Archiv pro rubriku: Kukuřice

Filtr

Signalizace prvního ošetření proti larvám zavíječe kukuřičného pro nejteplejší oblasti je avizována v příštím týdnu

V 26. týdnu pokračuje nálet imag zavíječe kukuřičného do světelných lapačů. Na řadě lokalit Moravy a Polabí byla dosažena míra sumy efektivních teplot (SET), která signalizuje kladení vajíček. Pro nejteplejší lokality tak platí, že ošetření proti líhnoucím se larvám zavíječe by mělo proběhnout během 27. týdne. Informuje o tom Rostlinolékařský...

Kategorie: Kukuřice, Ochrana rostlin

První výskyty imag zavíječe kukuřičného ve světelných lapačích

Na řadě lokalit Moravy a Polabí byla ve 24. týdnu dosažena míra sumy efektivních teplot (SET), která signalizuje první výskyt motýlů. To potvrzují i záchyty imag zavíječe kukuřičného ve světelných lapačích v Oblekovicích (okr. Znojmo), Jiříkovicích (okr. Brno-venkov) a Uherském Ostrohu (okr. Uherské Hradiště). Při přetrvávajícím teplém průběhu počasí dojde...

Kategorie: Kukuřice, Nezařazené, Ochrana rostlin

Různé způsoby hnojení kukuřice

V našich podmínkách se v ornici ročně rozloží v průměru 4 t organických látek na hektar, které je třeba dodat zpět v posklizňových zbytcích a kvalitních statkových hnojivech. Z důvodu poklesu stavu chovů hospodářských zvířat se naše zemědělství potýká s jejich nedostatkem.

Kategorie: Kukuřice

Jak se dříve pěstovala a využívala kukuřice

Kukuřice je starobylou zemědělskou plodinou Ameriky. Pravděpodobně byla známa již 4000 let před naším letopočtem. Vavilov (1929, 1931) uvádí jako domovskou oblast jižní Mexiko a Střední Ameriku. V hrobkách původních obyvatel Severní Ameriky, v hrobech Inků a na pohřebištích Peruánců byla nalezena zrna i palice kukuřice. V zemi svého původu...

Kategorie: Kukuřice

Hybridy zajišťují výnos i jistotu

Hybridy kukuřice a řepky jsou výsledkem moderních metod šlechtění, které pomáhají k vyšším, ale také stabilnějším výnosům. Na agronomech je pak zvolit takové odrůdy, které splňují požadavky daného podniku a půdně-klimatické podmínky zvoleného stanoviště. Zemědělskému obchodnímu družstvu Potěhy, které hospodaří v okrese Kutná Hora, se to podle dlouhodobých výsledků daří.

Kategorie: Agrotechnika, Kukuřice, Olejniny, Osivo, Reportáž

Pěstování kukuřice

Spolu s větším tlakem na ochranu zemědělské půdy, životního prostředí a s průběhem klimatické změny se mění také některé postupy při pěstování plodin. Především kvůli vyššímu riziku eroze je do určité míry omezeno pěstování kukuřice. K dispozici jsou ale nové technologie, které některé problémy dokáží řešit. Jejich výzkumem se zabývá...

Kategorie: Kukuřice

Jaký herbicid zvolit do kukuřice?

V kukuřici můžeme řešit ochranu proti plevelům před jejím vzejitím (preemergentní aplikace) anebo až po něm (časně postemergentní, postemergentní aplikace). Dříve se dávala přednost preemergentním aplikacím. Změnou klimatických podmínek, kdy převládají teplá a suchá jara, se kukuřice stále častěji ošetřuje ve fázi jednoho až tří pravých listů, tedy časně postemergentně....

Kategorie: Komerční prezentace, Kukuřice, Ochrana rostlin

Za úspěch kukuřice může i evoluce

Plochy kukuřice u nás během posledních třiceti let rostly. Kopírují tak celosvětový trend, kdy si kukuřice upevňuje svou pozici jedné z nejvýznamnějších plodin světa. Rostlinám označovaným jako C4 v současné době do určité míry mohou vyhovovat klimatické změny probíhající v celé řadě oblastí. Tyto druhy dobře prospívají v teplejších oblastech...

Kategorie: Genetika, Kukuřice

Výjimečný hybrid pro výjimečný výnos

V celé naší republice se agronomové i přes všechny nesnáze, které nám přinesl poslední rok, snaží vypěstovat kvalitní a vysokou úrodu. Společnost AGROFINAL, spol. s r. o., se jim snaží pomoci garantovanými dodávkami osiv i v době, kdy je celoevropský nedostatek osiva. Z tohoto důvodu Vám představujeme vysoce kvalitní hybrid...

Kategorie: Komerční prezentace, Kukuřice