Archiv pro rubriku: Kukuřice

Filtr

Zaměřili se na výnos i kvalitu

Společnost Agrofinal spol. s r. o. ve spolupráci se zemědělským podnikem Tagros a. s. uspořádaly v Troubelicích polní den Demo parku Agrofinal, zaměřený na kukuřici. Největší pozornost patřila trojici hybridů zařazených do Ligy výnosných, tedy materiálům ES Joker, ES Bond a ES Faraday. Mezi důležité novinky prezentované v Troubelicích se...

Kategorie: Kukuřice, Odrůdy

Silážování kukuřice za různých podmínek

Po několika suchých letech tu máme opět počasí, na jaké jsme byli dříve zvyklí. Letošní jaro bylo velmi chladné a poměrně deštivé. Po zasetí kukuřice vzcházela delší dobu než jindy a její počáteční růst byl velmi pomalý. V době psaní příspěvku porosty plodiny vypadaly velmi nadějně. Díky dostatku srážek kukuřice začátkem...

Kategorie: Kukuřice

Jak sklízet a konzervovat kukuřici

Silážování je většinou boj s časem a počasím. Platí to i pro sklizeň kukuřice. Při každém extrémním počasí v době sklizně, ať již je to silný vítr, kroupy, přívalový déšť nebo naopak dlouhotrvající sucho, je potřeba věnovat organizačním a technologickým záležitostem více pozornosti. Smůla je, když se v průběhu sklizně...

Kategorie: Kukuřice

Objektivní srovnání výkonu kukuřice

Ing. Radko Loučka, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., a kolektiv autorů se v aktuálním tématu týdne zveřejněném v týdeníku Zemědělec věnují objektivnímu srovnávání výkonu kukuřičných hybridů. Vycházejí z poznatků profesora Joa Lauera, získaných řešením dlouhodobého programu hodnocení kukuřice ve spolupráci University of Wisconsin-Extension, University of Wisconsin-Madison...

Kategorie: Kukuřice

Nejen doprava a lisování kukuřice

Sklizeň silážní kukuřice je spojena především s technologickými linkami, jejichž součástí jsou různé typy sklízecích řezaček. S rostoucí výkonností této techniky samozřejmě stoupají nároky na přepravu hmoty – využívá se jak traktorová, tak automobilová dopravní technika. Nedílnou součástí technologických linek jsou různé možnosti uskladnění kukuřičné siláže, přičemž dané technologie rozdělujeme...

Kategorie: Kukuřice

Fermentace a aerobní stabilita kukuřice

Kukuřice se stala neodmyslitelnou součástí krmných dávek pro skot. Kromě toho je v posledních letech nejvíce pěstovanou plodinou pro potřeby bioplynových stanic. Kukuřici můžeme po celý rok uchovat pouze jedním způsobem, a to silážováním, na rozdíl od mnohých pícnin, u kterých se rovněž využije i nejstarší druh konzervace, a to...

Kategorie: Kukuřice

Signalizace prvního ošetření proti larvám zavíječe kukuřičného pro nejteplejší oblasti je avizována v příštím týdnu

V 26. týdnu pokračuje nálet imag zavíječe kukuřičného do světelných lapačů. Na řadě lokalit Moravy a Polabí byla dosažena míra sumy efektivních teplot (SET), která signalizuje kladení vajíček. Pro nejteplejší lokality tak platí, že ošetření proti líhnoucím se larvám zavíječe by mělo proběhnout během 27. týdne. Informuje o tom Rostlinolékařský...

Kategorie: Kukuřice, Ochrana rostlin