Archiv pro rubriku: Legislativa

Filtr

Řešení nových technik šlechtění v Evropské unii v rozvážném tempu

Jak uvedl v tiskové zprávě BIOTRIN, z. s. – spolek pro podporu a rozvoj biotechnologií, vědci i šlechtitelé volají po urychlené změně přístupu ke genové editaci, přesto bruselské instituce postupují svým „rozvážným“ tempem. V době, kdy téměř exponenciálně narůstá počet odborných článků a dalších informací o využití techniky CRISPR, rozhodla...

Kategorie: Legislativa

Změny v greeningu a přímých platbách v roce 2018

V souvislosti s nabytím platnosti evropských nařízení (EU) č. 2017/1155 a č. 2017/2393, které se dotýkají oblasti přímých plateb, bylo novelizováno nařízení vlády č. 50/2015 Sb. k přímým platbám, konkrétně nařízením vlády č. 427/2017 Sb. a č. 43/2018. Dochází tak ke změnám podmínek přímých plateb s účinností od roku 2018.

Kategorie: Legislativa

Rozšířeny seznamy původců chorob a škůdců rostlin

Na základě možného rizika zavlečení a zjištění nových výskytů škodlivých organismů na území Evropské unie dojde od 3. února 2018 k rozšíření seznamu regulovaných původců chorob a škůdců rostlin. Změny se dotknou i dovozu rostlin a rostlinných produktů a obchodování s nimi, uvedla to tisková mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního...

Kategorie: Legislativa

Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin

Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do států mimo EU, nových povinností při prodloužení použitelnosti přípravků a použití etiket v...

Kategorie: Legislativa, Ochrana rostlin