Archiv pro rubriku: Kukuřice

Filtr

Hybridy zajišťují výnos i jistotu

Hybridy kukuřice a řepky jsou výsledkem moderních metod šlechtění, které pomáhají k vyšším, ale také stabilnějším výnosům. Na agronomech je pak zvolit takové odrůdy, které splňují požadavky daného podniku a půdně-klimatické podmínky zvoleného stanoviště. Zemědělskému obchodnímu družstvu Potěhy, které hospodaří v okrese Kutná Hora, se to podle dlouhodobých výsledků daří.

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice, Olejniny, Osivo, Reportáž

Pěstování kukuřice

Spolu s větším tlakem na ochranu zemědělské půdy, životního prostředí a s průběhem klimatické změny se mění také některé postupy při pěstování plodin. Především kvůli vyššímu riziku eroze je do určité míry omezeno pěstování kukuřice. K dispozici jsou ale nové technologie, které některé problémy dokáží řešit. Jejich výzkumem se zabývá...

Kategorie: Kukuřice

Jaký herbicid zvolit do kukuřice?

V kukuřici můžeme řešit ochranu proti plevelům před jejím vzejitím (preemergentní aplikace) anebo až po něm (časně postemergentní, postemergentní aplikace). Dříve se dávala přednost preemergentním aplikacím. Změnou klimatických podmínek, kdy převládají teplá a suchá jara, se kukuřice stále častěji ošetřuje ve fázi jednoho až tří pravých listů, tedy časně postemergentně....

Kategorie: Komerční prezentace, Kukuřice, Ochrana rostlin

Za úspěch kukuřice může i evoluce

Plochy kukuřice u nás během posledních třiceti let rostly. Kopírují tak celosvětový trend, kdy si kukuřice upevňuje svou pozici jedné z nejvýznamnějších plodin světa. Rostlinám označovaným jako C4 v současné době do určité míry mohou vyhovovat klimatické změny probíhající v celé řadě oblastí. Tyto druhy dobře prospívají v teplejších oblastech...

Kategorie: Genetika, Kukuřice

Výjimečný hybrid pro výjimečný výnos

V celé naší republice se agronomové i přes všechny nesnáze, které nám přinesl poslední rok, snaží vypěstovat kvalitní a vysokou úrodu. Společnost AGROFINAL, spol. s r. o., se jim snaží pomoci garantovanými dodávkami osiv i v době, kdy je celoevropský nedostatek osiva. Z tohoto důvodu Vám představujeme vysoce kvalitní hybrid...

Kategorie: Komerční prezentace, Kukuřice

Vliv ročních výkyvů počasí na kvalitu kukuřičných siláží

Kukuřice je obecně považována za lehce silážovatelnou. Musí k tomu však být vytvořeny určité podmínky. Patří k nim i vývoj počasí ve vegetačním období a v době sklizně. V mnoha studiích byl zaznamenán významný vliv počasí ve vybraných letech na výnos a výživnou hodnotu kukuřice. Přímý vliv roku na nutriční hodnoty a fermentační...

Kategorie: Kukuřice

Pěstování geneticky modifikované kukuřice v EU a v ČR

Ve státech Evropské unie, včetně České republiky, je kukuřice jednou z nejvýznamnějších plodin pěstovaných na orné půdě. Nicméně v EU se v minulosti, ale i nadále pěstuje kromě konvenční i tzv. geneticky modifikovaná (GM) kukuřice. Ta však na území členských států, včetně České republiky, stále zaujímá pouze minoritní podíl na celkové...

Kategorie: Kukuřice

Optimalizace procesu v bioplynové stanici pomocí vhodných plodin

Produkce bioplynu jako obnovitelného zdroje energie bývá komplikovaným procesem závislým na mnoha faktorech. Pro produkci bioplynu je využívaná kukuřice setá, která bývá často významnou vstupní surovinou rostlinného původu při výrobě bioplynu. Přitom kukuřičná siláž nenabízí při fermentačním procesu všechny potřebné stopové prvky důležité pro činnost metanogenních bakterií, které jsou odpovědné...

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice