitamín E, vitamín C, vápník, železo, hořčík, mangan, zinek a další prospěšné látky. V ideálním případě by náš jídelníček měl obsahovat kolem...

Kategorie: Luskoviny

Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářství

V rámci hledání nových zdrojů plodin pro soběstačnost bílkovinných krmiv se začala před několika lety významněji objevovat na polích České republiky luskovina s názvem lupina bílá. Protože se již dříve prokázalo, že zrno z této plodiny obsahuje vysoce kvalitní aminokyseliny, začali se o ní zajímat šlechtitelé, výzkumné ústavy, laboratoře vysokých...

Kategorie: Luskoviny

Lupina biela a lupina žltá

Jednou zo starých kultúrnych plodín nenáročných na pôdne podmienky je lupina. Antický Rimania pestovali lupinu bielu (Lupinus albus L.), ktorú medzi iným priniesli aj na územie Galie, kde sa zakrátko uplatnila ako plodina na zelené hnojenie. Lupina žltá (Lupinus luteus L.) sa začala pestovať až niekedy v polovici predminulého storočia...

Kategorie: Luskoviny

Cizrna – luskovina do suchých oblastí

Nechceme dávat do přímé souvislosti současný i předpokládaný vývoj klimatických poměrů v našich podmínkách s odolností této relativně suchomilné plodiny, ale zajímavé vlastnosti se nabízejí. Cizrna je ve světě po sóji a fazolu třetí nejrozšířenější luskovinou, která se za určitých okolností může s úspěchem pěstovat i ve vybraných oblastech ČR.

Kategorie: Luskoviny

Využití obsevu v ochraně hrachu proti zrnokazovi

Ochrana porostů hrachu proti zrnokazovi hrachovému není snadná a často nepřináší uspokojivé výsledky. Obtížně se stanovuje vhodný termín pro aplikaci insekticidu, neboť monitoring dospělců v porostech je obtížný. Praktickým důsledkem jsou aplikace insekticidů naslepo (profylaktické postřiky), které mají často jen nízký efekt na škůdce. Obtížně se též vybírá insekticid.

Kategorie: Luskoviny

Vývoj rezistentních odrůd hrachu k padlí v České republice

V roce 2018 se na výši výnosů hrachu setého podílelo nejen suché počasí, ale i padlí, které na některých lokalitách poškodilo velké plochy porostů. Řešením proti jeho škodlivému výskytu je podle odborníků z firmy Agritec Plant Research, s. r. o., pěstování raných odrůd, rezistentních odrůd nebo aplikace registrovaných fungicidů. Od...

Kategorie: Luskoviny